Blogi 27.12.2023

Design & AI yhdistyvät huomisen käyttö­liitty­mien muotoilutyössä

Osaaminen

Man showing contents on laptop to a woman

Generatiivinen tekoäly, koneoppiminen ja suurten datamassojen hyödyntäminen antavat käyttöliittymien suunnitteluun ja toteutukseen monia mahdollisuuksia, jotka aiemmin ovat olleet liian aikaavieviä tai kalliita.

Käyttöliittymäsuunnittelussa on tapahtumassa merkittävä paradigman muutos tekoälyn myötä. Alun perin tietokoneita ohjattiin reikäkorteilla ilman vuorovaikutusta, sitten siirryttiin vuorovaikutteisempaan askel askeleelta -käskyttämiseen. Nyt olemme lähestymässä lopputulos-lähtöistä tapaa, jossa käyttäjä kertoo koneelle mitä haluaa, ja sitten kommentoimalla tarkentaa koneen tarjoamaa lopputulosta.

Lisää voi lukea vaikkapa Jakob Nielsenin blogikirjoituksesta tai omasta kirjoituksestani Ylen News Labin blogiin.

Kokeiluilla alkuun

AI-sovellusdesignin suuri uusi mahdollisuus on, että tekoälysovellusten käyttöliittymä voi olla erittäinkin mukautuva. Tähän asti ammattitaitoinen muotoilija on saattanut pikkutarkasti suunnitella lähes kaikki sovelluksen näkymät. Tekoälykeskeisessä sovelluksessa tämä ei ole tarkoituksenmukaista, koska ihmisen ja koneen interaktio tulee kehittymään keskustelunomaiseen ja vivahteikkaampaan suuntaan, jossa on mahdollista käyttää muitakin interaktion tapoja kuin chat-tyyppistä käyttöliittymää.

Muotoilijat ovat asiantuntijoita kokeilujen järjestämisessä, käyttäjien tarpeiden löytämisessä ja prosessien hahmottamisessa. Useimmat käyttäjät eivät ole kiinnostuneita asetusten säätämisestä, vaan odottavat sovellusten ”vain toimivan”. Tästä seuraa tarve löytää uusia tapoja oppia, mitä ominaisuuksia käyttäjät milloinkin arvostavat. Tähän mennessä personoinnin ja suosittelun näkyvimmät soveltajat ovat löytyneet mediapalveluiden parista.

Kokeiluista kertyneet kokemukset on tärkeä muotoilla ymmärrettäviksi osiksi organisaation AI-strategiaa – emmehän ole tekemässä irrallista selvitystä, vaan laajentamassa koko asiakaskokemusta.

Kvalitatiiviset tutkimusmetodit luovat pohjaa seuraaville kehitysvaiheille.

Uusien käyttötapojen innovointi vie eteenpäin

Avoimuus ja läpinäkyvyys tekoälyn käytöstä ovat tärkeitä, kun rakennetaan käyttäjän luottamusta sovellukseen. Käyttäjän puhuttelutapa, vuorovaikutustavat ja palvelukokemuksen yhtenäisyys ovat keskeisiä tekijöitä luottamuksen muodostamisessa.

Pitkälle personoidut palvelut tuottavat enemmän arvoa käyttäjilleen, sujuvoittavat tekemistä ja tehostavat toimintoja. Käyttäjien ajattelumallien ymmärtäminen on täten ensisijaisen tärkeää, jotta tekoäly voisi olla toiminnoissa avuksi. Käyttäytymismallien ja prosessien tutkiminen ja mallinnus ovat suuressa roolissa, kun valmistaudutaan siihen, miten tekoälyapureita voitaisiin hyödyntää.

Teknologia ei käytännössä rajoita toteutusten mahdollisuuksia, joten ihmisten toiveiden, tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen on keskeistä. Käyttäjäkokemus on rakennettava niin, että se vastaa henkilökohtaisen palvelun aikaansaamaa tuntemusta.

