Blogi 28.2.2023

“Koodaaminen yhdistää ihmisiä yli kulttuurirajojen” – Testiautomaatiokonsultti Corey Johnson on aina tulokkaan tukena

Gofore Crew

Testiautomaatiokonsultti Corey Johnsonin vastuulla on varmistaa, että Goforen asiakkailleen suunnittelemat ohjelmistot täyttävät kaikki niille asetetut laatu- ja toiminnallisuusvaatimukset. Enimmäkseen Python-pohjaisten ympäristöjen parissa työskentelevä Corey on saanut kiitosta kyvystään toimia sillanrakentajana kehittäjien ja johtoportaan välillä – hän huolehtii siitä, että kaikki ymmärtävät mitä pitää tehdä ja miksi.

”Näissä hommissa täytyy osata viestiä tehokkaasti tiimin kanssa. Tehtävänannot eivät aina ole selkeitä, eli toisinaan pieni salapoliisityö on tarpeen, jotta oikea lähestymistapa selviää. Joudun usein rakentamaan räätälöityjä testauskäytäntöjä ja pilkkomaan projekteja pienempiin moduuleihin”, Corey havainnollistaa.

Luovia ratkaisuja ja ajattelua laatikon ulkopuolelta

Yhdysvaltojen Arizonasta kotoisin oleva Corey hyppäsi IT-maailmaan logistiikka-alalta viitisen vuotta sitten. Hän on löytänyt intohimonsa käyttöliittymäsuunnittelun, testaamisen ja automaation parista.

“Rakastan toimialan dynaamista, luovaa ja vauhdikasta kulttuuria. Mielestäni koodarit ovat hyvin avarakatseisia, ja koodaamisessa on tietynlaista humaaniutta, joka yhdistää ihmisiä yli kulttuuri- ja kielirajojen. Jopa kilpailevat yhtiöt voivat tehdä yhteistyötä yhteisten tavoitteiden ja toimialan edistämisen eteen.”

Luovuudelle on Coreyn työssä käyttöä päivittäin. Testiautomaatio tietoliikenteen ja mobiiliverkkojen parissa tarjoilee usein kiperiä pulmia, jotka vaativat luovia ratkaisuja ja laatikon ulkopuolista ajattelua.

“Olen oppinut suunnattoman paljon käyttöliittymäsuunnittelusta, tietokannoista, design-työstä ja projektinhallinnasta Goforella työskennellessäni. Haluaisin kehittyä tulevaisuudessa yhä monialaisempaan suuntaan ja koen, että se on täällä täysin mahdollista.”

Rajatonta ammatillista kehitystä

Goforen kulttuuri vaalii yksilöllistä lähestymistapaa työntekoon. Asiantuntijoilla on vapaus järjestää työnsä parhaaksi katsomallaan tavalla, kunhan heidän työtapansa vain sopivat yhteen tiimin ja asiakkaiden työtapojen kanssa.

“Täällä on töissä upea kattaus erilaisia ihmisiä ja asiantuntijoita. Kun työntekijöiden sallitaan ottaa rennosti ja olla omia itsejään, he voivat keskittyä paremmin itse työhön. Yleisfiilis Goforella on todella rento ja yhteisöllinen, ja yhteistyötä tehdään matalalla kynnyksellä yli tiimirajojen.”

Corey arvostaa Goforen kulttuurissa erityisesti pyrkimystä auttaa asiantuntijoita kehittymään ammatillisella polullaan mahdollisimman pitkälle. Tämä näkyy esimerkiksi lukemattomina opiskelu- ja kouluttautumismahdollisuuksina sekä vapaa-ajan tapahtumina, joissa goforelaiset voivat tutustua toisiinsa.

“Gofore tukee minua ammatillisessa kehittymisessäni enkä koe, että uusien teknologioiden omaksumiselle tai sertifikaatioiden suorittamiselle olisi minkäänlaisia rajoja. Osaamisensa ja kiinnostuksen kohteensa voi tehdä tiettäväksi sisäisesti ja päätyä näin uusiin projekteihin. Täällä kuunnellaan, mitä haluat tehdä ja kiinnitetään sinut sitten asiakkuuteen, joka vastaa taitojasi ja persoonallisuuttasi.”

Huippuosaaja auttaa muita kasvamaan

Ammatillinen kehitys ja uuden oppiminen motivoivat Coreyta. Nämä eivät onnistuisi sieluttomassa tai ahdistavassa työympäristössä.

“Parasta on, kun pääsen flow-tilaan ja pystyn uppotumaan käsillä olevaan projektiin tunti- tai jopa päiväkausiksi. On aina hienoa, kun voin oppia jotain käytännön kautta. Oma kehittyminen ja asiakkaalle luotu lisäarvo luovat tavallaan eräänlaisen positiivisen kierteen, joka antaa aina intoa seuraavaankin projektiin.

Huippuosaajuuteen kytkeytyy Coreyn mielestä vastuu olla aina avoin palautteelle ja valmiina jakamaan osaamistaan eteenpäin.

”Todellinen huippuosaaja auttaa muita saavuttamaan heidän täyden potentiaalinsa ja toivoo, että hänen oppilaansa kehittyvät vähintään samalle tasolle. Olen itse joutunut aloittamaan tyhjän päältä useitakin kertoja elämässäni, ja siksi pidän aina peukkuja tulokkaille. Koen, että opettajan on ymmärrettävä oppilaansa tilannetta, jotta voi auttaa tätä kasvamaan.”

Testiautomaatiokehittäjä: Olisitko kiinnostunut kehittämään osaamistasi? Kuulisimme mielellämme osaamisestasi ja mikä sinua motivoi? Liity joukkoon!

Gofore Crew

Takaisin ylös