Blogi 4.7.2016

Opiskelija, näe jatkuva työsuhde mahdollisuutena

Gofore Crew

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 8 vuotta sitten.

Kun puhutaan opiskelijoiden mahdollisuuksista hankkia työkokemusta, ensimmäisenä ajatuksena mieleen nousevat kesätyöt. Vaikka kesällä opiskelijalla on mahdollisuus työskennellä täysipäiväisesti, työkokemuksen hankkimisen kannalta kesätyöt eivät tarjoa optimaalista kokemusta. Kesä on varsin lyhyt ajanjakso työntekoon, ja kesälomat hidastavat projektien työtahtia merkittävästi. Olisi varmasti mukava ehtiä itsekin viettää hetki lomaa. Kaiken lisäksi kesätöitä on rajatummin tarjolla, vaikka ohjelmistoalalla töitä tuntuu tällä hetkellä riittävän hyvin – Goforen tavoite on palkata noin sata työntekijää tänä vuonna.
Jotkut yritykset ratkaisevat kesätöihin liittyviä ongelmia tarjoamalla opiskelijoille suunnattuja internship-ohjelmia, jotka ajoittuvat joko syys- tai kevätlukukaudelle. Tyypillisesti internship-ohjelmat työllistävät opiskelijaa kokopäiväisesti, rajaten mahdollisuuksia edistää opintoja samanaikaisesti. Toisaalta ajoittumalla kesäloma-ajan ulkopuolelle internship-ohjelmat pystyvät tarjoamaan kesätöitä realistisemman ja arvokkaamman kokemuksen opiskelijalle.
Osa-aikaisessa työskentelyssä näiden mallien parhaat puolet yhdistyvät: työkokemusta pääsee haalimaan vuoden ympäri ilman, että opiskelusta tarvitsee pitää taukoa. Jatkuvassa työsuhteessa pääsee mielekkäämpiin tehtäviin ja työnteossa tarvittavat taidot pääsevät kehittymään luonnollisemmin. Toisin kuin kesätyöntekijä, vakituinen työntekijä pääsee näkemään projektinsa elinkaaren alusta loppuun. Töitä tekevä opiskelija pääsee soveltamaan opiskellessa kertyneitä taitojaan konkreettisesti oikeissa työprojekteissa, ja vastaavasti töissä kertyneet taidot helpottavat opiskelua. Työnteko ja opiskelu eivät ole toisiaan poissulkevia aktiviteetteja, päinvastoin – ne tukevat synergisesti toisiaan, maksimoiden kehittymisen edellytykset.
blogi_kuva_valkoinen_tausta
Kirjoitin keväällä kandidaatintutkielmani mikropalveluiden sovellettavuudesta ohjelmistoarkkitehtuurisuunnittelussa samalla, kun työskentelin projektissa, jossa kyseinen arkkitehtuuri oli käytössä. Tutkimusaihetta oli helpompi käsitellä, kun aiheesta sai samanaikaisesti konkreettista kokemusta, ja vastaavasti tutkielman myötä kertyneestä ymmärryksestä oli hyötyä töissä. Lisäksi opintojen loppuvaiheessa tehtävän opinnäytetyön, kuten diplomityön, tekemisen rahoittaa tyypillisesti yliopiston ulkopuolinen taho. Tällainen opinnäytetyö on usein luonnollista tehdä yritykselle, jossa on työskennellyt vakituisesti jo pidempään – näin välttyy samalla opinnäytetyöpaikan etsimiseltä.
Opiskelijoiden kannattaisi harkita töiden hakemista heti, kun perusopinnot on suoritettu. Omat harrasteprojektit ovat erinomainen tapa tuoda omaa osaamista esille, jos aiempaa työkokemusta ei vielä ole kertynyt. Goforella työskennellessä pääsee luomaan todellista lisäarvoa asiakkaille ja olemaan osa merkittävien palveluiden kehittämistä. Ohjelmistotuotannon prosessit tulevat tutuiksi, ja omia taitoja pääsee kehittämään sekä teknisillä että pehmeillä osa-alueilla.
On etuoikeus, että tietotekniikan alalla sopivia töitä on tarjolla jo parin vuoden opiskelun jälkeen. Työskentely opintojen ohessa on mahdollisuus, joka jokaisen tietotekniikan opiskelijan tulisi hyödyntää. Se vaatii, ja samalla myös opettaa, ajanhallintaa ja itsekuria. Jos olet nyt kesätöissä, kannattaa harkita osa-aikaisesti jatkamisen mahdollisuutta. Jos taas et ole kesätöissä, mikset hakisi töihin vaikka kesän päätteeksi?

kesätyö

opiskelijat

osa-aikainen

Takaisin ylös