Työ2030 (Sosiaali- ja terveysministeriö)

Tulevaisuusvuoropuhelu tekee työelämästä parempaa

TYÖ2030-ohjelmassa kehitetyn innovaation avulla toimialat ja organisaatiot rakentavat yhteistä ymmärrystä tulevaisuudesta ja vahvistavat ennakointiosaamistaan. Tulevaisuusvuoropuhelu on vapaasti käytettävä työkalu, jolla kuka tahansa voi luoda uudistumiskykyisempää ja parempaa työelämää. 

Haaste

Työelämän murros vaatii innovaatioita

Vuonna 2020 käynnistynyt TYÖ2030-ohjelma oli osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Sosiaali- ja terveysministeriön johtamaa ohjelmaa ohjasi visio siitä, että vuoteen 2030 mennessä Suomi on johtava työelämäinnovaatioiden kehittäjä ja Suomessa on maailman paras työhyvinvointi.

”Mikään yksittäinen taho ei voi saada aikaan niin laajamittaista muutosta, jota työelämä nyt tarvitsee. Digitalisaatio muuttaa työelämää, suuret ikäluokat ovat jäämässä pois työelämästä, työvoima vähenee ja samaan aikaan uusia työtehtäviä syntyy ja vanhoja poistuu. Jatkuva muutos vaatii yhteistä näkemystä tulevaisuudesta ja työelämän kehittämistä”, TYÖ2030-ohjelman ohjelmajohtaja Sanna Kulmala sanoo.

TYÖ2030-ohjelman tavoitteena oli tuottaa innovaatioita ja konkreettisia työkaluja, jotka muuttavat työelämää parempaan suuntaan ja jotka ovat maksutta kaikkien hyödynnettävissä. Olennaista oli saada mukaan eri toimijoita mahdollisimman monipuolisen ja tuloksekkaan keskustelun aikaansaamiseksi.

Ratkaisu

Jatkuva ja systemaattinen vuoropuhelu luo tulevaisuutta

Yksi TYÖ2030-ohjelman eniten huomioita saaneista kärki-innovaatioista on tulevaisuusvuoropuhelun menetelmä, jonka konseptoinnissa Gofore on ollut vahvasti mukana.

”Mietimme, että miten saisimme luotua systemaattisen tavan toimialoille ja organisaatioille käydä tulevaisuutta koskevia keskusteluja ja sitä kautta vahvistaa ennakointiosaamistaan sekä muutoskyvykkyyttä. Toimeksiantomme pohjalta Gofore alkoi verkostomme tukena koostaa tulevaisuusvuoropuhelun mallia kehittävällä ja asiakaspalvelullisella draivilla. Ja kun ammattilaiset ovat asialla, niin malliahan muodostuu”, TYÖ2030-ohjelman työelämän kehittämiskonsultti Laura Sarparanta sanoo.

Gofore hyödynsi tulevaisuusvuoropuhelun konseptoinnissa eri toimialoilla jo pitkään tehtyä kehitys- ja yhteistyötä. Kehittämistä ja palvelumuotoilua tehtiin kokeilevalla otteella, ja jo ensimmäisten kuukausien aikana mallin ensimmäiset versiot oli pilotoitu. Pilotti pilotilta tulevaisuusvuoropuhelu rakentui tutkien, jäsentäen ja osallistaen. Menetelmä konkretisoitiin helposti sisäistettäviksi ohjemateriaaleiksi yhteistyössä visuaalisen suunnittelijan kanssa.

Mietimme, että miten saisimme luotua systemaattisen tavan toimialoille ja organisaatioille käydä tulevaisuutta koskevia keskusteluja ja sitä kautta vahvistaa ennakointiosaamistaan sekä muutoskyvykkyyttä. Toimeksiantomme pohjalta Gofore alkoi verkostomme tukena koostaa tulevaisuusvuoropuhelun mallia kehittävällä ja asiakaspalvelullisella draivilla. Ja kun ammattilaiset ovat asialla, niin malliahan muodostuu.

