Blogi 18.5.2015

Terveydenhuollon Atk-päivät 2015 – tiedolla johtamista ja avointa yhteistyötä

Gofore

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 9 vuotta sitten.

Kiitoksia Kuntaliitolle, esiintyjille ja kaikille osallistujille mielenkiintoisista Atk-päivistä! Kirjoittelin ennen tapahtumaa näkemyksiäni terveydenhuollon kehittämisestä, ja samoja teemoja oli havaittavaissa Tampere-talossa. Paikalla oli paljon kävijöitä ja tämä näkyi myös Goforen ständillä. Vaikka osasyy ruuhkalle mahdollisesti oli arvontamme hyvine palkintoineen, niin oli mukava huomata, että asiantuntijapalvelumme herättivät runsaasti mielenkiintoa. Muut näytteilleasettajat koostuivat suurelta osin tuotteiden tarjoajista, joten olimme ilmeisesti virkistävä vaihtoehto.
Edellisen kerran Atk-päivät järjestettiin Tampereella 2010, jolloin ne päättyivät kansanedustaja Jyrki J.J. Kasvin tulevaisuuden visiointiin terveydestä ubiikissa pilvessä. Vaikka ubiikki teknologia ei ole vielä oikein lyönyt itseään läpi, on terveydenhuollon palveluiden paikasta ja ajasta riippumattomuus hiljalleen arkipäiväistymässä Suomessa. Terveyspalveluiden digitalisaatio ja asiakaskeskeisyys korostuivatkin tämän vuoden Atk-päivillä niin toiminnan kehittämisessä kuin uusissa tietojärjestelmähankkeissa. Asiakkaan saumaton palvelupolku ja näkemyksemme käyttäjäkokemuksen tärkeydestä sen eri vaiheissa herättivät paljon keskustelua. Myös pilvipalvelut kiinnostivat, mutta tietosuoja- ja tietoturvakysymykset tuntuivat hidastavan käyttöönottoa. Näkemykseni on, että pilvipalveluiden hyödyntämistä jännitetään ehkä liiankin kanssa ja mahdolliset uhat ja haasteet voidaan ratkaista riittävällä suunnittelulla sekä vastuiden ja velvollisuuksien määrittelyllä.
Toinen hyvin näkyvä teema Atk-päivillä oli tiedolla johtaminen. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän tiedon määrä kasvaa radikaalisti, mutta tiedon hyödyntämisen pelisäännöt ovat vielä osittain määrittelemättä. Tiedolla johtamisen kulttuuri on kuitenkin syntymässä myös sote-organisaatioihin ja yleinen tietoisuuden kasvu asiasta oli aistittavissa. Terveydenhuollon palvelutuotannon toiminnanohjauksessa ja eri rakenteellisten muutosten läpiviennissä oikea tieto ja toimivat mittarit ovat keskeisessä asemassa. Tiedolla johtamista tarvitaan kaikilla johtamisen tasoilla. Tällä hetkellä ongelmana usein on, että tietovarannot voivat olla päällekkäisiä, hajallaan ja siiloutuneet eri järjestelmiin ja yksiköihin. Perinteisesti sote-sektorilla dokumentointi on perustunut potilaan hoidon tarpeisiin liittyen tai lainsäädännön edellyttämänä. Tietojen hyödynnettävyyttä ei juuri ole suunniteltu. Saatavilla oleva tieto ei siis mahdollista toiminnan laadun tai vaikuttavuuden kattavaa seurantaa saatikka resurssitarpeiden ennustamista. Onnistunut tiedolla johtaminen edellyttää aluksi organisaatioilta kokonaisvaltaista tiedolla johtamisen strategiaa ja tietojen hyödyntämisen suunnittelua. Näiden päälle voidaan lähteä sitten toteuttamaan konkreettisia ratkaisuja.
Pitkään terveydenhuollon tietojärjestelmiin liittyvissä keskusteluissa korostuivat avoimet rajapinnat ja tietojärjestelmien tekninen yhteentoimivuus.  Avoimuus ja yhteentoimivuus näkyivät myös tämän vuoden Atk-päivillä, tosin hieman eri tasolla kuin aiemmin. Nyt kuuma trendi tuntui olevan eri toimijoiden ja organisaatioiden yhteistyö ja alueelliset palvelupolut. Tämä näkyi niin tietojärjestelmähankkeissa kuin sote-palveluiden kehittämisessä. Yhteistyön kasvu kuvaa mielestäni hyvin, kuinka avoimuus ei saisi jäädä vain rajapintatasolle, vaan avoimuuden tulisi levitä koskemaan niin organisaatioita, toimintaa, järjestelmiä kuin tietoja. Yhteistyöllä ja kokemuksia jakamalla voidaan rakentaa parempia palvelukokonaisuuksia asiakkaat ja heidän tarpeensa ja käyttäjäkokemuksensa huomioiden. Lisäksi yhteistyö mahdollistaa varautumisen mahdollisen sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin, jolloin palvelutuotantoon ja tietojärjestelmiin voi kohdistua suuriakin mullistuksia.
Vaikka yhteistyö ja isot hankkeet näkyivätkin Atk-päivillä voimakkaasti, niin hieman oli aistittavissa, että sote-uudistus ja sen kariutuminen on johtanut aavistuksen pysähtyneeseen tilaan ja monet kehittämishankkeet odottavatkin miten palvelutuotanto tulee jatkossa organisoitumaan. Nyt ei kuitenkaan tulisi jarrutella, vaan IT tulisi nähdä mahdollistajana ja jatkaa aktiivisesti digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntämistä sote-sektorilla. Tämä vaatii uudenlaista ajattelua ja toimintamalleja sekä ennen kaikkea uskallusta kokeilla ja viedä muutokset läpi määrätietoisesti. Me Goforella pyrimme jatkossakin tukemaan asiakkaitamme tässä kehityksessä asiantuntijapalveluidemme avulla.
 

Takaisin ylös