Blogi 18.6.2024

Low-code-kehitys Microsoftin Power Platformilla 

Mitä on low-code kehitys? 

Low-code on nimensä mukaisesti vähemmän koodaamista vaativaa ohjelmistokehitystä. Se perustuu korkeamman abstraktiotason valmiisiin ratkaisuihin, käyttöliittymäkomponentteihin ja muihin toimintoihin, joiden avulla kehittäjät voivat käyttää vähemmän aikaa perusasioihin, koodin kirjoittamiseen, ja keskittyä enemmän prosesseihin ja ratkaisemaan asetettuja ongelmia. Ajatus ei ole uusi, erilaisia sovelluskehittimiä on ollut (ja on edelleen) useita, ja nykyiset versiot ovat jo niin pitkälle kehittyneitä, että niillä voidaan tehdä hyvin monipuolisia, täysin tuotantovalmiita toteutuksia.  

Low-coden yksi suurimpia lupauksia on sovelluskehityksen nopeuttaminen merkittävästi perinteiseen kehitykseen verrattuna. Lisäksi low-code-työkalujen käyttö on melko paljon yksinkertaisempaa kuin varsinainen ohjelmointi, mikä mahdollistaa lähes kenelle tahansa jonkinasteiseksi kehittäjäksi ryhtymisen. Tämä puolestaan saattaa helpottaa yritysten osaajapulaa, kun kaikkeen kehitykseen ei tarvitakaan huippukoodaajia. 

Power Apps, mitäs ne sitten ovat?

Power Apps on osa Microsoftin Power Platform -kokonaisuutta. Apps on nimensä mukaisesti sovellusten kehittämiseen tarkoitettu Low-code-kehitin. Sen avulla voidaan kehittää sovelluksia ja ajaa niitä kokonaan Microsoftin ylläpitämällä alustalla, jolloin kehittäjien aika voidaan käyttää täysimääräisesti vain sovelluskehitykseen, ei alustan tai palvelinten tai tietokantojen konfigurointiin ja ylläpitämiseen. Power Apps ajoympäristö on Entra (Azure AD) -tenanttiin kiinteästi integroitu ja siten erittäin turvallinen pilviympäristö, jonka asentamiseen tai päivityksiin ei tarvitse käyttää itse lainkaan aikaa. Ympäristö sisältää myös sovelluskehittimen, joten sitäkään ei tarvitse työasemille erikseen asentaa. 

Power Apps ohjaa kehitystyön suoraan käyttöliittymän ja tietomallin kautta itse prosessiin ja siihen, miten käyttäjät sovellusta käyttävät. Kaikenlaiset oheistoiminnot kuten kirjautuminen, tietokantayhteydet, koodikirjastot ja päivitykset, ovat alustassa valmiita eikä niihin tarvitse käyttää yhtään aikaa – kehittäjä voi keskittyä varsinaiseen toiminnallisuuteen. 

Minkälaisia ratkaisuja Gofore on tehnyt Power Apps -teknologialla?  

Viimeisen vuoden aikana olemme toteuttaneet useita Power App -sovelluksia asiakkaillemme. Näistä osa on mobiilisovelluksia, osa selainpohjaisia. Jotkut sovelluksista ovat olleen kokeiluluontoisia (”Proof-of-Concept”), jotkut ovat olleet tuotantokäyttöön kehitettyjä uusia sovelluksia tai vanhojen prosessien modernisointeja. 

Sovellusten kehittäminen on ollut erittäin nopeaa, ja olemme tehneet näitä kiinteässä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Asiakkaiden on ollut helppo osallistua, kun sovellukset ovat muotoutuneet pitkälti käyttöliittymä edellä, jolloin asiakkaille on syntynyt nopeasti kokeiltavia ja kommentoitavia toiminnallisuuksia. 

Nopea kehitys on paitsi kustannustehokasta, myös kokeilevaa kehitystä hyvin tukevaa. Olemme kehittäneet joitain sovelluksia asiakkaan kanssa yhdessä kokeillen, tutkien erilaisia lähestymistapoja ja ideoita. Kun kehitystyö on nopeaa, voidaan myös erilaisia toimintoja testata varsin vaivattomasti. 

