Blogi 29.11.2016

Goforen ohjelmistoprojektit läpivalaistuna

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 8 vuotta sitten.

“Minkä kokoisissa tiimeissä teette töitä?”, “Millä teknologioilla koodaatte käyttöliittymät?”, “Teettekö töitä monitoimittajaympäristössä?”. Nämä ovat tyypillisiä työnhakijoiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien esittämiä kysymyksiä.
Yleensä konsulttitalojen ohjelmistoprojektit näyttäytyvät vain yksittäisinä uutisina, blogeina tai referenssikuvauksina. Selvitimme millaisia Goforen ohjelmistoprojektit ovat kokonaisuudessaan.
Toteutimme projektitutkakyselyn vuoden 2016 syksyllä, ja kyselyyn vastasivat Goforen kolmekymmentäkuusi aktiivista ohjelmistoprojektia. Kyselyssä kysyttiin muun muassa projekteissa käytettyjä teknologioita ja millaisissa projektitiimeissä tehdään töitä. Seuraavissa kappaleissa käymme lyhyesti lävitse kyselyn tulokset.
projektitutka

Monoliitista mikropalveluihin

Suosituksi arkkitehtuurimalliksi on noussut mikropalveluarkkitehtuuri , joka on käytössä lähes joka toisessa Goforen ohjelmistoprojektissa. Mikropalveluarkkitehtuuri koostuu pienistä, itsenäisistä ja tilattomista palveluista. Mikropalveluarkkitehtuurin etuja ovat muun muassa parempi ylläpidettävyys ja teknologiariippumattomuus. Ehkä seuraavassa kyselyssä osassa projekteista on käytössä jo palvelimeton arkkitehtuurimalli.
Mikropalveluista saadaan paras hyöty, jos palvelu on pilvessä ja asennusten hallinta toteutetaan konttien avulla. Lähes kolmasosa Goforen projekteista hyödyntää konttiteknologioita. Pilvipalveluista suosituin on Amazon Web Services.
Goforen tausta on avointen lähdekoodien teknologioissa. Java on edelleen käytetyin taustapalveluiden teknologia ja Node.js:n toiseksi suosituin. Funktionaalisia kieliä hyödynnetään myös useissa projekteissa, mutta valta-asemaan ne eivät ole toistaiseksi nousseet.
Käyttöliittymäteknologioissa suosiossa ovat jo pitkään olleen erilaiset JavaScript-pohjaiset Single-page application -kehykset. Angular on tämän hetken käytetyin Goforen käyttöliittymäteknologia, mutta kevyt React kasvattaa nopeasti suosiotaan. Pian näemme miten äskettäin julkaistu Angular 2 -kehys muuttaa asetelmia.

Tiimityö on kultaa

Goforessa tehdään lähes yksinomaan tiimeissä töitä. Vain yhdessä Goforen projektissa asiantuntijallamme ei ollut tiimiä ympärillään.
Merkittävää on myös projektien vaikuttavuus – joka viidennessä projektissa on yhdeksän henkeä tai enemmän. Tiimit ovat monitaitoisia ja koostuvat esimerkiksi ohjelmistosuunnittelijoista, järjestelmäasiantuntijoista ja ux-suunnittelijoista.
Joka toinen Goforen ohjelmistoprojekteista tehdään yhteistyössä muiden toimittajien kanssa. Suuri osa projekteistamme on uuskehitystä. Toisaalta rajanveto uuskehityksen ja ylläpidon välille on entistä haastavampaa.

liiketoiminta

projektit

Takaisin ylös