Blogi 7.3.2024

Muutosjohtamisen konsultti Elina Rautjärvi toimii unelmatyössään

Gofore Crew

Osaaminen

Ihmislähtöisen muutosjohtamisen johtavana konsulttina toimiva Elina Rautjärvi tukee asiakkaita erilaisten muutosten läpiviennissä.

“Tulin taloon vuonna 2014 suomalaisesta globaalisti toimivasta yrityksestä, jossa toimin viimeisimmäksi suuren hankkeen muutospäällikkönä. Silmiini osui muutosjohtamisen työpaikkailmoitus, ja ajattelin, saako joku todella tehdä tällaista aina työkseen! Pääsin siis unelmapaikkaani.” 

Erinomainen perehdytys ja perheenomainen, avoin työkulttuuri tekivät Elinaan suuren vaikutuksen. Hän pääsi heti alkuun mukaan asiakastapaamisiin ja pariin lyhyehköön projektiin. Sittemmin projektien kesto on vaihdellut parista kuukaudesta 2,5 vuoteen ja konsultin titteli on vaihtunut seniorikonsultiksi ja edelleen johtavaksi konsultiksi. Eri asiakasyrityksiä on matkan varrelle mahtunut reilut 15.   
 
”Ei ole olemassa yhtä tyypillistä muutosprojektia, vaan kyseessä voi olla esimerkiksi organisaatio-, toimintamalli- tai järjestelmämuutos, ERP-projekti, fuusio tai ulkoistus, strategian tai kulttuurin kehittäminen tai mikä tahansa globaali hanke. Se mikä näitä yhdistää on ihmisten tarve saada tukea silloin kun he joutuvat muuttamaan ajatteluaan ja tapaansa tehdä työtään.” 

Muutosjohtamisen käytännön työhön voivat kuulua esimerkiksi muutoksen kiteyttäminen ja konkretisointi, läpiviennin suunnittelu ja toteutus, viestintämateriaalien tuottaminen, sidosryhmien osallistumisen varmistaminen, erilaiset muutosverkostot, ihmisten sitouttaminen ja muutoksen mittaaminen. Palvelua asiakkaalle tuotetaan yhtenä tiiminä, jossa tehtävät jaetaan kunkin roolin ja osaamisen mukaisesti.

”Jos muutosjohtaminen kiinnostaa alueena, täällä on hyvä mahdollisuus kehittää itseään ja siirtyä halutessaan vaativampiin tehtäviin roolista toiseen – on siis olemassa looginen urapolku.” 

Johtavan konsultin roolissa Elinaa inspiroi erityisesti tuoreempien kollegoiden ohjaaminen ja tukeminen, ja palvelutiimin vetäminen. Hän jatkaa lisäksi edelleen asiakastyön tekemistä ja palvelun tuottamista, joka hänelle on juuri tämän työn suola. 

Muutosjohtamisen ammattilaisten yhteisössä opitaan toisilta

Suomen suurimpaan muutosjohtamisen konsulttiporukkaan kuuluu taustoiltaan hyvin erilaisia ihmisiä, mutta kaikki jakavat yhteisen käsityksen siitä mitä on muutosjohtaminen ja miten siinä onnistutaan. Yhdessä tekeminen ja osaamisen jakaminen, ihmislähtöisyys ja välittäminen näkyvät kaikessa tekemisessä. 

“Meillä muutosjohtamisen kollegoilla on kova arvostus toistemme ammattitaitoa kohtaan ja olemme halukkaita oppimaan. Olemme myös valmiita jakamaan omia kokemuksiamme ja oppimaamme, ja meillä on tätä varten toimintatavat ja kanavat sovittuna. En ole koskaan kokenut vaikeaksi kysyä apua tai neuvoa työyhteisöltämme ja toisaalta kollegalta tuleva avunpyyntö menee aina työlistan kärkeen. Meillä ei kilpailla keskenämme, vaan pyrimme siihen, että asiakas ja tiimi menestyvät ja kaikilla on hyvä olla.” 

Osaamisen jakamisesta hyötyvät myös asiakasyritykset, kun jokaisen muutosjohtamisen konsultin takaa löytyy monipuolinen ammattilaisten yhteisö erilaisine osaamisineen ja kokemuksineen. Samantyyppisissä projekteissa eri asiakkailla mukana olevat konsultit ovat perustaneet erilaisia ’jaostoja’, kuten ERP-jaosto, ja jakavat siellä hyväksi havaittuja malleja ja käytäntöjä. Palkatessaan yhden muutoskonsultin asiakas saa siis käyttöönsä koko yhteisön osaamisen. 

Goforen muutosjohtamisen palvelualueen tarkemman esittelyn löydät tästä: Goforen muutosjohtamispalvelut.

Gofore Crew

muutosjohtaminen

Takaisin ylös