Järjestelmien suunnittelijoiden ja käyttäjäkokemusmuotoilijoiden on pystyttävä hahmottamaan, mitä käyttäjät haluavat saavuttaa. ”Aivan hyvien” uskottavien vastausten saatavuus GPT-assistentilta on niin helppoa, että se saattaa vaikeuttaa käyttäjän fokusointia alkuperäiseen tehtävään. Tämä on uudenlainen kognitiivinen haaste, jossa ollaan kiehtovassa laajentamisen ja tiivistämisen välimaastossa. Käyttäjän odotusten hallinta sekä kulloisenkin kokonaisuuden hahmottaminen ja jäsentäminen on erittäin merkityksellistä palvelukokemuksen muodostumisessa.

Kyseessä on koko organisaation oppimisprosessi, joka alkaa käyttäjästä. Vetämissämme työpajoissa varmistetaan aina, että kaikilla on luottavainen ja turvallinen olo siirtyä pohtimaan omaa roolia tulevaisuuden prosesseissa. Ennakkoluuloton kokeilu ja siitä oppiminen avaa tarvittavat väylät ymmärtää oikeat kehityssuunnat.

Tulevaisuuden käyttökokemus on pitkään hybridi

Olemme vasta prosessin alussa ja käyttöliittymäsuunnittelun mallit ovat vielä pitkälti toisen paradigman aikakaudelta. Tulevaisuus on vielä pitkään hybridi, ja käytämme rinnakkain niin ruuduin ja painikkein varustettuja jatkuvaa ohjausta vaativia laitteita kuin pikkuhiljaa yleistyviä omatoimisempia tekoälyratkaisujakin.

Tuskin kukaan vielä kykenee täysin ymmärtämään, millaisen tulevaisuuden tulemme kehittämään. Sitä emme mekään voi ennustaa, mutta voimme antaa itsellemme hyvät mahdollisuudet onnistua valmistautumalla hyvin.

On tärkeää aloittaa näiden kysymysten ratkaiseminen:

  • Mitä käyttäjän ongelmia voisimme ratkaista tekoälyn avulla ja mitkä käyttäjän matkan kohdat voisivat hyötyä tekoälyratkaisuista?
  • Miten palvelemme niin uteliaita kokeilijoita kuin vain perusominaisuuksiin tyytyviä käyttäjiäkin?
  • Miten luomme turvallisuuden tunnetta ja luottamusta uusiin palveluihin?
  • Millaiseksi sovelluksen käyttökokemus muotoillaan?
  • Miten kokonaisuus pidetään eettisenä ja kestävänä?

Goforen Design & AI -tiimi tutkii ja kehittää käyttöliittymäsuunnittelua käyttäjäkeskeisesti tekoälyn mahdollisuudet ymmärtäen. Tiimi työskentelee, jotta digitaalisen yhteiskunnan ja älykkään teollisuuden asiakkaamme löytäisivät kiinnostavia tulevaisuuksien alkuja käyttäjäkokemuksen kehittämisen saralla, ja näistä kohti hyödyllisten ja tarkoituksenmukaisten AI-avusteisten sovellusten käyttöönottoa.

Turvallisen tunnelman kokeilutyöpajat, vahvasti käyttäjiä osallistavat menetelmät ja designin kehittymisen ymmärtäminen palvelujen muotoilussa ovat hyviä keinoja saada organisaation muutos käyntiin.

Ollaan yhteydessä!

P.s. Kurkkaa Goforen muotoilupalvelut – mitä voisimme yhdessä tehdäkään?

data ja tekoäly

Gofore Crew

muotoilu

Aleksi Manninen

Senior Innovation Designer

Aleksi on kokenut muotoilija ja innovaattori, jonka tuorein intohimo on tutkia ja kehittää miten tekoäly vaikuttaa sekä hänen työhönsä että ihmisten ja koneiden vuorovaikutukseen.

Hän on parhaimmillaan kokeilevassa kehittämistyössä, uusien tuote- ja palveluideoiden löytämisessä ja palvelumuotoilussa. Aleksi on Goforen Design & AI -tiimin perustaja, sekä stoner rock -bändinsä kantava voima.

Takaisin ylös