Digital Advisory Academy

Kouluttaudu digitaalisen maailman konsultiksi

Haemme nyt Goforen neuvonantopalveluihin konsultointiuransa alkuvaiheessa olevia tulevaisuuden lahjakkuuksia kouluttautumaan digitaalisen maailman konsulteiksi.

Hakuaika Akatemiaan päättyi 24.3.2024.

 

Goforen neuvonantopalvelut on yli 300 hengen monipuolinen osaajajoukko. Meitä innostaa ja yhdistää kiinnostus teknologiaan, liiketoiminnan kehittämiseen ja ihmislähtöiseen muutokseen. Työskentelemme niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin toimijoiden kanssa, mikä luo mahdollisuuden oman osaamisen laaja-alaiseen kehittämiseen eri toimialoilla.

Projektimahdollisuudet

Goforen julkisen sektorin projekteissa pääset työstämään kansallisesti merkittäviä hankkeita, palveluita ja toimintamalleja yhteiskunnallisesti kriittisten asioiden äärellä. Yksityisen sektorin projekteissa voit auttaa yrityksiä kehittämään palveluitaan ja liiketoimintaansa digitalisaation avulla luomaan kilpailuetua ja mahdollistamaan kasvua.

Tutustu asiakas­tarinoihimme

Missä ja milloin?

Hakuaika Akatemiaan on 11.–24.3.2024. Lähiopetus järjestetään Helsingissä ja/tai Tampereella. Toivomme myös sinun pystyvän työskentelemään näillä paikkakunnilla. Akatemia käynnistyy 19.8.2024.

Mikä Digital Advisory Academy?

Akatemia on 6 kk kestävä koulutusohjelma, joka yhdistää lähiopetusta, harjoitustehtäviä, itsenäistä opiskelua sekä oppimista työn kautta asiakasprojekteissamme. Kouluttajina toimivat Goforen kokeneet konsultit, joiden jatkuva tuki ja mentorointi on saatavillasi läpi koko koulutusohjelman. Sinulla on myös henkilökohtainen nimetty mentori läpi Akatemian ja pääset seuraamaan kokeneiden konsulttiemme työskentelyä osana projektitiimiä. 

Akatemia tarjoaa noin 10-15 lupaavalle osaajalle kiitoradan konsultointiuralle turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä goforelaisten tukemana. Digital Advisory Academyssä voit suuntautua infra- ja pilvikonsultointiin, arkkitehtuuriin, johdon konsultointiin, tekoälykonsultointiin tai projekti- ja muutosjohtamiseen. 

 

Infra- ja pilvikonsultointi

Infra- ja pilvikonsulttimme auttavat asiakkaita erilaisissa ICT-infraan liittyvissä hankkeissa ja projekteissa. Olemme olleet asiakkaiden apuna infran uudistus- ja kehityshankkeissa, migraatioissa sekä erilaisissa arvioinneissa ja kartoituksissa. Useat projektit ja hankkeet liittyvät nykyään asiakkaan pilvimatkaan ja olemmekin luoneet asiakkaille pilvistrategioita ja tukeneet heitä pilven toimintamallien ja prosessien kehityksessä. Toimimme läheisessä yhteistyössä asiakkaan johdon sekä tietohallinnon kanssa.

Arkkitehtuuri

Arkkitehtimme toimivat erittäin monipuolisesti asiakkaidemme erilaisissa suunnittelu-, määrittely- ja kehitystehtävissä. Projektista riippuen vastuualue voi vaihdella organisaation kokonaisarkkitehtuurin ylätasosta eri osa-arkkitehtuureihin. Sovellamme työssämme alan yleisiä viitekehyksiä, kuten TOGAF sekä hyväksi havaittuja mallinnus- ja kuvauskäytäntöjä. Arkkitehdilla on laaja ja mielenkiintoinen avainrooli asiakkaan ympäristön kehityksessä. 

Strateginen johdon konsultointi

Johdon konsulttimme yhdistävät työssään teknologian, ihmiset ja liiketoiminnan. Autamme asiakkaitamme hahmottamaan, minkälaisia muutoksia toimintaympäristöstä nousee, kehittämään organisaation kyvykkyyksiä ja realisoimaan digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet. Tuloksena voi syntyä esimerkiksi tavoitetilakuvauksia, strategioita, selvityksiä, toimintamalleja, järjestelmävaatimuksia tai konkreettisia muutoksia organisaatioiden toimintaan. 

