Digital Advisory Academy

Kouluttaudu digitaalisen konsultoinnin asiantuntijaksi

Haemme nyt Goforen neuvonantopalveluihin konsultointiuransa alkuvaiheessa olevia tulevaisuuden lahjakkuuksia kouluttautumaan digitaalisen konsultoinnin asiantuntijoiksi.

Goforen neuvonantopalvelut on noin 300 hengen monipuolinen osaajajoukko. Meitä innostaa ja yhdistää kiinnostus teknologiaan, liiketoiminnan kehittämiseen ja toimintamalleihin. Teemme työtä itsenäisesti, mutta emme yksin. Ominaista on palava halu jatkuvasti oppia uutta ja tietysti kehittää monimuotoisten asiakkaidemme toimintaa.

Projektimahdollisuudet

Goforen julkisen sektorin projekteissa pääset työstämään kansallisesti merkittäviä hankkeita, palveluita ja toimintamalleja yhteiskunnallisesti kriittisten asioiden äärellä. Yksityisen sektorin projekteissa voit auttaa yrityksiä kehittämään palveluitaan ja liiketoimintaansa digitalisaation avulla luomaan kilpailuetua ja mahdollistamaan kasvua.

Missä ja milloin?

Hakuaika Akatemiaan on 25.4.–14.5.2023. Lähiopetus järjestetään Helsingissä ja/tai Tampereella. Toivomme myös sinun pystyvän työskentelemään näillä paikkakunnilla. Akatemia käynnistyy 21.8.2023.

Mikä Digital Advisory Academy?

Akatemia on yhdistelmä lähiopetusta, harjoitustehtäviä, itsenäistä opiskelua ja asiakasprojekteissa työn kautta oppimista. Kouluttajina toimivat Goforen kokeneet konsultit, joiden jatkuva tuki ja mentorointi on saatavilla läpi koulutusjakson. Sinulla on myös henkilökohtainen nimetty mentori läpi Akatemian ja pääset myös seuraamaan kokeneiden konsulttiemme työskentelyä.

Akatemia tarjoaa sinulle kiitoradan konsultointiuralle turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä goforelaisten tukemana. Akatemian edetessä voit suuntautua joko arkkitehtuurin, infra- ja pilvikonsultoinnin tai yleisemmin johdon konsultoinnin pariin.

Infra- ja pilvikonsultointi

Infra- ja pilvikonsulttimme auttavat asiakkaita erilaisissa ICT-infraan liittyvissä hankkeissa ja projekteissa. Olemme olleet asiakkaiden apuna infran uudistus- ja kehityshankkeissa, migraatioissa sekä erilaisissa arvioinneissa ja kartoituksissa. Useat projektit ja hankkeet liittyvät nykyään asiakkaan pilvimatkaan ja olemmekin luoneet asiakkaille pilvistrategioita ja tukeneet heitä pilven toimintamallien ja prosessien kehityksessä. Toimimme läheisessä yhteistyössä asiakkaan johdon sekä tietohallinnon kanssa.

Arkkitehtuuri

Arkkitehtuuriyksikkömme konsultit toimivat erittäin monipuolisesti asiakkaidemme erilaisissa suunnittelu-, määrittely- ja kehitystehtävissä. Toimeksiannosta riippuen vastuualue voi vaihdella organisaation kokonaisarkkitehtuurin ylätasosta eri osa-arkkitehtuureihin. Sovellamme työssä yleisesti TOGAF- ja JHS179-viitekehyksiä, sekä alan hyväksi havaittuja mallinnus- ja kuvauskieliä. Arkkitehdilla on laaja ja mielenkiintoinen avainrooli asiakkaan ympäristön kehityksessä.

Strateginen johdon konsultointi

Digital Acceleration liiketoiminta-alueella työtämme on yhdistää teknologia, ihmiset ja liiketoiminta. Autamme asiakkaitamme hahmottamaan, minkälaisia muutoksia toimintaympäristöstä nousee, kehittämään organisaation kyvykkyyksiä ja realisoimaan digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet. Tuloksena voi syntyä esimerkiksi tavoitetilakuvauksia, strategioita, selvityksiä, toimintamalleja, järjestelmävaatimuksia tai konkreettisia muutoksia organisaatioiden toimintaan.

Kenelle?

Akatemia sopii sinulle, joka olet ehtinyt jo kerryttämään pari vuotta työkokemusta digitalisaation parissa ja saanut toimialasta näkemystä. Työtehtäviisi on voinut sisältyä esimerkiksi kehittämistä, uuden luomista, selvitysten ja kartoitusten laatimista, projektien eteenpäin viemistä tai ongelmien tunnistamista ja ratkaisemista tietotekniikkaa hyödyntäen. Tärkeintä on kuitenkin palava halusi kasvaa konsultiksi ja kykysi oppia nopeasti.

Mitä toivomme sinulta

Olet työskennellyt muutaman vuoden koulutuksesi jälkeen digitalisaation parissa ja saanut tästä näkemystä oman toimialasi osalta.

