Osaamisen ja oppimisen kehittyminen

Yhdessä tekeminen ja arjessa oppiminen ovat Goforella keskeisiä oppimisen muotoja. Ne eivät ainoastaan auta meitä kehittämään innovatiivisia ratkaisuja, vaan myös syventävät ymmärrystämme toisistamme. Tällainen oppiminen tapahtuu pääasiassa päivittäisessä työssä, ja siihen liittyvät kiinteästi meille tärkeät osa-alueet, kuten itseohjautuvuus, palautekäytännöt sekä auttamisen kulttuuri.

Itseohjautuva yhteisömme kannustaa jokaista Goforelaista ottamaan vastuuta omasta kehityksestään. Tämän lisäksi korostamme itsearvioinnin tärkeyttä, sillä se on olennainen osa henkilökohtaista ja ammatillista kasvua. Osaamisen kehittämistä ei kuitenkaan tarvitse yksin pohtia, sillä oma lähijohtajasi on matkassa mukana ja varmistaa, että saat juuri sinulle sopivaa henkilökohtaista tukea.

Panostamme oppimisen esteiden poistamiseen ja työntekijöiden hyvinvointiin, mikä näkyy vahvasti myös liiketoiminnassamme. Uskomme, että sitoutuneet työntekijät tuovat mukanaan sitoutuneita asiakkaita. Kannustamme jatkuvaan itsensä kehittämiseen, huomioiden sekä henkilökohtaiset kehittymisen tavoitteet että liiketoiminnan tarpeet.

Goforella oppiminen ja osaamisen kehittymisen kokonaisuus koostuu kolmesta osa-alueesta: Tekemällä oppiminen, yhdessä oppiminen sekä kouluttautuminen.

Tekemällä oppiminen

Suurin osa oppimisesta tapahtuu päivittäisessä työssä tekemällä ja oman työn kehittämisellä.

Valtaosa oppimisesta tapahtuu päivittäisessä työssä asiakasprojekteissa soveltamalla oppimaansa käytäntöön, kokeilemalla, tekemällä virheitä ja saamalla välitöntä palautetta – toisin sanoen oppimalla tekemällä ja kehittämällä omaa työtä.

Konsulttiyrityksenä osallistumme monipuolisten asiakasprojektien toteuttamiseen, mikä tarjoaa erinomaisen tilaisuuden kehittää taitojaan käytännön kokemuksen kautta, joka tunnetaan tehokkaimpana oppimisen tapana.

Kannustamme työntekijöitä ilmaisemaan motivaationsa, tulevaisuuden tavoitteensa ja kiinnostuksensa projekteihin, ja pyrimme täyttämään nämä toiveet mahdollisuuksien ja liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti.

Yhdessä oppiminen

Kehity työyhteisön tuella, työkaverit tukena kasvussasi.

Goforella vahvistamme asiantuntemustamme inspiroivassa yhteisössä, jossa yhteistyö asiantuntijoiden kesken ja monipuoliset asiakasprojektit luovat ainutlaatuisen oppimisympäristön.

Arvostamme yhtä suuresti myös verkostojen ja yhteisöjen voimaa, ja talon sisäisissä ryhmissä pääset jakamaan osaamistasi sekä osallistumaan innostaviin keskusteluihin ja uusien ratkaisujen kehittämiseen yhdessä samanmielisten asiantuntijoiden kanssa.

Goforella uuden oppiminen ei ole vain mahdollisuus, vaan se on osa päivittäistä arkeamme.

Kouluttautuminen

Koulutusohjelmat, kurssit ja muut oppimismahdollisuudet tuovat mukanaan uutta tietoa ja toimivat teoreettisena perustana uuden taidon rakentamiselle.

Mahdollisuus soveltaa juuri opittua taitoa käytännössä heti koulutuksen jälkeen on avainasemassa sen sisäistämisessä ja pitkäaikaisessa muistissa säilyttämisessä. Pyrimme ymmärtämään jokaisen yksilön yksilölliset tarpeet ja tarjoamaan räätälöityä tukea osaamisen jatkuvaan kehittymiseen.

Tarjoamme laajan koulutusympäristön, Gofore Academyn, joka kattaa sekä sisäiset että ulkoiset koulutusmahdollisuudet. Painotamme erityisesti yleisten konsultointitaitojen kehittämistä, jotka ovat avainasemassa asiakastyössä ja heijastuvat arvoihimme.

Yhteistyökumppaneidemme kanssa tarjoamme huippuluokan oppimisalustoja ja asiantuntijoidemme suunnittelemia oppimispolkuja uusien taitojen ajatellen.

Lisäksi meillä on käytössä sertifiointibonusjärjestelmä. Voit kehittää omaa osaamistasi samalla, kun saat suorituksestasi rahallisen bonuksen!

Jokainen rakentaa kulttuuriamme oman toimintansa kautta

Työyhteisöä, ja siten myös Goforea yrityksenä, kehitetään kaikkien goforelaisten voimin. Inspiroivassa osaajien yhteisössä löydämme parhaat ratkaisut ja opimme uusia näkökulmia, mikä puolestaan kasvattaa sekä ammattitaitoamme että kykyämme huomioida ja ymmärtää toisiamme. Goforella tuemme asiantuntijoiden kehittymistä monipuolisesti yksilölliset tarpeet huomioiden.

Liity joukkoon →

Takaisin ylös