Blogi 10.3.2015

Vastine Ohjelmistoyrittäjille ja Teknologiateollisuudelle

Gofore

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 9 vuotta sitten.

Etujärjestömme ottivat voimakkaan kannan valmisteilla oleviin Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehtoihin (JIT) Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa, It-alan kilpailukyky pitää varmistaa vastedeskin, 10.3.2015.
Olen eri mieltä.
Valmisteilla olevan JIT:n mukaan tilaajan hankkiessa räätälöityä ohjelmistokehitystä, tilaajalle jää jatkokehitysoikeus tehtyyn ratkaisuun. Immateriaalioikeudet säilyvät kuitenkin myös toimittajalla. Tämä on viime vuosina ollut yleinen käytäntö, ja on erittäin hyvä, että käytäntö siirtyy myös yleisiin ehtoihin. Huomionarvoista on, että tällä ei ole mitään vaikutusta valmisohjelmistojen tai niihin liittyvien räätälöintien, eikä liioin pilvipalveluna toimitettavien ratkaisujen hankintaan.
Ymmärrän kyllä pointin siitä, että Suomi voisi tukea ohjelmistoyrityksiä siten, että julkisin varoin jokin yhtiö kehittäisi räätälöitynä ohjelmistoratkaisua, jota sitten tuotteistettaisiin samalla ja mahdollisesti jossain välissä ratkaisusta muodostuisi vientituote. Pitkälti näin on aikaisemmin toimittu (CGI, Tieto), mutta nyt trendi on aivan toinen – ja hyvä niin. Vendor lock-in -tilanteet ja suurten toimijoiden yksipuolisten sopimusten turvin ylläpitämä valta-asema ovat hidastaneet Suomen digitalisoitumista merkittävästi viimeisten 15 vuoden aikana. Tämä on ollut selvästi haitallisempaa, kuin räätälöidysti tuotetun lähdekoodin luovuttaminen tilaajan jatkokehitystä varten voi mitenkään olla.
En siis usko väitteeseen, että uudet ehdot (ja vallitseva käytäntö ainakin valtionhallinnon järjestelmäkehityksessä) estäisivät uuden liiketoiminnan syntymistä pk-ohjelmistoyrityksille. Asia on nimenomaan päinvastoin. Avoimuuden lisäännyttyä 2000-luvun kuluessa markkinoille on päässyt lisäksemme useita muita hyviä ohjelmistoyrityksiä, jotka kasvavat ja kehittyvät tällä hetkellä voimakkaasti.
Lähdekoodin, tiedon ja rajapintojen avoimuus sekä lainsäädännön kehittäminen poikkihallinnollisten sähköisten palveluiden mahdollistamiseksi – siinä lääkkeitä Suomen pelastumiseen digitalisaation keinoin. Avoimuuden lisääntyessä pelikenttä aukeaa uusille yrityksille ja teknologia- ja palveluinnovaatioille.  Odotan näkeväni tulevaisuudessa monia uudentyyppisiä palveluita, joita yksityiset yritykset tuottavat linkittyen julkisiin rajapintoihin ja -tietoon.
JIT:n linjaus siitä, että kun räätälöityä ohjelmistokehitystä tilataan tilaajakin saa tuotokseen oikeuksia, on nähdäkseni tervetullutta. Uskon tosissani, että tämä on myös ohjelmistoyrittäjien ja teknologiateollisuuden etu loppujen lopuksi.
 
 

Takaisin ylös