Blogi 20.8.2014

Goforen yhteistyö Oikeusrekisterikeskuksen kanssa jatkuu

Gofore

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 10 vuotta sitten.

Uutinen 20.8.2014

Oikeusrekisterikeskus (ORK) on valinnut Goforen Roti-hankkeen määrittely- ja arkkitehtuuripalveluiden toimittajaksi. Roti-hanke on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvan Rikosseuraamuslaitoksen laaja toiminnan kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on luoda Rikosseuraamuslaitokselle uusi asiakastietojärjestelmä nykyisten kahden erillisen järjestelmän tilalle.

Roti-järjestelmän määrittelytyötä on tehty vuodesta 2012 alkaen useassa eri vaiheessa. Gofore on osallistunut järjestelmän määrittelyyn ja hankinnan valmisteluun tuottamalla mm. Rikosseuraamuslaitoksen asiakastietojen hallinnan kohdearkkitehtuurin sekä järjestelmän vaatimusmäärittelyn ja kustannus-hyötyanalyysin.

Määrittely- ja arkkitehtuuripalveluiden toimittajana Gofore määrittelee, mitä kokonaisrakenteen ja päätason vaatimuksia asiakastietojärjestelmä sisältää. Hankinta ei sisällä teknistä arkkitehtuuria, eli järjestelmän varsinaista toteutusta, rakentamista ja kehittämistä.

Tällä hankinnalla ORK hankkii määrittely- ja arkkitehtuurityön tukipalvelua, jolla se täydentää omaa panostustaan toiminnan määrittelytyössä ja hankinnan kohteen täsmällisessä kuvaamisessa. Hankinta kattaa Roti-järjestelmän ensimmäisen vaiheen hankinnan tuen sekä hankkeen aikaisen jatkuvan määrittely- ja arkkitehtuurituen elokuuhun 2016 asti.

Hankinta vahvistaa Goforen asemaa oikeusministeriön hallinnonalan keskeisten tietojärjestelmähankkeiden määrittelyn ja arkkitehtuurin asiantuntijapalveluiden toimittajana. Gofore ja Oikeusrekisterikeskus tekevät vastaavanlaista yhteistyötä myös oikeusministeriön aineistopankkihankkeessa (AIPA).

Oikeusrekisterikeskus kilpailutti toimeksiannon Hansel Oy:n Teknisen IT-konsultoinnin määrittely- ja arkkitehtuuripalveluiden puitejärjestelyn kautta.

Yhteydenotot:
Goforen viestintä
Anne Sivula
p. 040 717 4873
anne.sivula@gofore.com

Uutista päivitetty 15.11.2022 lisäämällä tekstiin kappale: Määrittely- ja arkkitehtuuripalveluiden toimittajana Gofore määrittelee, mitä kokonaisrakenteen ja päätason vaatimuksia asiakastietojärjestelmä sisältää. Hankinta ei sisällä teknistä arkkitehtuuria, eli järjestelmän varsinaista toteutusta, rakentamista ja kehittämistä. 

Takaisin ylös