Tutustu Fimean asiakasprojektiimme: Low-coden käyttö kannatti – heti arvoa tuottava sovellus valmistui nopeasti

Helpompi ja nopeampi tapa kehittää sovelluksia – voiko se olla niin yksinkertaista? 

Low-code ei ole automaattinen oikotie kaikkeen sovelluskehitykseen, vaan sillä on omat rajoitteensa aivan kuten kaikilla teknologioilla. Jotta Low-code-kehityshanke onnistuisi, on tärkeää ymmärtää sen rajat ja mahdollisuudet ja arvioida toteutettava sovellus niitä vasten. Työvälineet tulee aina valita tehtävän mukaan, ei toisinpäin. 

Low-code-kehitys soveltuu parhaiten pienempiin, vähemmän monimutkaisiin tarpeisiin. Jos tarve on erittäin monimutkaiselle sovellukselle, jossa on hyvin paljon erilaista toiminnallisuutta, monimutkaista datan käsittelyä ja algoritmiikkaa, on perinteinen sovelluskehitys hyvin todennäköisesti edelleen paras vaihtoehto.

Jos taas tarve on suhteellisen tiukasti rajattavissa eikä sovelluksen tarvitse täyttää kaikkia maailman tarpeita, voi Low-code-kehitys olla hyvinkin sopiva. Erilaiset organisaation sisäiset apusovellukset tiedon keruuseen ja esittämiseen ovat hyviä käyttökohteita, samoin kohtuullisen suoraviivaiset, johonkin tiettyyn yksittäiseen tarkoitukseen käytettävät apusovellukset voivat olla erittäin hyvin kehitettävissä Low-code-teknologioilla. 

Low-code-kehitys voi myös olla mukana suuremmissa hankkeissa yhtenä osana, täyttää jonkin tietyn tarpeen suuremmassa kokonaisuudessa, joka olisi muuten työläs tai kallis toteuttaa. 

Miten Gofore voi auttaa minua, jos olen kiinnostunut low-code-kehityksestä 

Gofore voi olla juuri sinun organisaatiosi Low-code-kehityskumppani! Me toteutamme Power App ja Power Platform -hankkeita kuten muitakin, perinteisiä sovelluskehityshankkeita, ammattitaidolla ja asiakkaan tarpeet edellä. Voimme olla apunasi jo Low-code-kehityksen pohdinnassa, voimme auttaa selvittämään, olisiko Power Platform tarpeisiisi soveltuva työkalupakki tai toteuttaa kokeiluja ja varmistaa toiminnallisuuksia tai kehittää suoraan lopputuotteita, sovelluksia, organisaatiosi käyttöön. 

Low-code voi olla – ja sen pitäisikin olla – osa digitalisaatiomatkaasi. Sillä on oma roolinsa suuremmassa kokonaisuudessa, ja Gofore sekä Power Platform ovat rautainen yhdistelmä. 

Älä epäröi kysyä lisää – me olemme täällä sinua varten! 

ohjelmistokehitys

Antti Kurenniemi

Konsultti

Antti on kokenut konsultti, erikoistunut Low-Code-kehitykseen (MS Power Apps) ja Azure-pilvipalveluihin, taustanaan pitkä historia ohjelmistokehityksessä

Antti aloitti uransa ohjelmistokehittäjänä jo 1980-luvulla. Vuoden 2000 tietämillä hän siirtyi kehitystiimien vetäjäksi, ja hiljalleen myös konsultiksi. Hän on toiminut konsulttina erilaisissa rooleissa, esimerkiksi projektipäällikkönä, järjestelmävalinnoissa, sovelluskehityshankkeissa, tuotekehityksessä ja arkkitehtina. Useat järjestelmät, kuten CRM:t ja ERP:t, ovat tuttuja.

Antti pitää työssään erityisesti neuvonantajan roolista, niin loppuasiakkaille kuin sisäisille tiimijäsenille ja nauttii teknisten asioiden opettamisesta. Hän on koonnut useamman tiimin ja johtanut niitä menestyksekkäästi, ja yleensä Antin tiimeistä on poistuttu varsin vähän - mukava tyyppi siis!

Takaisin ylös