Laura Sarparanta, TYÖ2030-ohjelman työelämän kehittämiskonsultti

Lopputulos

Jokainen voi tehdä parempaa työelämää

Vuoden mittaisen kehitystyön aikana Gofore konseptoi tulevaisuusvuoropuhelun niin pitkälle, että nyt kuka tahansa voi hyödyntää menetelmää toimialallaan tai organisaatiossaan. Konseptoinnin lisäksi tulevaisuusvuoropuhelun toteuttamisen tueksi tuotettiin kaksi visuaalisesti viimeisteltyä työkirjaa ja muita tukimateriaaleja, jotka ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.

”Lopputulos on mahdollisimman avaimet käteen -tyylinen paketti, jota eri toimialat ja organisaatiot voivat hyödyntää. Tulevaisuusvuoropuhelun käymisestä hyötyy kuka tahansa, joka haluaa puhua tulevaisuudesta ja ennakoida tulevaa. Menetelmä on osoittautunut käytännön tasolla toimivaksi, ja pilotteihin osallistuneet haluavat käyttää sitä myös jatkossa”, Sarparanta kertoo.

Tulevaisuusvuoropuhelu luo yhteistä ymmärrystä eri toimijoiden välille ja vahvistaa toimialojen ja työpaikkojen ennakointiosaamista, muutoskyvykkyyttä ja yhteistyötä. Se myös kehittää työn vetovoimaisuutta, tuottavuutta ja työhyvinvointia. Organisaatiot voivat käyttää menetelmää yhteistoimintalaissa vaadittuun jatkuvan ja säännöllisen vuoropuhelun toteuttamiseen.

Piloteissa tulevaisuusvuoropuhelulla muun muassa ratkaistiin, miten kaksi eri sesonkityöllistävää toimialaa voivat luoda osaamista, kulttuuria ja toimintatapoja, jotka tekevät saman henkilön toimimisen molemmilla toimialoilla mahdolliseksi.

”Tässä on nyt konkreettinen keino, jonka avulla kuka tahansa voi lähteä levittämään työelämän muutosta. Mitä enemmän tulevaisuusvuoropuheluja käydään, sitä valmiimpi yhteiskuntamme on työelämän murrokselle”, tulevaisuusvuoropuhelua konseptoinut Goforen palvelumuotoilija Maiju Kinnunen sanoo.

Kiinnostuitko tulevaisuusvuoropuhelusta? Tutustu menetelmään ja lataa materiaalit osoitteessa tulevaisuusvuoropuhelu.fi. Lisätietoja TYÖ2030-ohjelmasta ja sen toimijoista löydät ohjelman verkkosivuilta.

Projektin kohokohdat

Tavoite

Osana TYÖ2030-ohjelmaa Goforelle annettiin tehtäväksi muotoilla ohjelmatoimijoiden tukena toimialoille ja organisaatioille systemaattinen tapa käydä tulevaisuutta koskevia keskusteluja, jotka vahvistavat heidän ennakointiosaamistaan. 

Lähestymistapa ja työ

Gofore hyödynsi tulevaisuusvuoropuhelun menetelmän konseptoinnissa palvelumuotoilua, tulevaisuusmuotoilua ja visuaalista suunnittelua. Menetelmä kehitettiin eri toimialojen yhteistyönä pilotoiden, tutkien, osallistaen ja kokeillen. 

Lopputulos

Tulevaisuusvuoropuhelun menetelmä sekä siihen liittyvät tukimateriaalit ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä. Systemaattisen vuoropuhelumenetelmän avulla kuka tahansa voi luoda uudistumiskykyisempää ja parempaa työelämää toimialallaan tai organisaatiossaan. 

Projekti numeroina

  • 6 pilottia
  • 13 vuoropuhelutilaisuutta
  • 120 osallistujaa pilottien vuoropuhelutilaisuuksissa
  • 2 visuaalisesti hiottua työkirjaa sekä muita tukimateriaaleja

Kyvykkyydet

Näillä taidoilla ja osaamisella työ toteutettiin

  • Konseptointi
  • Tulevaisuusmuotoilu
  • Palvelumuotoilu
  • Visuaalinen suunnittelu

Ota yhteyttä!

Ville Suvanto

Digitaalinen yhteiskunta

ville.suvanto@gofore.com

040 765 6158

Takaisin ylös