Tekoälykonsultointi

Tekoälykonsulttimme oivalluttavat asiakkaitamme hyödyntämään tekoälyä tarkoituksenmukaisesti prosessien, palveluiden ja asiakaskokemuksen kehittämisessä. Laadimme organisaatioiden johdon tukena AI-strategioita ja -tiekarttoja, kehitämme organisaatioita kohti tekoälyavusteita työelämää ja rakennamme tekoälyn hyödyntämisen eettistä perustaa. Käytännön työkaluina hyödynnämme mm. Microsoftin tuotteita (O365, Copilot, Azure AI), joten niiden tuntemisesta on tehtävissämme etua, mutta teknistä syväosaamista emme edellytä. 

Projekti- ja muutosjohtaminen

Projekti ja muutosjohtamisen osaajamme huomioivat työssään sekä muutoksen teknisen puolen että ihmiset, joita muutos koskettaa. Varmistamme, että merkittävät liiketoiminnan transformaatiot saavuttavat tavoitteensa aikataulussa. Hankkeiden ja projektien tavoitteena voi olla esimerkiksi IT-palveluihin ja -ratkaisuihin liittyvän käyttöönoton tai muutoksen läpivienti, toimintamallien uudistaminen tai organisaatiokulttuurin muutos. Arvostamme kokemusta projektityöstä kansainvälisissä ympäristöissä, ja edellytämme hakijoilta vähintään kolmen vuoden työkokemusta tehtäväalueelta. 

Kenelle?

Akatemia sopii sinulle, joka olet suorittanut korkeakoulututkinnon ja ehtinyt jo kerryttämään muutaman vuoden työkokemusta digitalisaation parissa ja saanut toimialasta näkemystä. Työtehtäviisi konsulttina tai asiantuntijana on voinut sisältyä esimerkiksi liiketoiminnan tai prosessien kehittämistä, selvitysten ja kartoitusten laatimista tai projektipäällikkönä toimimista. Tärkeintä on kuitenkin palava halusi kasvaa konsultiksi ja kykysi oppia nopeasti.

Mitä toivomme sinulta

Olet suorittanut korkeakoulututkinnon ja sinulla on aikaisempaa työkokemusta kiinnostustasi vastaavalta tehtäväalueelta muutaman vuoden ajalta. Työtehtäviisi konsulttina tai asiantuntijana on voinut sisältyä esimerkiksi liiketoiminnan tai prosessien kehittämistä, selvitysten ja kartoitusten laatimista tai projektipäällikkönä toimimista. Mahdolliset tarkemmat osaamistoiveet löydät kunkin liiketoiminta-alueen kuvauksesta. 

Lisäksi toivomme sinulla olevan:

 • Todistettua motivaatiota oppia jatkuvasti uutta
 • Olet aikaansaava, tavoitehakuinen ja ratkaisukeskeinen
 • Kykenet hahmottamaan, dokumentoimaan ja kommunikoimaan monimutkaisiakin kokonaisuuksia ymmärrettävässä muodossa. Analysoit asioiden syy-seuraus-suhteita ja muodostat niiden pohjalta relevantteja ratkaisuvaihtoehtoja.
 • Aikaisempaa kokemusta asiakas- ja sidosryhmätyöskentelystä
 • Henkilönä luot hyvää ilmapiiriä, olet helposti lähestyttävä ja työskentelet saumattomasti muiden konsulttien, asiakkaiden ja erilaisten sidosryhmien kanssa.
 • Osaat kommunikoida sujuvasti sekä suomeksi että englanniksi

Mitä tarjoamme sinulle

Työnantajana ja yhteisönä lupaamme huolehtia sinusta, sillä hyvinvoivat työntekijät ovat yrityksemme ydin. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistää pioneerihenkisyys sekä halu työskennellä yhdessä yrityksessä, jossa arjessa ja kulttuurissa korostuu erityisesti itseohjautuvuus, läpinäkyvyys ja yhteinen tekeminen.

Kipinää työpäivään ja arkeen tarjoamme erilaisella yhteisöllisellä toiminnalla. Olipa kyse yhteisten intressien ympärille rakentuneista kerhoista, paikallisten toimistoyhteisön aktiviteeteista tai ammatilliseen ajatuksenvaihtoon keskittyneestä toiminnasta, niin uskomme että jokaiselle löytyy jotain omalta tuntuvaa Goforen yhteisöllisestä ympäristöstä.

 • Vakituisen työsuhteen, jossa aloituspalkkasi asettuu noin 3500–4100 eur/kk välille. Palkka sovitaan nykyiseen osaamiseesi ja työkokemukseesi pohjaten.
 • Uran konsulttina merkityksellisen ja osaamistasi syventävien asiakasprojektien parissa.
 • Monipuoliset kouluttautumismahdollisuudet ja Goforen kustantamat kurssit ja sertifikaatit
 • Välittävän ja aktiivisen työyhteisön
 • Tutustu Goforen Kulttuurikirjaan, omaan työehtosopimukseemme ja kokonaisuudessaan työsuhde-etuihimme.

