Blogi 16.5.2024

Eettisen digitalisaation tekijät: Saavutettavuus on konkreettinen työkalu digitaalisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Osaaminen

Three people sitting on a sofa. Five people are standing behind them and next to them is one person in a wheelchair. There are two guide dogs in front of the crew.

Saavutettavuustyössä usein huomaan, että saavutettavuus monien mielessä tarkoittaa käytännössä samaa kuin mitä laki edellyttää digitaalisten palvelujen saavutettavuudelta. Samoin usein ajatellaan, että saavutettavuutta parannetaan vain vammaisten henkilöiden hyödyksi. 

Meille Goforella saavutettavuus tarkoittaa kuitenkin paljon enemmän. Meille saavutettavuus ei tarkoita vain lainsäädännön täyttämistä ja vammaisten ihmisten auttamista. Meille saavutettavuus on yksi konkreettinen työkalu, jolla voidaan parantaa digitaalista yhdenvertaisuutta niin asiakkaillemme, työntekijöillemme kuin yhteiskunnassa laajemminkin.  

Autamme asiakkaitamme kehittämään saavutettavia palveluja 

Työskentelemme monien julkisen sektorin toimijoiden kanssa, ja olemme mukana rakentamassa monia jokaista kansalaista koskettavaa digitaalista palvelua. Tunnistamme, että meillä on osaltamme suuri vastuu siitä, että työmme ei jätä ketään ulkopuolelle. Saavutettavuus auttaa huomioimaan erilaisten käyttäjien tarpeet erilaisissa tilanteissa. 

Saavutettavuus on käytännössä osa kaikkea tekemistämme. Asiakasprojekteissamme otamme saavutettavuuden huomioon niin muotoilussa, ohjelmistokehityksessä, laadunvarmistuksessa ja testauksessa kuin projektijohtamisessakin. Seuraamme saavutettavuusnäkökulman kehittymistä nopeasti muuttuvilla aloilla, kuten tekoälyssä ja kyberturvallisuudessa. Olemme tiiviisti mukana suomalaisten ja kansainvälisten verkostojen kautta ohjaamassa tulevaisuuden saavutettavuutta, esimerkiksi lainsäädännön, standardien ja parhaiden käytäntöjen kehittämisen myötä.  

Saavutettavuus on vastuullisuuden työkalu 

Saavutettavuudella on suuri merkitys yhteiskunnassa laajemminkin kuin vain yksittäiselle käyttäjälle, asiakkaalle tai työntekijälle. Saavutettavuus on hyödyllinen työkalu, joka auttaa toteuttamaan sosiaalista vastuullisuutta. Saavutettavuutta parantavat toimenpiteet ja niitä tukevat mittarit ovat konkreettinen todiste siitä, että vastuullisuutta toteutetaan käytännössä, ei vain juhlapuheissa ja vuosikertomuksissa.  

Saavutettavuustyössämme huomioimme YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Monessa niistäkin on olennaisena osana yhdenvertaisuus, mikä eettisen digitalisaation näkökulmasta edellyttää saavutettavuutta. Samoin yhdistämme saavutettavuuden DEI-tavoitteisiin eli kehittämään monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja inkluusiota työyhteisöissä, meillä ja asiakkaillamme. Saavutettavuus, kun se ymmärretään erilaisuuden huomioimisena ja kunnioittamisena, on siis keskeinen tekijä myös DEI-työkaluna. 

Saavutettavuus parantaa työntekijäkokemusta 

Saavutettavuus ei kuitenkaan tarkoita vain asiakkaille tehtäviä palveluita. Saavutettavuutta eletään todeksi myös työyhteisössämme. Meille on tärkeää, että jokaisella työntekijällä on mahdollisuus olla oma itsensä. Hyvä keino toteuttaa tätä on varmistaa, että toimintatapamme, työkalumme ja työympäristömme huomioivat monenlaisia erilaisia tapoja olla ja toimia.  

Saavutettavuus Goforella ei ole projekti vaan prosessi. Se on jatkuvasti kehittyvä ja suunnitelmallisesti kehitettävä osa-alue. Käytännössä esimerkiksi parannamme jatkuvasti sisäisten järjestelmiemme saavutettavuutta, ymmärrettävyyttä ja helppokäyttöisyyttä. Sen myötä niiden käyttökokemus ja käytön tehokkuus paranee jokaiselle työntekijällemme.

Kehitämme myös omaa osaamistamme, jotta osaamme huomioida erilaisuuden työyhteisössämme. Opettelemme esimerkiksi varmistamaan sisäisen viestinnän saavutettavuuden, jotta jokainen työntekijä pystyy perehtymään asiakirjoihin ja muuhun materiaaliin sekä osallistumaan yhteiseen keskusteluun.  

Tänään, toukokuun kolmantena torstaina, vietetään vuosittaista kansainvälistä esteettömyyden ja saavutettavuuden päivää (Global Accessibility Awareness Day). Päivä on juhlistamisen arvoinen; nostetaanhan sillä pohjimmiltaan esille sitä, miten tärkeää inklusiivisuus, monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus on. Goforella tämä kuitenkin on päivä muiden joukossa, sillä saavutettavuus on osa jokapäiväistä tekemistämme.  

Saman ajattelutavan haluamme välittää myös asiakkaillemme. Haluamme tehdä saavutettavuudesta osan päivittäistä tekemistä kehittämällä rakenteita, rutiineja ja osaamista, jotka tukevat saavutettavuusnäkökulman omaksumista. Asiakkaamme ovat keskiössä, kun rakennamme yhdessä digitaalisesta yhteiskunnasta aidosti yhdenvertaisen.  

Saavutettavuusosaamisemme asiakkaidemme palveluksessa: 

  • Konsultointi ohjelmistokehityksen eri vaiheissa 
  • Saavutettavuuskoulutukset ja -valmennukset 
  • Saavutettavuusauditoinnit 
  • Saavutettavuuden tekniset vaatimukset 
  • Saavutettava koodaus ja testaus 
  • Kognitiivinen saavutettavuus ja saavutettava sisältömuotoilu 
  • Saavutettavuustyön liittäminen vastuullisuusraportointiin 
  • Muutosvalmennus ja organisaation kehittäminen saavutettavuustyön näkökulmasta 

Lue myös blogisarjan aikaisemmat osat: 

eettinen digitalisaatio

saavutettavuus

Elina Jokisuu

Accessibility Lead

Takaisin ylös