Blogi 15.9.2016

Oppiminen kielletty

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 8 vuotta sitten.

Oppiminen estetään monien tuotteiden kehityksen aikana hämmästyttävän usein. Tarkoitan tässä oppimisella järjestelmätoimittajan jatkuvasti rakentuvaa ja tarkentuvaa näkemystä asiakkaidensa ongelmista, tarpeista ja toiveista. Kehittäjät käyvät kyllä asiakkaiden kanssa jatkuvaa vuoropuhelua, jonka ansiosta asiakkaiden tarpeista opitaan lisää. Mutta saadaanko nämä opit todella käytettyä hyödyksi entistä parempien ja asiakkaiden toiveisiin vastaavien tuotteiden kehittämiseksi?
Nostan esiin kaksi merkittävää kompastuskiveä, jotka johtavat siihen, että mahdollisuus oppia ja hyödyntää oppeja menetetään tuotteen kehityksen aikana.

Alkuperäisen suunnitelman lumoissa

Alussa kaikki sujuu yleensä hyvin: asiakkaan keskeisin ongelma tunnistetaan ja siihen kehitetään riittävä ratkaisu. Samaan aikaan tuotteen ensimmäisen version kanssa toimittaja ryhtyy laatimaan suunnitelmia seuraavia versioita varten. Ongelmia tulee, jos näihin alussa määriteltyihin vaatimuksiin rakastutaan liiaksi. Silloin ei enää ollakaan avoimia uuden oppimiselle tai suunnan muuttamiselle. Kehitys tapahtuu vain jo tehtyjen määritelmien mukaisesti – heti projektin alussa lyötiin lukkoon myös seuraavan ja sitä seuraavien versioiden sisältö. Esimerkiksi kehitystyön aikana esiin nouseviin asiakkaan tarpeisiin ei pystytä näin vastaamaan.
Lisäksi vaarana on, että ryhdytään jo varhaisessa vaiheessa toteuttamaan ominaisuuksia, joita tarvitaan alkuperäisten suunnitelmien mukaan lopulliseen ratkaisuun. Mennään täysillä eteenpäin kohti maalia sivuille vilkuilematta kuin ravihevonen. Entä jos maali onkin vaihtunut? Ravatessa meni valtavasti aikaa ja innostusta hukkaan.
Asioita ei kannata suunnitella liian pitkälle liian tarkasti. Eikä ominaisuuksia kannata tehdä varastoon. Minusta hyvä suunnitelma on tehty muuttamista varten. Tarkat pitkän aikavälin suunnitelmat ovat mahdottomuus, joten suunnitelmiin kannattaa rakentaa sisälle jo etukäteen jatkuva asiakaspalautteen hyödyntäminen. Hyvä keino on lukita suunnitelmat tarkasti vain tuotteen seuraavan version osalta ja jättää tuleviin versioihin tilaa oppimiselle suunnittelemalla niitä esimerkiksi vain teeman tasolla. Uskon, että parhaat ratkaisut löytyvät ajan kanssa, kun oppimiselle on kehitystyössä tarpeeksi tilaa.

Hidas ja kankea ei opi ajoissa

Toinen kompastuskivi on aika, joka järjestelmätoimittajalta kuluu asiakkaan tarpeiden ymmärtämisestä niiden täyttämiseen. Asiakkaiden liiketoimintaympäristö, strategia ja suunnitelmat muuttuvat yhä nopeammin ja muuttavat heidän tarpeitaan. Eilisen ongelma ei välttämättä ole tänään enää se polttavin ongelma ratkaistavaksi. Jotta yllätyksiltä vältytään, unohdetaan vuosittaiset toimitukset ja tähdätään mieluummin tahtiin, jossa oppiminen on mahdollista jo ensi viikolla.
Tuotekehitysprojektin alussa me kehittäjät teemme väistämättä olettamuksia asiakkaan tarpeista sekä niihin parhaiten sopivista ratkaisuista. Goforella suositun Lean Startup -menetelmän periaatteisiin kuuluu validoitu oppiminen, jolla tällaiset oletukset pyritään varmentamaan mahdollisimman nopeasti. Avain onnistumiseen on toteuttaa ratkaisusta tehokkaasti prototyyppi, esite, video – mitä hyvänsä, minkä avulla voidaan mitata ja todentaa tehdyt oletukset oikeiksi tai vääriksi. Oppiminen tapahtuu sykleissä ja ymmärrys lisääntyy kierros kierrokselta. Tässä yhteydessä nopeammin on paremmin, sillä nopea oppiminen varmistaa, että perille löydetään ennen kuin aika tai rahat loppuvat kesken. Parhaillaan pääsemme oletuksista validoituun oppimiseen kahdessa viikossa, kun eri alojen osaajista koostuva kehitystiimi toimii tiiviisti yhdessä asiakkaan kanssa.

Oppimisesta onnistumisen kierteeseen

Onnistumista on tarjota oikeaa ratkaisua oikeaan aikaan. Toimittajan pitää olla asiakkaan lähellä ja oppia mahdollisimman paljon ja nopeasti myös kehitysprojektin aikana. Minusta tuotteiden kehittäminen on parhaimmillaan innostunutta oppimista asiakkaiden ongelmista ja niihin sopivista, uusista ja valloittavista ratkaisuista. Hyödyntämällä kaikkia opittuja asioita projekteissa varmistetaan jatkuva onnistumisen kierre.

Gofore muotoilee -blogisarja. Digitalisaatio, asiakaslähtöisyys ja ketteryys ovat päivän sanoja. Puhujia ja tekijöitä on moneen lähtöön. Me Goforessa tiedämme mistä puhumme, sillä hallitsemme digitaalisen muutoksen koko ketjua asiakkaan liiketoimintamallin kehittämisestä suunnitteluun ja palveluiden toteuttamiseen. Vahvuutemme on muotoilun osaaminen ja kokemus asiakkaalta asiakkaalle. Gofore muotoilee -blogisarja kertoo osaamisestamme, ajatuksistamme ja kokemuksistamme modernin työkulttuurin, palveluiden sekä toiminnan kehittämisessä.

Blogisarjan aikaisemmat kirjoitukset:

kehitysprojekti

Lean Startup

oppiminen

Takaisin ylös