Blogi 23.11.2016

Projektipäällikön pieni punainen kirja 1/3 – Innosta!

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 8 vuotta sitten.

Olen urallani projektipäällikkönä kerännyt muistilistaa hyvistä tiimityön toimintaperiaatteista. Tämä lista on muovaantunut ajan saatossa. MBA opinnot ja Lean Six Sigma kurssi ohjasivat järeään mittarointiin, kun taas sosiologian opinnot ja Agile kurssit veivät pehmeämpään suuntaan. Tällä hetkellä olen sitä mieltä, että ajattelun keskiössä tulee olla loppukäyttäjälle lisäarvoa tuottavien asioiden valmiiksi saattaminen. Vaikka ennusteet, aikataulu ja kustannukset kiinnostavat, niin mittaroimalla ja resursseja hallinnoimalla ei saada yksinkertaistakaan hanketta maaliin. Motivoituneet yksilöt, tehokkaasti organisoitunut tiimi ja hyvä flow ovat asioita, joihin kannattaa keskittyä. Tällöin hallinnollinen byrokratia vähenee ja tekninen projektityö etenee optimaalisesti. Kääntäen ajatellen, mikään määrä byrokratiaa ja järjestelmällisyyttä ei palauta menetettyä asiakasluottamusta.
Blogaus jakaantuu kolmeen osaan. Tässä osassa esittelen kaksi projektipäällikön tärkeintä tehtävää. Kahdessa seuraavassa blogissa syvennyn yksilön ja tiimin valmentamiseen.

Innosta

Kutsumus löytyy sieltä, missä taito ja intohimo kohtaavat maailman tarpeet

Tutkimusten perusteella uudet sukupolvet sitoutuvat työhön, eivät työpaikkaan. Nuorille työn sisältö on ratkaisevinta. Johtamisen tehtävänä on intohimon ja ilon mahdollistaminen. Ihmiset autetaan löytämään kutsumuksensa ja tekemään haluamaansa työtä. Dan Pink toteaa tietotyössä motivaation tulevan itseohjautuvuudesta, osaamisesta ja merkityksellisen työn tekemisestä. Tähän päästään kun annetaan yksilölle ja tiimille jatkuvasti riittävän haastavia tavoitteita ja myös keinot tavoitteiden saavuttamiseen. Johtaminen on yksilöllistä, koska yksilöt ovat erilaisia. Hyvä johtaja on kuin joukkuepelin valmentaja. Hän auttaa yksilöä oikeaan suuntaan, jotta joukkue voi menestyä. Samasta puhuvat myös meidän Timur ja Mikael.

Heikoin lenkki

Koen että hyviä suuntaviivoja yksilötason valmentamiseen antavat ajankäytön priorisointi, asioiden suunnitelmallinen toteuttaminen ja synergistinen yhteistyö muiden kanssa. On tyypillistä että mitä kiireisempi yksilö, niin sitä vähemmän hän käyttää aikaansa oikeasti tärkeisiin tehtäviin. Kiire aiheuttaa riittämätöntä suunnittelua, jolloin sama homma joudutaan tekemään moneen kertaan. Yhteistyö auttaa tehokkuuteen joka vaiheessa. Oikeat prioriteetit löytyvät asiakkaalta kysymällä. Paras suunnitelma syntyy yhdessä pohtimalla. Tehokkain kirittäjä tehtävän valmiiksi saattamiseen on tiimille tehty lupaus. Paras kiitos tehdystä työstä on kollegoilta tulevat kehut.
Vahvuuksien korostaminen, kehumalla kannustaminen ja onnistumisten alleviivaaminen luovat projektiin positiivisen fiiliksen. Positiivinen trendi on itseään ruokkiva ilmiö. Kun yksilöt, projektitiimi ja asiakas autetaan löytämään yhteinen vire, niin vähitellen onnistumisia ja edistymistä alkaa projektissa tulemaan enemmän ja enemmän. Ajattelu, missä etsitään parannuskohteita, virheitä ja heikointa lenkkiä, johtaa vastaavasti nopeasti negatiiviseen trendiin, joka vastaavasti hidastaa ja kangistaa projektia siihen pisteeseen, ettei asiakastakaan varmasti hymyilytä. Trendi sanana sisältää myös ajatuksen pitkäjänteisestä parantamisesta, johon päästään vain aidosti sisäistämällä parempia toimintamalleja. Yksittäiset mittauspisteet on helppo saada osumaan tavoitteeseen, mutta pitkäjänteinen asiakas- ja työntekijätyytyväisyys vaativat aitoutta. Tiimityössä ei ole heikointa lenkkiä.

Kuva: Kaksi Cynefin-blogistani tututtua positiivista trendiä

ketteryys

projektinhallinta

projektit

tiimityö

valmennus

Takaisin ylös