Blogi • 01.04.2013

Gofore tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurityötä VAKAVA-projektissa

Gofore tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurityötä VAKAVA-projektissa

Kuntaliitto on valinnut Goforen toimittamaan kokonaisarkkitehtuurin asiantuntijapalveluita VAKAVA-projektiin. Projektin tavoitteena on suunnitella alueellinen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri, jolla varmistetaan niin asiakastiedon saatavuus hallinnollisista rajoista huolimatta kuin asiakas- ja potilastietojärjestelmien tuki perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon tiivistyvälle yhteistyölle. Projekti koostuu valtakunnallisesta projektista ja viidestä alueellisesta projektista, jotka toteutetaan yhdessä yliopistollisten sairaanhoitopiirien ja alueiden suurimpien kuntien kanssa. Työhön osallistuvat myös muut sairaanhoitopiirit, kunnat ja kuntayhtymät.
Gofore vakuutti tarjouskilpailussa niin kokonaisarkkitehtuurin kuin terveyden ja hyvinvoinnin toimialan osaamisellaan. Näemme VAKAVA-projektin roolin erittäin keskeisenä kansallisen sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuuden arkkitehtuurin suunnittelussa. Tiedonhallinnan kehittäminen on ratkaisevassa asemassa hyvinvointipalvelujen tulevaisuuden kannalta ja VAKAVA-projekti tärkeä askel sen tavoitetilan synnyttämisessä.
Lisätietoja VAKAVA-projektista:
http://www.kunnat.net/vakava

Mikael Nylund

Mikael on Goforen toimitusjohtaja. Hän on työskennellyt Goforessa vuodesta 2010 lähtien ja auttanut sinä aikana lukuisia organisaatioita polulla kohti digitaalista liiketoimintaa. Mikael ajattelee, että parempi tulevaisuus tehdään teknologian avulla ihmisten ehdoilla.

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.