Tee vaikuttavia päätöksiä

Systeeminen johtaminen

Systeeminen johtaminen auttaa sinua ymmärtämään toimintaasi vaikuttavat tekijät ja niiden väliset vaikutussuhteet sekä tekemään vaikuttavampia päätöksiä.

Päätöksenteosta ja johtamisesta on tullut vaikeampaa. Digitalisaation myötä toiminnan nopeus ja monimutkaisuus ovat lisääntyneet. Yhä useammin toimitaan osana ekosysteemejä joiden riippuvuuksia ei voida sivuuttaa. Myös sosiaalisen vastuullisuuden lisääntyminen asettaa odotuksia luoda näkyvyyttä oman työnsä vaikutuksesta maailmaan. Kun kokonaisuuksia tarkastellaan systeemisesti, saadaan näkyvyys päätösten vaikutuksiin ja vältetään toiminnan osaoptimointia. Vaikeudet hahmottaa systeemiä näkyvät mm. muutoshankkeiden epäonnistumisina, ristiriitaisina tavoitteina tai toiminnan tehottomuutena.

Opi ajattelemaan systeemisesti ja tee vaikuttavia päätöksiä

Tunnista ja visualisoi toimintasi keskeiset vaikutustekijät ja vaikutussuhteet

Systeeminen lähestymistapa oivalluttaa ja tuo olennaisimman äärelle auttamalla ymmärtämään toiminnan keskeiset vaikutussuhteet kokonaisvaltaisesti.

Luo kokonaisvaltainen yhteisymmärrys sidosryhmien kesken ja valitse johtamisen painopisteet

Jaettu mentaalimalli kokonaisuudesta ja kehittämisen fokuksesta sitouttaa ihmiset sekä käynnistää muutoksen. Toiminnan kuvaus systeemisesti ylittää siilot ja auttaa eri sidosryhmiä ymmärtämään roolinsa osana isompaa kokonaisuutta, entistä paremmin.

Mittaa kehitystoimien vaikutuksia ja opi datasta

Systeemisesti suunniteltu mittaaminen mahdollistaa asioiden tarkastelun vaikutusketjuina sekä tekemään päätöksiä ja toimenpiteitä ennakoivasti.

Saavuta tavoitteesi, iteroi ja aseta uusia johtamisen painopisteitä

Asetetut tavoitteet ja mittarit pitää mukauttaa vallitsevaan tilanteeseen. Saavutettujen kehitystavoitteiden myötä on asetettava uusia tavoitteita ja mittareita, jolloin toimintaa kehitetään jatkuvasti paremmalle tasolle.

Aloita matkasi jo tänään

Ota uusi askel päätöksentekoon meidän kanssamme!

Ota yhteyttä – Aloitetaan yhteistyö jo tänään.

Ari Hirvonen

Älykäs teollisuus

ari.hirvonen@gofore.com

040 5662133

Takaisin ylös