Kaupungin tietohallinto rakentuu kokonaiskehittämisen mallille

Vantaan kaupungin ict-palvelut on rakennettu kokonaan uusiin kantimiin. Uusi toimintamalli tunnetaan Vantaalla nimellä Ratkaisutoimisto. Aikaisemmin kuntien tietohallinnossa kehittäminen on ollut usein toimialojen varsin itsenäisten kehitysprojektien toteuttamista. Kehittäminen ei välttämättä ole ollut kovin läpinäkyvää, eikä hankkeiden välisiä synergiaetuja ole helppo tunnistaa. Tehostamispaineissa tällaiseen rinnakkaiseen työhön ei enää ole varaa.

– Kunnissa digitalisaatio ei ole vain analogisten prosessien sähköistämistä, tarvittaessa myös tekemisen tapaa täytyy katsoa uudella tavalla, kertoo Juha Mustonen, Goforen Senior Adviser.

0
kaupunkilaista Vantaalla
0
+
uutta ideaa Ratkaisutoimiston kautta
0
työntekijää Vantaan kaupungilla

Lean Enterprise architecture avaa kokonaiskuvan it-hankkeisiin

Digitaalisten kuntapalvelujen rakentaminen onnistuu, kun palveluita suunnitellaan yhteisesti jo projektien alkuvaiheessa. Vantaalla mielikuvat tietohallinnon toiminnasta kääntyvät hiljalleen ratkaisukeskeisyyden suuntaan. Tämän muutoksen takana on uusi ajattelutapa Lean EA. Se sisältää koko kehitysprosessin, johon on integroitu mukaan kokonaisarkkitehtuuri, asiakkaan tarpeet ja avoin yhteiskehittelyn malli aina ideasta tuotantoon saakka. Uuden työtavan myötä brändätään sisäisesti uudelleen sekä tietohallinnon rakenteita että sen toimintamallia. Uudessa työtavassa korostuu yhdessä kehittämisen lähtökohta.

Tulevaisuudessa jokainen kunnan johtaja on digijohtaja – ja jokainen budjetti digi-budjetti. Siksi kaikkien päätöksentekijöiden tulee ymmärtää digitaalisuutta.

Antti Ylä-Jarkko

Tietohallintojohtaja, Vantaan kaupunki

Kuntalaisen sähköiset palvelut tehdään yhdessä

Kaupungin organisaatiossa nousee paljon ideoita siitä, miten kuntalaisen sähköisiä palveluita voitaisiin kehittää. IdeaDialogi on Ratkaisutoimiston kehittämä työkalu, jolla yhteiskehittämisen periaatteita on saatu juurtumaan työtapoihin. IdeaDialogin tavoitteena on tunnistaa, jalostaa ja kuvata idea kulloinkin riittävän tarkalla tasolla. Näiden kuvausten pohjalta Ratkaisutoimisto muodostaa ratkaisuehdotuksen, jonka asiakas hyväksyy ennen varsinaisen tuotanto- tai projektipäätöksen tekemistä. Jottei puhe kuntalaisten huomioimisesta ja asiakaslähtöisyydestä jää sanahelinäksi, pääsevät vantaalaiset myös itse mukaan ideointiin. Kesän 2017 aikana kuntalaiset pääsivät mukaan kokeelliseen toimintaan muotoilulaboratorio SmartLabin Muuntamossa, Tikkurilan keskustan yhteiskehittämisen tilassa. Konkreettinen esimerkki ratkaisutoimistosta kehittyneestä ideasta on terveyskeskusten jonotietojen julkaisu Vantaan verkkosivuilla.

Riikka Vilminko-Heikkinen

Business Manager

044 528 5181

Kiinnostuitko?

Kerro miten tavoitan sinut, niin palaan asiaan.

Tutustu muihin asiakkaisiimme

Espoon kaupunki

Päiväkodin arki vanhempien käden ulottuville

Trafi

Kuljettajatutkinto uudelle vuosituhannelle

Alma Media

Mediakonserni hankki integraatiot palveluna