Blogi 27.4.2016

Miksi käyttäisin KaPA-tukipalveluita?

Gofore

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 8 vuotta sitten.

Kansallinen palveluarkkitehtuuri tuo murroksen siihen tapaan, jolla julkishallinnon toimijat tarjoavat sähköisiä asiointipalveluita asiakkailleen. KaPA ja siihen liittyvät tukipalvelut eivät ole sinällään teknisesti maailmaa mullistavia. Oleellista on se, mitä ne mahdollistavat: KaPA tukipalveluineen on yksi keskeinen tekijä julkishallinnon digitalisaatiopolulla.
Ennen kuin KaPA:a tukipalveluineen hyödynnetään sähköisissä asiointipalveluissa, on syytä pysähtyä hetkeksi miettimään, miksi KaPA-palveluita kannattaa ylipäänsä käyttää; olemassa olevia palveluita ei ole syytä toteuttaa uusiksi uudella teknologialla vain tekemisen riemusta. On oltava myös suurempia syitä KaPA:n soveltamiseen kuin uuden lähestymistavan soveltaminen. Seuraavaan on koottu muutamia pohteita siitä, miksi Kansallisen palveluarkkitehtuurin tukipalveluita kannattaa hyödyntää ja mitä ne mahdollistavat.

Suomi.fi-tunnistaminen

 • Suomi.fi-tunnistaminen mahdollistaa palveluasiakkaan tunnistamisen yksikäsitteisen luotettavasti. Tunnistamislähteen tarjoama tunnistustieto vahvennetaan Väestötietojärjestelmän avulla, joten tunnistustapahtuma on käytännössä niin luotettava kuin se vain voi olla.
 • Tunnistustapahtuma on sähköistä asiointipalvelua tarjoavalle julkishallinnon organisaatiolle kustannukseton.
 • Suomi.fi-tunnistaminen mahdollistaa eri palveluiden yhdistelmille kertakirjautumisen, mikä on sujuvan käyttökokemuksen perusedellytys.
 • Suomi.fi-tunnistaminen on itsenäinen palvelu, eikä sen käyttö ole sidottu muihin KaPA-tukipalveluihin.

Asiointivaltuudet

 • Tähän mennessä Suomessa ei ole ollut mielekästä tapaa valtuuttaa henkilöä asioimaan toisen henkilön puolesta. Nyt tilanne muuttuu; KaPA:n asiointivaltuudet-palvelu mahdollistaa tämän.
 • Asiointivaltuudet-palvelu tarjoaa tehokkaan kutsurajapinnan, jolloin sähköinen asiointipalvelu voi toteuttaa oman käyttöliittymäohjeistuksensa mukaisen valtuutustenhallinnan sovelluksen.

Palvelunäkymät

 • Julkishallinnon sähköiset palvelut ovat nykyisellään hajanaisuuden takia hankalasti löydettävissä. Kansalaisen, yrityksen ja viranomaisen palvelunäkymät kokoavat kohderyhmäpalvelut samaan paikkaan, jolloin kaikki palvelut ovat löydettävissä saman osoitteen kautta.
 • Tarjottavat palvelut on ryhmitelty siten, että käyttäjän tarvitsemat palvelut voidaan löytää nopeasti ja johdonmukaisesti.
 • Palveluiden kuvailutietojen avulla on helppo löytää oikea palvelu asiakkaan ongelmaan, mikä vähentää neuvonnan ja tuen resurssitarvetta.
 • Pidemmällä aikavälillä Palvelunäkymiä voidaan myös käyttää suoraviivaisten palvelujen käyttöliittymäpohjana.

Kansallinen palveluväylä

 • Palveluntarjoajien ja palvelun hyödyntäjien integrointimalli on yleiskäyttöinen, mikä mahdollistaa integroinnin kustannustehokkuuden ja nopean toteutuksen.
 • Turvallinen tiedonsiirtomekanismi eri organisaatioiden välillä.
 • Asiointipalvelu voi hyödyntää samaa integrointimallia käyttäen useaa eri palveluväylään liitettyä tietovarantoa.
 • Palveluväylän avulla tapahtuvassa kommunikoinnissa eri osapuolet voivat luottaa siihen, että palvelun toinen osapuoli on aina juuri se toimija, joka se väittää olevansa.
 • Palveluväylän kyvykkyys käsitellä ST III -materiaalia on vielä tätä kirjoitettaessa selvitettävänä.

Palvelutietovaranto

 • Kaikki palveluihin liittyvät kuvailutiedot ovat saatavilla samasta osoitteesta.
 • Palveluiden kanavatiedot ja saatavuustiedot ovat helposti löydettävissä.

Kansallisen palveluarkkitehtuurin tukipalvelut ovat julkishallinnon organisaatioille kustannuksettomia. Heinäkuun 2016 alussa voimaan astuva ns. KaPA-laki määrittää, että KaPA-ohjelman tukipalveluiden käyttö on julkishallinnon organisaatioille velvoittavaa, ellei julkisorganisaatiolla ole painavaa syytä olla kyseisiä palveluita käyttämättä.
Lisätietoja: gofore.com/kapa

Takaisin ylös