Blogi 3.10.2016

Lean UX:n 3 hyötyä ohjelmistoprojekteissa

Gofore

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 8 vuotta sitten.

Keskustellessani Leanista käyttäjäkokemussuunnittelusta (user experience, UX) esiin tulee usein kysymys: mitä erityistä hyötyä Lean UX -periaatteet tuovat verrattuna totuttuihin käyttäjäkokemussuunnittelun työtapoihin?
lean-ux-tehokkuutta-ohjelmistoprojektien_huhtikuu_720x285
Tässä kirjoituksessa nostan esiin kolme tyypillistä ohjelmistoprojektien ongelmaa, joihin kokemukseni mukaan Lean UX voi tuoda ratkaisuja. Lean UX -lähestymistavassa on useita muitakin periaatteita ja hyötyjä, mutta seuraavaksi käsitellyt kolme asiaa muodostavat vahvan punaisen langan Lean UX -tekemiseen.
1. Ketterissäkin ohjelmistoprojekteissa päädytään helposti tilanteeseen, jossa vain UX-suunnittelija ymmärtää kunnolla käyttäjän tarpeet ja asiakkaan tavoitteet. 
Ohjelmistoprojekteissa suunnittelijat ja toteuttajat siiloutuvat helposti ja yhdessä tekeminen rajoittuu keinotekoiseen kanssakäymiseen esim. tehtävänhallintatyökalujen kautta tai tapaamalla “pakollisissa” sprint-palavereissa. Niin asiakkaan, suunnittelijoiden kuin toteuttajienkin on ymmärrettävä, että vain omasta näkökulmasta tarkastellen ei välttämättä löydetä oikeita ongelmia tai ratkaisuja käyttäjille.
Lean UX -periaatteiden mukaan organisoitunut tiimi luo palvelun aidosti yhdessä tehden. Asiakkaan tarina ja tavoite on yhteisesti jaettu ja ymmärretty. Jokainen tiimin jäsen saa mahdollisuuden ja myös velvollisuuden varmistaa, että sekä suunnittelussa että toteutuksessa huomioidaan kaikkien osaamisalueiden näkökulmat.
2. Ohjelmistoprojekteissa hukataan helposti aikaa ja muita resursseja, jos työskentelytavat edellyttävät runsaiden suunnittelutuotosten tekemistä ja hyväksyntää ennen toteutuksen aloittamista.
Lean UX -periaatteiden mukaan toiminta järjestetään mahdollisimman viiveettömäksi ja arvoa parhaiten tuottavaksi. Yhdessä tehden löydetään sopivin tie erinomaiseen lopputulokseen ilman tarvetta dokumentoida jokaista yksityiskohtaa suunnittelun välituotoksina. Tiimiltä vaaditaan poikkeuksellisen tiivistä viestintää ja yhteistyötä.
Lisäksi Lean UX -lähestymistapa tarjoaa toteutustiimille valtuutuksen tavoitella parhaita ratkaisuja itsenäisesti ilman tarkkaa suunnitelmien hyväksyttämistä asiakkaalla. Näin tiimi pääsee keskittymään arvon tuottamiseen parhaaksi näkemällään tavalla ja välttämään yleiset tiimin ulkopuolisista seikoista johtuvat viiveet etenemisessä.
3. Usein ohjelmistoprojekteissa tunnutaan unohdettavan, että digitaalisen palvelun arvo ei synny suunnitelmista vaan julkaistusta lopputuotteesta sekä siitä minkä muutoksen palvelu saa aikaan käyttäjien ja asiakkaan arjessa.
Ohjelmistoprojekteissa tyypillisesti tuotetaan turhankin tarkkoja ja kattavia suunnittelutuotoksia, joiden tekemiseen ja hyväksyntään kuluu kohtuuttomasti aikaa. Usein tuntuu, että suunnittelu ja suunnitelmat muodostuvat lähes itsetarkoitukseksi varsinkin UX-suunnittelijoille ja asiakkaille.
Lean UX pyrkii välttämään tällaista hukkaa ja sen periaatteet ohjaavat tiimiä keskittymään testattavan toteutuksen tekemiseen ja viimeistelyyn suunnittelun välituotteiden sijaan. Samalla tiimi ohjautuu oikea-aikaisen ja jatkuvan käyttäjäpalautteen saamiseen systemaattisesti. Keskittymällä tiiminä lopputuotteen tekemiseen päästään Lean UX:n periaatteiden mukaisesti myös mahdollisimman viiveettä todentamaan käyttäjillä, onko ratkaistu oikeita ongelmia sopivalla tavalla.

Takaisin ylös