Blogi 20.3.2023

“Jokaista arvostetaan täällä yksilönä” – MBD-kehittäjä Nimisha Mary Sam oppii jotain uutta joka päivä

Gofore Crew

Intian Keralasta kotoisin oleva Model Based Development (MBD) -kehittäjä Nimisha Mary Sam kehittää ja testaa AGCO Powerin sulautettujen järjestelmien ohjelmistoja Tampereella. Aikataulut ja deadlinet ovat hänen työssään usein tiukkoja, mikä on opettanut ajanhallinnan ja systemaattisen ajattelun arvon.

”Tämä työ vaatii nopeaa ongelmanratkaisukykyä. Meidän täytyy usein löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja erilaisiin haasteisiin, ja työkalua tai lähestymistapaa on pystyttävä vaihtamaan tarvittaessa lennossa. Sujuva tiimityö vaatii hyviä viestintätaitoja ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia laajemmin – laatimani koodin täytyy olla yhteensopivaa muiden työn kanssa ja palvella koko projektin tarpeita”, Nimisha pohtii.

Tiedon jakaminen hyödyttää koko tiimiä

Monet taidot karttuvat vain käytännön kokemuksen kautta. Nimishan mielestä tässä piileekin yksi Goforen vahvuuksista: matala hierarkia mahdollistaa sen, että kokeneet kehittäjät voivat aktiivisesti kehittää koko tiimin osaamista omalla kokemustiedollaan.

“Mielestäni Gofore arvostaa työntekijöitään ja asiakkaitaan yhtä lailla ja välittää molempien hyvinvoinnista. Kehittäjät saavat tehdä päätöksiä itsenäisesti, mutta toisaalta mahdollisuuksia tuen ja avun saamiseen on vaikka millä mitalla. Kokemukseni mukaan jokaista arvostetaan täällä yksilönä.”

Aiemmin muun muassa Valtran projektien parissa työskennelleen Nimishan mielestä osaamisen arvostus näkyy Goforen asenteessa yksilölliseen kehittymiseen ja vakiintuneen ajattelun haastamiseen. Huippuosaaja osaa myös kyseenalaistaa omia ratkaisujaan ja muuttaa tarvittaessa suuntaa kesken projektin.

“Huippuosaaja on aina avoin muutoksille, uusille työkaluille ja erilaisille lähestymistavoille. Goforen kulttuuri tukee tällaista ajattelutapaa: digitaalinen maailma on jatkuvassa muutoksessa, joten uusia teknologioita omaksutaan meillä nopeasti osaksi arjen työtä. Esimerkiksi automaatio ja AI yleistyvät MBD-kehityksessä nopeasti. Toistuvien tehtävien automatisoiminen on hienoa, mutta olen erityisen innostunut uusista työkaluista, jotka voivat toimia päätöksenteon tukena ja minimoida inhimillisen virheen riskiä.”

Jännittävät haasteet vauhdittavat ammatillista kasvua

Nimisha on aiemmin työskennellyt huomattavasti hierarkkisemmissa työyhteisöissä. Goforen tasa-arvoinen kulttuuri soveltuu hänen mielestään paljon paremmin ketterään päätöksentekoon ja avoimeen keskusteluun.

“Koen olevani täällä osa yhteisöä. Jokaisella on oikeus kertoa mielipiteensä ja kyseenalaistaa päätöksiä, eikä tarvitse pelätä, että astuisi jonkun varpaille. Voin kysyä minkä tahansa kysymyksen Slackissa ja saada siihen vastauksen lähes välittömästi. Pidän siitä, että ympärilläni on ihmisiä, jotka voivat heti arvioida, onko jokin suunnittelemani ratkaisu oikeasti toteutuskelpoinen.”

Nimisha hakeutui alkujaan töihin Goforelle, sillä hän koki taitojensa soveltuvan tarjolla oleviin projekteihin täydellisesti. Sittemmin hän on saanut työssään kehittää osaamistaan ja omaksua uusia teknologioita, minkä myötä myös hänen projektinsa ovat monipuolistuneet.

“Koen, että taitojani arvostetaan, ja työtehtäväni tarjoavat minulle jännittäviä haasteita. Goforella on kattavasti erilaisia polkuja pitkän aikajänteen ammatilliseen kehittymiseen. Kun työnantaja arvostaa taitojani, koen, että minulla on työntekijänä myös vastuu antaa paras panokseni.”

Goforen missio eettisemmän digitaalisen maailman puolesta motivoi Nimisha Mary Samia.

”On hienoa saada tehdä työtä, joka luo todellista arvoa ja jolla on yhteiskunnallista merkitystä. Oman kädenjäljen näkeminen valmiissa ratkaisuissa on aina yhtä sykähdyttävää!”

Model Based Development (MBD) -kehittäjä: Olisitko kiinnostunut kehittämään osaamistasi? Kuulisimme mielellämme osaamisestasi ja mikä sinua motivoi? Liity joukkoon!

ethical digital

Gofore Crew

Takaisin ylös