Blogi • 20.08.2014

Goforen yhteistyö Oikeusrekisterikeskuksen kanssa jatkuu

Goforen yhteistyö Oikeusrekisterikeskuksen kanssa jatkuu

Oikeusrekisterikeskus on valinnut Goforen Roti-hankkeen määrittely- ja arkkitehtuuripalveluiden toimittajaksi. Roti-hanke on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvan Rikosseuraamuslaitoksen laaja toiminnan kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on luoda Rikosseuraamuslaitokselle uusi asiakastietojärjestelmä nykyisten kahden erillisen järjestelmän tilalle.
Roti-järjestelmän määrittelytyötä on tehty vuodesta 2012 alkaen useassa eri vaiheessa. Gofore on osallistunut järjestelmän määrittelyyn ja hankinnan valmisteluun tuottamalla mm. Rikosseuraamuslaitoksen asiakastietojen hallinnan kohdearkkitehtuurin sekä järjestelmän vaatimusmäärittelyn ja kustannus-hyötyanalyysin.
Nyt tehdyllä hankinnalla Oikeusrekisterikeskus hankkii määrittely- ja arkkitehtuurityön tukipalvelua täydentämään omaa panostustaan toiminnan määrittelytyöhön ja hankinnan kohteen täsmälliseen kuvaamiseen. Hankinta kattaa Roti-järjestelmän ensimmäisen vaiheen hankinnan tuen sekä hankkeen aikaisen jatkuvan määrittely- ja arkkitehtuurituen elokuuhun 2016 asti.
Hankinta vahvistaa Goforen asemaa oikeusministeriön hallinnonalan keskeisten tietojärjestelmähankkeiden määrittelyn ja arkkitehtuurin asiantuntijapalveluiden toimittajana. Gofore ja Oikeusrekisterikeskus tekevät vastaavanlaista yhteistyötä myös Oikeusministeriön aineistopankkihankkeessa (AIPA).
Oikeusrekisterikeskus kilpailutti toimeksiannon Hansel Oy:n Teknisen IT-konsultoinnin määrittely- ja arkkitehtuuripalveluiden puitejärjestelyn kautta.
Lisätietoja:
Gofore Oy
Erkki Salminen
Kehitysjohtaja
040 738 5650

Erkki Salminen

Goforen kulttuurista ja osaamisista vastaavana johtajana Erkin vastuulla on Gofore Crew Services, jonka tehtäviin kuuluvat mm. rekrytointi, osaamisen kehittäminen ja työviihtyvyys. Erkki haluaa huolehtia, että Goforella on Suomen osaavimmat ja parhaiten työssään viihtyvät työntekijät.

Linkedin profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.