Lisäksi toivomme sinulla olevan:

 • Todistettua motivaatiota oppia jatkuvasti uutta
 • Olet aikaansaava, tavoitehakuinen ja ratkaisukeskeinen
 • Kykenet hahmottamaan, dokumentoimaan ja kommunikoimaan monimutkaisiakin kokonaisuuksia ymmärrettävässä muodossa. Analysoit asioiden syy-seuraus-suhteita ja muodostat niiden pohjalta relevantteja ratkaisuvaihtoehtoja.
 • Aikaisempaa kokemusta asiakas- ja sidosryhmätyöskentelystä
 • Henkilönä luot hyvää ilmapiiriä, olet helposti lähestyttävä ja työskentelet sujuvasti muiden konsulttien, asiakkaiden ja erilaisten sidosryhmien kanssa.
 • Osaat kommunikoida sujuvasti sekä suomeksi että englanniksi
 • Katsomme eduksi korkeakoulututkinnon, mutta valinnoissa annamme enemmän painoarvoa edellä mainituille

Mitä tarjoamme sinulle

Työnantajana ja yhteisönä lupaamme huolehtia sinusta, sillä hyvinvoivat työntekijät ovat yrityksemme ydin. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistää pioneerihenkisyys sekä halu työskennellä yhdessä yrityksessä, jossa arjessa ja kulttuurissa korostuu erityisesti itseohjautuvuus, läpinäkyvyys ja yhteinen tekeminen.

Kipinää työpäivään ja arkeen tarjoamme erilaisella yhteisöllisellä toiminnalla. Olipa kyse yhteisten intressien ympärille rakentuneista kerhoista, paikallisten toimistoyhteisön aktiviteeteista tai ammatilliseen ajatuksenvaihtoon keskittyneestä kiltatoiminnasta, niin uskomme että jokaiselle löytyy jotain omalta tuntuvaa Goforen yhteisöllisestä ympäristöstä.

 • Vakituinen työsuhde, jossa kuukausipalkkasi asettuu noin 3500-4000 EUR välille. Palkka sovitaan nykyiseen osaamiseesi ja työkokemukseesi pohjaten.
 • Uran konsulttina merkityksellisen ja osaamistasi syventävien asiakasprojektien parissa.
 • Monipuoliset kouluttautumismahdollisuudet ja Goforen kustantamat kurssit ja sertifikaatit
 • Välittävän ja aktiivisen työyhteisön
 • Tutustu Goforen omaan työehtosopimukseen ja kokonaisuudessaan työsuhde-etuihimme.

Hakuprosessi ja aikataulut

 • Hakuaika 25.4.–14.5.2023
 • Keskustelut viikkojen 20–23 aikana
 • Aloitus Goforella 21.8.2023
 • Yhteiset koulutukset alkavat viikon 34 aikana

Ryhtyisinkö konsultiksi?

”Mikä olisi hauskempaa ja palkitsevampaa työtä kuin ratkoa erilaisia, usein myös yhteiskunnallisesti ja inhimillisesti, merkittäviä haasteita pala kerrallaan vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa? Minun ja parinsadan muun Goforen neuvonantajan mielestä ei jokin muu.” Liikkeenjohdon konsultti Laura bloggaa konsulttityön lainalaisuuksista.

Lue lisää

Usein kysytyt kysymykset:

1. Miten rekrytointiprosessi etenee?
Hakemuksen jättämisen jälkeen olemme sinuun yhteydessä touko-kesäkuussa. Osallistujat valitaan kahden keskustelun pohjalta, joiden aikana keskustellaan lisää koulutusjaksosta, Goforella työskentelystä, sekä ehdokkaan nykyisestä osaamisesta ja toiveista tulevaisuuden työtehtäviä kohtaan.

2. Mitä Akatemiaan valittavilta odotetaan?
Akatemiaan tulevilla uusilla goforelaisilla tulisi olla työelämäkokemusta relevantilta alalta vähintään 1-2 vuoden verran.

3. Millaisesta työsuhteesta on kysymys?
Kyseessä on vakituinen ja kokoaikainen työsuhde Goforella. Työsuhteen alkuvaiheessa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

4. Millaista palkkaa koulutusjaksolta maksetaan?
Akatemiaan osallistuville maksetaan n. 3500-4000 EUR kuukausipalkkaa. Työsuhde alkaa koulutuksilla ja palkka maksetaan luonnollisesti työsuhteen ensimmäisestä päivästä alkaen. Palkan suuruus sovitaan henkilön nykyiseen osaamiseen ja työkokemukseen pohjautuen. Jokaisella osallistujalla on käytössään ensimmäisestä päivästä lähtien myös Goforen kattavat työsuhde-edut.

5. Miten ja milloin koulutukset toteutetaan?
Kouluttajina toimivat Goforen kokeneet konsultit. Koulutukset järjestetään Tampereella tai Helsingissä etäosallistuminen huomioiden. Osa opinnoista suoritetaan itsenäisesti.

6. Mitä tapahtuu koulutusten päätyttyä?
Työllistyt asiakasprojekteihimme digitaalisen konsultoinnin asiantuntijaksi.

7. Mitä koulutettavat tekevät päivinä, joina ei järjestetä koulutusta?
Koulutuksiin käytetään yksi työpäivä viikossa 30 viikon ajan. Koulutusajan ulkopuolella henkilöt työskentelevät asiantuntemustaan vastaavissa Goforen asiakasprojekteissa.

8. Onko sinulla lisää kysymyksiä?
Lisätietoja antavat Jenni Koivuniemi, Recruitment Business Partner 5.5 klo 10–11 sekä 9.5 klo 10–12, puh. 0405915207 ja Satu Matinlauri, Recruitment Business Partner 28.4 klo 11–13, puh. 0504391169

 

Takaisin ylös