Blogi 11.8.2015

Mikä sinua innostaa?

Gofore

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 9 vuotta sitten.

Mikä sinua innostaa? Esitin kysymyksen Gofore Oy:n henkilökunnalle viime viikolla.
Innostus nimittäin on se kaikkein tärkein asia työhyvinvoinnin kannalta – jos se kuolee pois, mitään muutakaan hyvää ei lopulta jää. On vaikeaa kuvitella hyvinvoivaa työyhteisöä, joka suhtautuisi välinpitämättömästi työtehtäviinsä. Vastaavasti kovin innostunut työntekijä tuskin pitää työelämäänsä kovin huonona millään kriteereillä mitattuna.
Mikä sitten aiheuttaa innostuneisuutta? Mikä vähentää sitä? Miten luomme sellaisen ympäristön, jossa innostumiselle annetaan mahdollisuus ja tila syntyä? Tästä asiasta toki on kirjoitettu viime aikoina hyviä artikkeleita, kuten Helsingin Sanomissa heinäkuun lopulla. Myös Työterveyslaitos on samoilla linjoilla kanssani ja on tuottanut innostuksen etsijälle oman työkirjan.
Halusin selvittää, että mistä goforelaiset innostuvat. Päätin jo ennalta, että oli vastaus mitä tahansa, se ohjaa yhtiömme kehittämistä tulevina kuukausina. Haemme aktiivisesti sellaista suuntaa, joka innostaa meitä kaikkia. Luonnollisesti!
Tein henkilökunnalle kyselyn ilman mitään johdatteluita, vapaana tekstinä ja anonyymisti. Vastausaikaa annoin tylysti vain yhden vuorokauden. Sain vastauksena 225 erillistä innostusta aiheuttavaa asiaa. Tässä tulokset, olkaa hyvä.

Työkulttuuri, ihmiset

Selvästi tärkein innostava asia oli työyhteisön kulttuuri ja siinä toimivat ihmiset. Näihin asioihin viitattiin 81 eri vastauksessa. Hyvä työilmapiiri, loistavat työkaverit, tekemisen meininki ja jaettu innostuneisuus olivat toistuvia teemoja. Innostavan työkulttuurin todettiin muodostuvan avoimuudesta, läpinäkyvyydestä, vapaudesta päättää omasta työstään sekä kaikkinaisesta joustavuudesta. Innostus on tarttuvaa – useissa vastauksissa todettiin, että innostusta synnyttää innostuneiden työkavereiden kanssa toimiminen. Tämä on kyllä niin totta. Mikä onkaan mukavampaa ja itseäänkin motivoivaa, kuin seurata innosta puhkuvia työkavereita. Minä ainakin koen itseni onnekkaaksi tämän asian suhteen.

 Vaikuttavuus asiakkaalle ja yhteiskuntaan

Tee työtä, jolla on tarkoitus. Tämän lauseen taisi Puolustusvoimat lanseerata mainoskampanjassaan 90-luvulla. Kyselyssämme oman työn vaikuttavuus nousi esiin 58 eri vastauksessa. Yhtiömme missio on Suomen pelastaminen digitalisaation keinoin – tähän liittyviä huomioita oli jonkin verran. Näissä vastauksissa innostuksen todettiin syntyvän tulevaisuuteen vaikuttamisesta sekä kansallisesti merkittävissä hankkeissa mukana olemisesta. Selvästi vielä enemmän innostusta koettiin onnistumisista asiakasprojekteissa. Hyvin monessa eri vastauksessa painotettiin innostuksen lähteenä nimenomaan asiakkaamme onnistumista omissa tavoitteissaan. Tämä lienee miellyttävä uutinen asiakaskunnallemme.

Tekemisen uutuusarvo, kehittyminen

Goforelaiset haluavat olla tekemisissä uuden teknologian ja viimeisimpien menetelmien kanssa. Yhteiskunnallinen murros, digitalisaatio, uudet teknologiat ja palveluinnovaatiot – nämä kaikki toistuivat 54 eri vastauksessa. Oma kehittyminen osana kaikkea tätä coolia tekemistä koettiin erityisen motivoivaksi. Useat goforelaisista haluavat olla oman erikoisalansa arvostettuja huippuosaajia. Jonkinlainen teknologiahipsteriys kaikui vastauksista mukavalla tavalla.

Mitä tästä jäi käteen?

Innostuin kovasti tuloksista. Koko yhtiön olemassaolon ajan olemme merkittävästi panostaneet avoimeen ja yhteiset tavoitteet jakavaan työkulttuuriin. Sen yhteyttä varsinaisesti innostukseen en ollut aiemmin tullut ajatelleeksi, mutta kovin luontevaltahan se vaikuttaa. Goforelaiset ovat yhdessä ja hyvässä porukassa tekemässä tärkeitä palveluita, poikkeuksellisesti onnistuen ja itse alati kehittyen. Mikä voisi olla innostavampaa kuin se?
Seuraavaksi tulen analysoimaan vastaukset jakaen ne tarkempiin osa-alueisiin. Alustavia kategorioita on tunnistettuna kahdeksan kappaletta. Tulevien kuukausien aikana lupaan Goforessa tehtävän kehittämistoimia jokaiseen näistä kahdeksasta osa-alueesta.
P.S. Vapauteen ja joustavuuteen viitattiin kyselymme vastauksissa 21 kertaa. Panu Kouri kirjoitti hauskan jutun omasta innostuksen etsinnästään, jossa organisaatiomme joustavuus on laitettu testiin. Kannattaa tutustua.

Gofore Crew

Takaisin ylös