Blogi 17.11.2015

Yhteistyöllä parempi työpaikka

Gofore

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 9 vuotta sitten.

gtvtr1Gofore sijoittui tänä vuonna Suomen kolmanneksi parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work -tutkimuksen yleisessä sarjassa. Lisäksi Gofore niitti mainetta pääsemällä samassa tutkimuksessa myös Euroopan parhaiden työpaikkojen joukkoon. Tutkimustulokset osoittavat, että goforelaiset selvästi viihtyvät työssään.
 
Goforessa työviihtyvyyteen on panostettu systemaattisesti koko yrityksen olemassaolon ajan. Vuonna 2012 työviihtyvyyttä haluttiin kehittää entistä työntekijälähtöisemmäksi ja perustettiin Goforen työviihtyvyystyöryhmä (GTVTR) vastaamaan työssä jaksamiseen sekä viihtymiseen liittyvien kehitysideoiden toimeenpanosta. Työryhmään kuuluu työntekijöiden ohella firman johtoa, markkinoinnista, Crew Services -palvelusta ja osaamisen kehittämisestä vastaavia henkilöitä. Kaikkiaan työryhmän palavereihin osallistuu kymmenkunta jäsentä.
Työsuojelutoiminta on kiinteä osa työviihtyvyystyöryhmää. Vaaleilla valittavat työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua kuuluvat kaksivuotisen toimikautensa ajan työviihtyvyystyöryhmään. Työsuojelutoiminta on tällä mekanismilla jatkuvassa yhteydessä firman johtoon ja työntekijöihin. Muut jäsenet valitaan vaaleilla kerran vuodessa. Työsuojelutoimintaan liittyviä asioita käsitellään aina tarpeen mukaan kuukausipalavereissa.
Perustamisesta lähtien työryhmä on kokoontunut kuukausittain parin tunnin palavereihin, joihin osallistuu edustajia sekä Tampereelta että Helsingistä. Palavereissa käsitellään lukuisia päivittäiseen työviihtyvyyteen liittyviä asioita. Esimerkiksi useamman henkilön toiveesta päätettiin hankkia hedelmiä aina saataville kaikille toimistoillemme. Avokonttorissa melu on väistämätön ongelma, ja monet käyttävätkin kuulokkeita musiikin kuunteluun ja keskittymiseen. Työntekoa helpottamaan päätettiinkin hankkia kaikille Spotify Premium -tilit.
Työryhmä suunnittelee ja toteuttaa myös pidemmän tähtäimen tavoitteita, jotka tukevat yrityksen muita arvoja. Esimerkiksi nykyisin etuusvalikoimaan kuuluu sairaan lapsen hoitopalvelu, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että työntekijä voi tehdä työtään ja Gofore maksaa sairaan lapsen hoitokulut, eikä työntekijälle synny verotettavaa lisätuloa.
Kuukausittain käsiteltävät teemat liittyvät esimerkiksi uuden työntekijän perehdyttämiseen, osaamisen kehittämiseen, palkitsemiseen, työsuhde-etuihin, henkilöstökyselyiden läpikäyntiin ja kehityskohteiden tunnistamiseen sekä ratkaisujen miettimiseen. Työryhmän rooli on siis huomattavasti laajempi kuin yksittäisten tapahtumien järjestäminen, mikä sekin on toki tärkeässä osassa työssäjaksamisen ja -viihtymisen kokonaisuudessa.
gtvtr
Kehitysehdotukset, olivat ne miten pieniä tahansa, otetaan vastaan ja käsitellään. Työviihtyvyystyöryhmä on toimintansa aikana päättänyt kymmenien ideoiden täytäntöönpanosta ja valvonut niiden toteutumista säännöllisesti. Yhdessä tekeminen ja järjestelmällinen kehittäminen ovat meidän hyvän työpaikan resepti. Muun muassa tästä lisää jatkobloggauksessani Miksi voimme hyvin yhdessä?
 

Gofore Crew

Takaisin ylös