Blogi 8.3.2024

Kiitorata konsultointiuralle – Digital Advisory Academy

Gofore Crew

Riikka, Lotta, Noora, Tapio ja Tiia osallistuivat Goforen vuoden 2023 kuusi kuukautta kestäneeseen koulutusohjelmaan nimeltä Digital Advisory Academy, joka tarjosi heille kiitoradan IT-konsultoinnin pariin. Akatemian aikana he suuntautuivat infra- ja pilvikonsultointiin, arkkitehtuuriin tai johdon konsultointiin. Tässä blogissa pääsemme kuulemaan heidän kokemuksiaan Akatemiasta.

Alkuun hieman akatemialaisten taustoista: koulutukselta heistä löytyy niin tietojenkäsittelytieteilijöitä, kauppatieteiden maistereita kuin IT-tradenomiksi lisäkouluttautunut hyvinvointiteknologian insinöörikin. Ennen Akatemiaa, jokainen heistä oli kerryttänyt työkokemusta vaihtelevista IT-alan tehtävistä, kuten hallinnollisen tietoturvan konsulttina, sisäisen ohjelmistokehitystiimin Scrum Masterina ja Agile Coachina, teknisenä konsulttiharjoittelijana tai UX-suunnittelijana toimimisesta. 

Goforelle heidät sai kertomansa mukaan hakemaan ylipäätään kiinnostus yritystä ja sen kulttuuria kohtaan, sekä halu päästä työskentelemään konsulttina eri teknologioiden ja asiakkaiden parissa. Goforen asiakasprojekteissa konsulteilla on mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti ympäröivään maailmaan. Parilla akatemialaisista oli myös Goforella jo ennestään tuttuja, jotka kannustivat hakemaan. 

Yhdistelmä koulutuksia, käytännön työtä ja mentorointia

Akatemiaan kuului viikoittaisia koulutuksia ja valmennuksia, sisältäen muun muassa kattavan perehdytyksen yritykseen sekä konsulttina toimimisen eri osa-alueisiin. Akatemialaiset osallistuivat myös esimerkiksi esiintymisvalmennukseen ja opiskelivat miten Microsoftin työkaluilla, kuten PowerPointilla, Excelillä ja Wordilla saa tehtyä mahdollisimman vaikuttavia dokumentteja.  

Osa koulutuksista oli pelkästään akatemialaisille suunnattuja, mutta osa oli myös sellaisia, joissa he pääsivät verkostoitumaan muiden goforelaisten kanssa ja tutustumaan heihin. Akatemialaisten mukaan parasta antia olikin päästä kuulemaan oikean elämän esimerkkejä Goforen konsulteilta. Yhden case-esimerkin kautta he pääsivät itsekin testaamaan keskinäistä kykyään lähteä toteuttamaan projektia porukkana – miten järjestäydytään, haetaan tietoa ja pystytään vastaamaan tilanteeseen. 

Akatemian aikana osallistujat pääsivät tekemään myös erilaista käytännön työtä. Pari heistä pääsi jo Akatemian aikana työskentelemään oikeaan asiakasprojektiin, esimerkiksi erään hyvinvointialueen nykytilakumppanuuskartoitukseen. Lisäksi he pääsivät tekemään erilaisia sisäisiä toimeksiantoja, kuten tukemaan myyntiä erilaisten materiaalien tekemisessä, sekä varjostamaan muiden konsulttien työskentelyä asiakasympäristössä. 

Yhtenä tärkeimpänä aspektina oli mentorointi, joka jatkui vielä Akatemian jälkeen säännöllisenä koeajan loppuun asti. Mentorin kanssa on voinut pohtia eri näkökulmista itseä kiinnostavia aiheita, kuten tärkeitä viitekehyksiä tai miten olla hyvä konsultti. Lisäksi akatemialaisilla oli mahdollisuus suorittaa muutamia sertifiointeja, joiden kautta sai lisää substanssipuolen ymmärrystä. 

Yhteisellä oppimismatkalla 

Parasta Akatemiassa oli osallistuneiden mukaan ehdottomasti heidän tiivis porukka, jonka kanssa on voinut jakaa ajatuksia, tunteita ja oppimiskokemuksia avoimesti yhteisen matkan aikana. He ovat toki muutenkin tutustuneet hyvin ihmisiin ja integroituneet yritykseen, mutta arvostavat tällaista poikkeuksellista porukkaa. 

