Blogi 6.5.2016

Tulevaisuuden asiakaskokemus jo nyt

Gofore Crew

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 8 vuotta sitten.

Gofore elää asiakkaidensa onnistumisista. Haluamme olla tulevaisuudessa entistä parempi kumppani asiakkaillemme sekä tarjota tulevaisuuden tarpeita vastaavia palveluita ja palvelutarjontaa. Meille on tärkeää auttaa asiakasta omien tavoitteidensa toteuttamisessa. Tämän vuoksi aloimme kehittämään tulevaisuuden asiakaskokemusta.

Mitä asiakkaamme arvostavat?

Teimme selvitystä nykyisistä asiakaskokemukselle merkittävistä tekijöistä yhdessä asiakkaan arvokokemusta tutkivan VALIT-hankkeen kanssa. Asiakkaille merkittäviä tekijöitä selvitettiin asiakasarvokyselyssä, josta kartoitettiin asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät eli Goforen onnistumiset ja kehityskohteet. Asiakasarvokyselyn lisäksi VALIT-hanke haastatteli Goforen asiakkaita. Haastattelujen perusteella hahmoteltiin asiakaskokemusta nostavia ja laskevia tekijöitä palveluiden eri vaiheissa. Asiakasselvityksen tulokset olivat positiivisia. Erityisiä vahvuuksiamme ovat joustavuus, ketteryys, toimintavarmuus ja ammattitaito. Asiakkaamme kiittivät näiden lisäksi myös laajasta palvelutarjonnasta. Kuten Heini kirjoitti, todella hyvään tarvitaan rakentavaa palautetta. Kehityskohteena meillä on aktiivisuuden parantaminen. Asiakkaamme toivoivat entistä rohkeampaa otetta digitalisaation ammattitaidon esiintuomiseen. Palautteeseen on jo tartuttu ja haluammekin kannustaa kaikkia tuomaan esille ideoita ja ratkaisuja.

Yksi kysely vuodessa ei riitä

Lähdemme tietoisesti vastaamaan kehityskohteisiin. Tavoitteenamme on tuntea asiakkaamme paremmin, jotta voimme tuottaa jatkossakin ratkaisuja jotka palvelevat asiakkaidemme kaikkia tarpeita. Vuorovaikutukseen perustuvalla jatkuvalla mittaamisella rakennamme yhdessä tulevaisuuden asiakaskokemusta. Mittaamme asiakkaidemme saamaa arvoa palveluistamme ja projektiemme tilannetta, jotta palveluihin ja asiakaskokemukseen voidaan vaikuttaa jo projektien aikana. Reagoimme palautteeseen heti.
Blogisarjassa seurataan jatkuvan mittaamisen etenemistä Goforella. Voit tutustua VALIT-hankkeen julkaisuihin sivuilla www.valit.fi.

asiakaskeskeisyys

asiakasnäkökulma

jatkuva parantaminen

strateginen asiakkuuksien hallinta

Takaisin ylös