Blogi 4.3.2024

ICT-hankintajuristina Goforella

Digitaalinen yhteiskunta

Gofore Crew

Osaaminen

Olen julkisiin hankintoihin erikoistunut juristi, ja olen aiemmin urallani työskennellyt muun muassa asianajotoimistossa ja viranomaisessa. Nykyisin, kun kerron olevani töissä Goforella, minulta usein kysytään, mitä työssäni oikein teen. Vastaan tässä kirjoituksessa tuohon kysymykseen ja kerron työstäni ICT-hankintajuristina. 

Hankintayksikköjen apuna hankintaprojekteissa

Tyypillisimmillään projektit, joissa olen mukana, ovat julkisten ICT-hankintojen kilpailutuksia. Tyypillisesti me goforelaiset toimimme hankintayksikköjen – eli julkisia hankintoja tekevien useimmiten julkisen sektorin organisaatioiden – apuna. Roolini projekteissa on usein puhtaasti juristin tehtävä, jolloin vastaan hankintasopimuksesta ja hankintaprosessin juridisesta tuesta.  

Hankintasopimuksen laatiminen ja käsittely muistuttaa hyvin paljon minkä vain ostosopimuksen laadintaa. Hankintalainsäädännöstä johtuvat vain tietyt rajoitukset liittyen esimerkiksi sopimuksen muuttamiseen sopimuskaudella ja siihen, miten ja missä vaiheessa sopimuksesta voi potentiaalisen toimittajan kanssa neuvotella.

Sopimuksen laadinnassa keskeistä ei ole pelkästään yksiselitteisen, kaikki olennaiset asiat kattavan ja juridisesti laadukkaan sopimustekstin laatiminen. Myös se, että yhdessä asiakkaan kanssa varmistetaan, että valitut sopimusehdot ovat sellaiset, joiden kanssa asiakas mielellään sopimuskaudella elää, on välttämätön osa onnistunutta hankintasopimuksen laadintaa. 

Hankintaprosessin juridinen tuki taas keskittyy paljolti hankintalainsäädännön ja sen hankintaprosessille asettamien vaatimusten tuntemiseen ja soveltamiseen. Hankintaprosesseja koskeva sääntely on laajaa ja yksityiskohtaista, ja julkisia hankintoja koskevaa oikeuskäytäntöä on paljon.

Lisäksi lähes jokaisessa hankinnassa eteen tulee yllättäviä tilanteita. Siitä johtuukin eräs työni sekä merkittävimmistä haasteista että toisaalta lempiasioistani: erittäin laajan tietomäärän soveltaminen parhaan mahdollisen ratkaisun löytämiseksi. Hankintajuristin työn keskiössä on ilman muuta pyrkiä varmistamaan, että hankintaprosessin aikana tehdyt ratkaisut eivät johtaisi esimerkiksi markkinaoikeuskäsittelyyn.

Toisaalta hankintajuridisia kysymyksiä pohdittaessa on yhtä keskeistä muistaa myös se, että täydellisesti hankintalainsäädännön mukainenkin hankintaprosessi voi olla täysin epäonnistunut, jos hankinnan lopputulos ei vastaa hankintayksikön tarvetta. Hankintajuristin rooli kilpailutusprosessissa onkin hyvin leimallisesti sellainen, jossa yksin ei voi onnistua. Tiivis yhteistyö muun muassa sisäisten ja asiakkaan substanssiasiantuntijoiden kanssa on aivan ehdotonta.

Ei pelkkää hankintajuridiikkaa 

Kaikki hankintajuristit meillä Goforella hoitavat lisäksi kilpailutusprosessien läpivientejä myös itse. Kilpailuttamisessa on omat, puhtaasta juristiroolista poikkeavat kommervenkkinsa. Niiden tunteminen on erittäin arvokas taito sinällään. Kollegani Jan on kirjoittanut hankintakonsultin roolista oman, pidemmän tekstinsä, josta käy erittäin hyvin ilmi, kuinka monipuolista osaamista hankintakonsultilla parhaimmillaan on.

Juristin näkökulmasta kilpailutusten hoitaminen itse on minun kokemukseni mukaan erittäin terveellistä hankintajuristin ammattitaidolle. Se tuo hankintajuristille sellaista käytännön kokemusta, jota puhtaasti neuvonantavassa tai vaikkapa julkisiin hankintoihin liittyviä oikeudenkäyntejä hoitavassa juristin roolissa ei saa. Hankintayksikköjen ja toimittajien kanssa tiiviissä yhteistyössä kilpailutusprosessin pyörteissä työskentely estää myös erittäin tehokkaasti liian syvälle hankintajuridiikan teoreettiseen maailmaan hautautumisen.  

Jokainen toimeksianto, jossa työskentelen, ei toki liity suoraan parhaillaan käynnissä olevaan julkiseen kilpailutusprosessiin. Työssäni teen myös juridisia arvioita, laadin ja kommentoin erilaisia asiakirjoja ja toteutan juridisia neuvontapalveluita liittyen esimerkiksi julkishallinnon toimijoita koskevaan sääntelyyn ja yleiseen ICT-juridiikkaan.

Viime aikoina olen päässyt muun muassa tutustumaan tarkemmin tekoälyä koskevaan sääntelyyn. Se onkin ollut erittäin mielenkiintoista ja, koska tekoälyä koskeva sääntely on vielä jäsentymätöntä ja moni asia on auki, selkeää vaihtelua hyvin yksityiskohtaisesti ja vakiintuneesti säänneltyyn julkisten hankintojen juridiikkaan.  

Lähes jokainen päivä on erilainen 

Tasapainoilu hitaasti muuttuvan hankintajuridisen sääntelyn ja nopeasti muuttuvan ICT-alan välillä on toisinaan haastavaa. Onnekseni minulla on erittäin asiantuntevat ja ammattitaitoiset kollegat. Meillä on myös erinomainen yhteishenki ja matala kynnys kysyä toistemme näkemyksiä kulloinkin mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Vaihtelevat tilanteet, työtehtävät ja asiakkaat ovatkin eräs työni parhaista puolista, samoin kuin uuden oppiminen ja oman ammattitaidon jatkuva kehittäminen. 

Goforen hankintojen palvelualueen tarkemman esittelyn löydät tästä: Goforen hankintapalvelut. Jos taas voisit olla kiinnostunut hankintakonsultin tai -juristin työstä Goforella, lue lisää: ICT-hankintojen konsultti

Gofore Crew

hankinta

Jenni Miettinen

ICT-hankintajuristi

Jenni on julkisiin hankintoihin ja ICT-oikeuteen erikoistunut juristi, jolla on laaja-alainen kokemus työskentelystä muun muassa asianajajana, suuren hankintayksikön hankintajuristina sekä tuomioistuinharjoittelussa.

Takaisin ylös