Blogi 24.4.2017

Näin myyt itsesi tulevalle työnantajalle

Gofore Crew

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 7 vuotta sitten.

Internet on pullollaan oppaita siitä miten teet hyvän työhakemuksen ja erotut joukosta. Jostain syystä näitä oppaita ei kuitenkaan lueta, vaan kerta toisensa jälkeen rekrytoijan eteen tulee hakemuksia, joille ei voi tehdä mitään muuta kuin sanoa “Kiitos, mutta ei kiitos”.
Rekrytoijan näkökulmasta tilanne on erittäin ristiriitainen. IT-alalla vallitsevan työvoimapulan takia tarve saada palkattua uusia osaajia on erittäin suuri, mutta tähän tarpeeseen ei pystytä vastaamaan. Jokaisella yrityksellä on omat kriteerinsä osaavan henkilökunnan palkkaamiselle, mutta kaikkia yhdistävät samat haasteet. Rekrytointiprosessiin on saatava tarpeeksi hakemuksia, jotta riittävästi hakijoita läpäisee seulan. Ja koska hakemusten määrä vaihtelee, isoon asemaan nousee kysymys siitä, miten saisimme tarpeeksi laadukkaita hakemuksia. Huonosti laadittu hakemus kätkee osaamisen, eikä hakija pääse työhaastatteluun asti.

Mikä tekee hakemuksesta laadukkaan?

Innostu

Uusi työpaikka on aina mahdollisuus kehittää itseään ja päästä tutustumaan uusiin asioihin. Meillä Goforella itsensä kehittäminen ja innostuminen ovat oleellinen osa yrityskulttuuria. Tästä syystä haluamme nähdä tätä innostusta jo hakemuksissa. Halu oppia uutta ja pelottomuus astua oman mukavuusalueen ulkopuolelle ovat erittäin arvokkaita asioita hakemuksessa. Ne ovat myös niitä asioita, joilla hakija erottuu massasta.

Usko Itseesi

Usko omaan osaamiseen ja kykyihin on koko hakuprosessin tärkein asia. Jos hakija epäilee tai vähättelee omaa ammattitaitoaan, se näkyy aina jossain vaiheessa rekrytointiprosessia. Jos et itse usko itseesi ja omiin kykyihisi, niin kuka sitten uskoo? Hakemuksessa ja erityisesti haastattelussa ei kannata alkaa pyytelemään anteeksi olemassaoloaan ja osaamistaan vaan kertoa avoimesti asioista. Myös se, että ei tiedä on hyvä kertoa rehellisesti eikä alkaa keksimään mahdollisia vastauksia kysymyksiin. Itseluottamus on erittäin tärkeää, mutta toisaalta ylimielisyys on haitaksi. On siis löydettävä sopiva itseluottamuksen taso. Parasta on olla oma itsensä.

Osoita kiinnostusta hakemaasi paikkaa kohtaan

Kuten oppaissakin kerrotaan, pelkkä CV ei riitä työnhakuun. Saatekirje on erittäin tärkeä osa hakemusta. Siinä pystyy kuvaamaan kokemustaan ja erityisesti motivaatiotaan hakemaansa paikkaa kohtaan. Saatekirjeeseen kannattaa sisällyttää myös se, mihin suuntaan haluaa tulevaisuudessa kehittyä. Tiettyyn rooliin haettaessa voi kuvailla miten tehtävää tulisi hoitamaan ja mitä asioita näkee tärkeänä tässä roolissa. Jos taas lähestyy avoimella hakemuksella on hyvä esitellä mitä haluaisi tehdä, minkälaisessa ympäristössä ja mistä elementeistä hyvä kokonaisuus koostuu. Tulevaisuus on yllätyksiä täynnä, joten aina voi kertoa miten hanskaa yllätykset.
Samanlaisen räätälöimättömien hakemusten lähettäminen jokaiseen työpaikkailmoitukseen ei vain toimi. Rekrytoija haluaa nimenomaan nähdä sen, että hakija on innostunut hakemastaan paikasta. Jos työhakemuksen eteen ei ole nähty yhtään vaivaa ja varsinainen hakemusteksti on muotoa “CV liitteenä”, hakemus päätyy todennäköisesti hylkäykseen ilman haastattelua.

Kuvaile karttunut osaamisesi

Rekrytoijaa kiinnostaa tottakai se, mitä hakija on tehnyt ja mistä kokemus muodostuu. Kokemuksen avaamiseen tarvitaan muutakin kuin CV:n yksi rivi jossa kerrotaan, että on ollut työnantajan X palveluksessa ajankohdan Y-Z. Tällainen rivi oikeasti ei kerro rekrytoijalle mitään hakijan osaamisesta ja kokemuksesta. Rekrytoijat eivät ole kaikkien alojen asiantuntijoita eivätkä he voi tietää millaisessa roolissa hakija on toiminut, jos sitä ei mitenkään avata. Toisaalta, jos CV:n työhistoriaan on koottu pitkä lista erilaisia teknologioista ja menetelmiä, sekään ei kerro mitään. Vaikuttaa lähinnä brassailulta. Oleellista on kertoa aikaisemmasta kokemuksesta haettavan työpaikan kontekstissa, eli kirjata oleellinen kokemus ja osaaminen nimenomaan haettavaa paikkaa ajatellen. CV voi olla myös jotain muuta kuin perinteinen word-dokumentti EU:n CV-pohjalla
Hakemukseen on hyvä liittää näytteitä osaamisesta. Näytteitä voivat olla esimerkiksi

  • kotisivut
  • portfolio
  • githubissa olevaan projekti
  • käytössä oleva sivustoon/projektiin yhdistettynä oman roolin kuvaukseen tässä tapauksessa
  • muu vastaava saatavilla oleva demo tai sovellus, joka esittelee osaamista

Asenne ratkaisee, aina

Avoin ja positiivinen asenne kantaa pitkälle myös työnhakuprosessissa. Hakemuksesta välittyy usein asenne työnhakua kohtaan, osittain tahtomattakin. Erityisesti haastattelutilanteessa asenne nousee esiin ja sillä on paljon merkitystä. Meille goforelaisille hyvä työyhteisö on erittäin tärkeä ja siksi etsimmekin joukkoomme nimenomaan hyvän ja avoimen asenteen omaavia osaavia työkavereita. Asenne selviää viimeistään ensimmäisessä työhaastattelussa.

rekrytointi

työ

Jaana Majakangas

Jaana toimii Goforella teknisenä projektipäällikkönä. Hänellä on 20 vuoden kokemus eri rooleista IT-alalla ja laajaa näkemystä digitaalisaation hyödyistä erityisesti julkisella sektorilla ja yhteiskunnassa.

Takaisin ylös