Blogi 22.9.2023

Konsultointitaidot: teknisen asiantuntijan avain menestykseen asiakastyössä

Gofore Crew

Osaaminen

Konsultointi on monipuolinen ja jatkuvasti kehittyvä ala, joka vaatii erityistaitoja. Teknisissä asiantuntijatehtävissä tarvitaan laaja-alaista osaamista ja kykyä soveltaa teknistä tietoa liiketoiminnallisiin haasteisiin. Tässä blogissa tutustumme siihen, miten ohjelmistokehittäjät, ohjelmistoarkkitehdit ja tekniset projektipäälliköt voivat hyödyntää näitä taitoja menestyksekkäästi asiakastyössä.

Ohjelmistokehittäjä

Ohjelmistokehittäjä on tekninen asiantuntija, joka keskittyy tekniseen toteutukseen, erityisesti koodin kirjoittamiseen. Konsulttina toimiessaan ohjelmistokehittäjän on kuitenkin hallittava myös muita taitoja. Konsultointitaitojen avulla hän voi paremmin ymmärtää asiakkaan tarpeet syvällisesti. Tämä tarkoittaa, että ohjelmistokehittäjän on kyettävä kommunikoimaan tehokkaasti asiakkaan kanssa, muuntaa asiakkaan liiketoimintavaatimukset teknisiksi ratkaisuiksi ja tuottaa arvoa näiden ratkaisujen kautta. Konsultointitaidot auttavat ohjelmistokehittäjää esittämään asiakkaalle tekniset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset liiketoimintaan, esimerkiksi erilaisten lähestymistapojen työmääräarviot ja tekniset reunaehdot toteutukselle.

Ohjelmistokehittäjän tekninen asiantuntijarooli on usein keskeinen projektin onnistumisen kannalta. Konsultointitaitojen avulla ymmärrämme paremmin asiakkaan tarpeet ja teemme teknisiä päätöksiä, jotka tukevat näitä tarpeita. Esimerkkejä:

  • Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen: Tärkeä osa konsultointitaitoja on teknisen konsultin kyky asettua asiakkaan asemaan ja ymmärtää, mitä asiakas todella tarvitsee. Tämä voi estää tarpeettomia muutoksia ja lisäkustannuksia projektissa.
  • Selkeä viestintä: Ohjelmistokehittäjän on kyettävä selittämään tekniset päätökset asiakkaalle ymmärrettävästi. Konsultointitaitojen avulla hän voi muuttaa tekniset termit liiketoiminnan kielelle ja osoittaa, miten valitut ratkaisut tukevat asiakkaan tavoitteita.
  • Oma-aloitteisuus: Asiakkaat arvostavat oma-aloitteisia konsultteja, jotka kykenevät johtamaan omaa päivittäistä työtään ja toimimaan luotettavasti projekteissa.

Tärkeä osa goforelaisten konsulttien oma-aloitteisuutta on myös ratkaisuehdotusten tuominen asiakkaalle, silloin kun asioita voidaan tehdä paremmin tai tehokkaammin. Konsultin ammattitaito on kykyä tunnistaa ja ratkaista ongelmia, mutta myös kykyä nostaa asioita esille.

Ohjelmistoarkkitehti

Ohjelmistoarkkitehdin rooli on suunnitella ja johtaa kokonaisuuksia yhdessä kehitystiimin kanssa, ja tässä roolissa konsultointitaidoilla on suuri merkitys. Ohjelmistoarkkitehdin on perehdyttävä asiakkaan liiketoiminnan tavoitteisiin ja vaatimuksiin syvällisesti, jotta hän pystyy tiiminsä kanssa suunnittelemaan järjestelmän, joka vastaa näitä tarpeita. Konsultointitaidot auttavat ohjelmistoarkkitehtiä viestimään suunnitelmistaan selkeästi ja vakuuttavasti asiakkaalle ja tiimille.

Arkkitehdin on osattava perustella valitsemansa ratkaisut ja osoittaa niiden hyödyt liiketoiminnalle. Ohjelmistoarkkitehdin rooli on suunnitella toteutettavissa oleva kokonaisuus, joka toimii saumattomasti ja tukee liiketoiminnan tavoitteita, ja tämä vaatii konsultointitaitoja seuraavilla alueilla:

  • Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen: Arkkitehdin on syvennyttävä asiakkaan liiketoimintaan, jotta hän voi suunnitella järjestelmän, joka tukee liiketoimintaprosesseja ja -tavoitteita. Esimerkiksi, jos yritys haluaa parantaa asiakaspalveluaan, arkkitehdin on suunniteltava järjestelmä, joka mahdollistaa nopean ja tehokkaan asiakaspalvelun.
  • Teknisten päätösten perusteleminen: Konsultointitaitojen avulla ohjelmistoarkkitehti voi perustella valitsemansa tekniset ratkaisut ja näiden ratkaisujen vaikutukset liiketoimintaan. Esimerkiksi, jos hän suosittelee tietyn pilvipalvelun käyttöä, hän voi selittää, miten tämä ratkaisu säästää kustannuksia ja parantaa skaalautuvuutta verrattuna toiseen lähestymistapaan.
  • Kommunikointi tiimin ja asiakkaan välillä: Arkkitehdin on varmistettava, että projektitiimi ymmärtää suunnitelman ja että asiakas saa tarvittavan tiedon projektin etenemisestä. Goforelainen arkkitehti huolehtii, että viestintä asiakkaan ja projektitiimin suuntaan tapahtuu avoimesti ja tehokkaasti.

Tekninen projektipäällikkö

Tekninen projektipäällikkö on usein vastuussa projektin suunnittelusta, aikataulusta ja budjetista. Konsultointitaidot auttavat hallitsemaan projektia tehokkaasti, mutta myös ymmärtämään asiakkaan odotukset ja tarpeet. Projektipäällikön on oltava hyvä kuuntelija ja viestijä. Tässä roolissa on ymmärrettävä, mitä asiakas haluaa saavuttaa projektin avulla ja varmistettava, että tiimi toimittaa nämä tavoitteet. Lisäksi projektipäällikön on pystyttävä käsittelemään mahdollisia konflikteja ja ongelmia ammattimaisesti ja tehokkaasti.

Teknisen projektipäällikön rooli on varmistaa, että projekti etenee aikataulussa ja budjetissa. Konsultointitaitojen merkitys näkyy erityisesti seuraavissa osa-alueissa:

  • Asiakkaan odotusten hallinta: Projektipäällikön on kyettävä hallitsemaan asiakkaan odotuksia realistisesti ja varmistettava, että projektin tavoitteet ja aikataulu ovat linjassa asiakkaan tarpeiden kanssa.
  • Konfliktien ratkaiseminen: Mahdolliset erimielisyydet projektitiimin sisällä tai tiimin ja asiakkaan välillä edellyttävät tekniseltä projektipäälliköltä kykyä rakentaa siltoja osapuolten välille ja ratkaista konflikteja.
  • Asiakaspalvelu: Tekninen projektipäällikkö toimii usein asiakkaan ensisijaisena yhteyshenkilönä. Konsultointitaitojen avulla hän voi tarjota laadukasta asiakaspalvelua ja rakentaa vahvoja asiakassuhteita.

Vuorovaikutus luo pohjan parhaalle yhteistyölle

Vuorovaikutus on keskeinen osa jokaisen teknisen asiantuntijan roolia, oli kyseessä sitten goforelainen tai ei. Kaikki goforelaiset osallistuvat vuorovaikutustilanteisiin asiakkaiden ja oman tiiminsä kanssa, ja tämän vuorovaikutuksen laatu ja määrä vaihtelevat eri rooleissa sekä saman roolin sisällä. Vuorovaikutus on kuitenkin välttämätön osa onnistunutta yhteistyötä ja se näkyy kaikkien teknisten asiantuntijoiden vaatimuksissa.

Konsultointitaidot täydentävät teknistä osaamista ja edistävät tehokasta asiakastyötä. Niiden avulla varmistetaan, että tekniset ratkaisut vastaavat liiketoiminnan tarpeita. Konsulttien on oltava jatkuvasti ajan tasalla teknologian ja trendien suhteen, ja oppiminen tapahtuu pääasiassa lähellä asiakastyötä. Tämä hyödyttää sekä tiimiä että asiakasta.

Haluatko olla osa tiimiämme? Etsimme kokeneita ohjelmistoalan osaajia, jotka haluavat yhdistää teknisen osaamisen ja konsultointitaidot menestyäkseen asiakastyössä. Tutustu avoimiin työpaikkoihimme ja hae nyt!

Juhana Harmanen

Teknologia- ja ohjelmistokehitys

Juhana on Goforen teknologia ja ohjelmistokehitys -palvelualueen vetäjä, joka arvostaa eteenpäin katsovaa näkemystä ja merkityksellisten palveluiden parissa työskentelemistä. Hän on kokenut digitaalisen muutoksen asiantuntija, joka pitää mielellään kädet savessa. Ulkoilmaihmisenä tunnettu Juhana on aikoinaan viettänyt kaksitoista lyhyttä kesää eräoppaana Lapissa.

Takaisin ylös