Hakuprosessi ja aikataulut

 • Hakuaika 11.–24.3.2024
 • Keskustelut viikkojen 13–18 aikana
 • Valintapäätökset ja työsopimukset toukokuussa
 • Aloitus Goforella 19.8.2024
 • Yhteiset koulutukset alkavat viikon 34 aikana

Hae tehtävää viimeistään 24.3.2024. Liitä mukaan CV:si sekä hakemuskirjeesi. Hakemuksessasi voit nimetä yhden tai useamman liiketoiminta-alueen, joista olet ensisijaisesti kiinnostunut. 

Kiitorata konsultointiuralle – kokemuksia Akatemiasta

Parasta antia Akatemiassa oli päästä kuulemaan oikean elämän esimerkkejä Goforen konsulteilta. Myös Akatemian jälkeen on ollut todella hienoa seurata ympärillä olevien inspiroivien kollegoiden työtä ja tuntea ylpeyttä siitä, miten täällä tehdään hommia. Ihmiset ovat kannustavia ja positiivisia, mikä myös tarttuu.

Lue blogistamme Riikan, Lotan, Nooran, Tapion ja Tiian kokemuksia Goforen Digital Advisory Academysta.

Lue lisää

Ryhtyisinkö konsultiksi?

”Mikä olisi hauskempaa ja palkitsevampaa työtä kuin ratkoa erilaisia, usein myös yhteiskunnallisesti ja inhimillisesti, merkittäviä haasteita pala kerrallaan vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa? Minun ja parinsadan muun Goforen neuvonantajan mielestä ei jokin muu.” Liikkeenjohdon konsultti Laura bloggaa konsulttityön lainalaisuuksista.

Lue lisää

Usein kysytyt kysymykset:

1. Miten rekrytointiprosessi etenee?
Aloitamme hakemusten käsittelyn ja lupaavimpien ehdokkaiden haastattelut jo hakuaikana huomioiden kuitenkin tasapuolisesti kaikki hakuajan puitteissa saapuvat hakemukset. Olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin viimeistään touko-kesäkuussa. Mikäli rekrytointiprosessi osaltasi etenee, keskustelemme kanssasi Goforella työskentelystä sekä nykyisestä osaamisestasi ja toiveistasi tulevaisuuden työtehtäviä kohtaan. Testaamme mahdollisesti konsulttivalmiuksiasi työtä simuloivalla case-tehtävällä. 

2. Millaisesta työsuhteesta on kysymys?
Kyseessä on vakituinen ja kokoaikainen työsuhde Goforella, joka alkaa 19.8.2024. Työsuhteen alussa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

3. Millaista palkkaa koulutusjaksolta maksetaan?
Akatemiaan valituille maksetaan työsuhteen alkuvaiheessa n. 3500–4100 EUR kuukausipalkkaa. Työsuhde alkaa koulutuksilla ja palkka maksetaan luonnollisesti työsuhteen ensimmäisestä päivästä alkaen. Palkan suuruus sovitaan henkilön nykyiseen osaamiseen ja työkokemukseen pohjautuen. Jokaisella osallistujalla on käytössään ensimmäisestä päivästä lähtien myös Goforen kattavat työsuhde-edut.

4. Miten ja milloin koulutukset toteutetaan?
Kouluttajina toimivat Goforen kokeneet konsultit. Koulutukset järjestetään Helsingissä ja/tai Tampereella etäosallistuminen huomioiden, ja toivomme sinun pystyvän työskentelemään pääsääntöisesti näillä paikkakunnilla. Osa opinnoista suoritetaan itsenäisesti. 

5. Mitä tapahtuu koulutusten päätyttyä?
Työllistyt asiakasprojekteihimme digitaalisen konsultoinnin asiantuntijaksi.

6. Mitä koulutettavat tekevät päivinä, joina ei järjestetä koulutusta?
Koulutusajan ulkopuolella henkilöt opiskelevat itsenäisesti, työskentelevät asiantuntemustaan vastaavissa Goforen asiakasprojekteissa tai sisäisissä kehityshankkeissa. 

7. Onko sinulla lisää kysymyksiä?
Lisätietoja antavat Johanna Pilli-Sihvola, Recruitment Business Partner, ma 18.3. klo 14-15 sekä ke 20.3. klo 14-15 puh. 045 279 3345 ja Satu Matinlauri, Recruitment Business Partner, ti 12.3. klo 9-10 sekä pe 15.3. 9-10 puh. 0504391169

Takaisin ylös