Vaikka Akatemia onkin nyt loppunut, pitävät osallistuneet silti yhä viikoittaisia kahvitaukoja, joissa pääsee kuulemaan miten muilla menee, ja saamaan sitä kautta näkökulmia ja vinkkejä omaan tekemiseen. Lisäksi heillä on oma Slack-kanava, jossa he ovat edelleen matalan kynnyksen tukena toisilleen ja jakavat osaamistaan. 

”On upeaa, että meillä on valmiiksi hyvän työyhteisön sisällä vielä tämä oma pikku yhteisömme ja meistä on tullut hyviä ystäviä.”

Akatemia vastasi hyvin kaikkien osallistuneiden odotuksia. Kertomansa mukaan he olivat ennemminkin positiivisesti yllättyneitä siitä, kuinka kattava ja pitkälle suunniteltu Akatemian koulutusohjelma oli, ja kuinka paljon heihin todella panostettiin. Lisäksi heille tarjottiin säännöllisten palautekyselyjen sekä avoimen keskustelun kautta mahdollisuus ilmaista omia tarpeitaan ja toiveitaan koulutuksen suhteen, ja nämä myös huomioitiin. 

Vaikuttavia projekteja ja inspiroiva työyhteisö

Akatemian jälkeen osallistuneet ovat päätyneet erilaisiin projekteihin ja tehtäviin. Ne ovat sisältäneet muun muassa pilven hallintomallin suunnittelua eräälle hyvinvointialueelle, hankintaprojektin esiselvityksen tekemistä, hallinnollisen tietoturvan erilaisia tehtäviä, testauskoordinaattorina toimimista, projektipäälliköintiä toimittajanvaihtoprojektin käynnistämisessä, sekä erään kaupungin dokumentaation kehitystä. 

Akatemialaiset ovat kohdanneet haasteita, mutta samalla myös oppineet paljon ja kehittyneet ammatillisesti. Nykyisessä työssä heitä inspiroikin uuden oppiminen ja itsensä haastaminen. Työn merkityksellisyyttä lisää heidän mukaansa myös se, että heidän tekemisensä näkyy konkreettisesti asiakkaiden sekä asiakkaiden asiakkaiden arjessa. Tämänhetkisissä projekteissaan he pääsevät omalla työllään vaikuttamaan yhteiskunnan osa-alueisiin esimerkiksi kriittistä infraa edustavien asiakkaiden kanssa. 

Konsultin työssä akatemialaisia on viehättänyt ja motivoinut kovasti myös vaihtelu – se, että pääsee erilaisiin projekteihin erilaisten ihmisten kanssa, eikä yksikään päivä ole välttämättä ihan samanlainen. Heidän mielestään on ollut todella hienoa seurata ympärillä olevien inspiroivien kollegoiden työtä ja tuntea ylpeyttä siitä, miten täällä tehdään hommia. Akatemialaisten mukaan ihmiset ovat kannustavia ja positiivisia, mikä myös tarttuu.

”Goforella on mahdollisuus kasvaa ja keksiä uusia ideoita, ja koko yrityksellä on sellainen inspiroiva asenne, että halutaan kehittyä.”

Hae mukaan rohkeasti ja avoimin mielin 

Kaiken kaikkiaan akatemialaiset ovat nauttineet työskentelystä Goforella, erityisesti yhteisöllisen ja matalahierarkisen ilmapiirin ansiosta. Heidät on otettu hyvin vastaan, ja heidän on ollut helppo mennä kysymään ihmisiltä apua. Heidän kokemansa mukaan täällä ei tarvitse esittää mitään, vaan voi olla täysin oma itsensä. 

Osallistuneet kannustavatkin tulevia hakijoita hakemaan Akatemiaan rohkeasti ja avoimin mielin epäilemättä liikaa omia kykyjään. Konsultin työ on niin laaja-alaista, että yllättävistäkin asioista, kuten erilaisista harrastuksista ja työtaustoista voi olla hyötyä. Mitä ikinä tuleekin vastaan, niin päästään kyllä eteenpäin yhteisön voimin. Yhtenä konkreettisena vinkkinä konsultin roolia ajatellen akatemialaiset korostavat, että argumentointi- ja PowerPoint-taitojen harjoitteleminen kannattaa aina.

Riikka, Lotta, Noora, Tapio ja Tiia odottavat jo innolla, että pääsevät osallistumaan tulevan Akatemian kehittämiseen ja tapaamaan uudet akatemialaiset! Hakuaika tulevaan Akatemiaan on 11.-24.3.2024.


Tutustu Akatemiaan lisää:

Gofore Crew

Takaisin ylös