Fonectan hakupalvelut Fonecta.fi ja Eniro.fi ovat käyneet läpi valtavan uudistusprosessin. Fonectan historian suurimmassa online-palveluprojektissa yhdistettiin Fonecta.fi ja Eniro.fi palvelut uudeksi Fonecta.fi palveluksi, joka rakennettiin puhtaalta pöydältä Amazonin pilvi-infrastruktuurin päälle. Uusi hakupalvelu tarjoaa tuttua Eniro.fin käytettävyyttä vielä lisättynä uusilla toiminnoilla ja huomattavasti kattavammalla sisällöllä. Voidaan puhua Suomen mittakaavassakin erittäin merkittävästä palvelumigraatiosta, sillä uuteen palveluun odotetaan jatkossa 1,3 miljoonaa vierailua viikossa.
Palvelun tekninen toteutus on tehty monitoimittajaprojektina, jossa projektia vetää Fonecta. Projektiryhmään on kerätty huippuasiantuntijoita Goforesta ja muista suomalaisista IT-alan yrityksistä. Suurimpana teknisenä uudistuksena palvelun infrastruktuuri on siirretty Amazonin pilvipalveluiden varaan. Pilvipalveluihin siirtyminen on luonut paljon uusia haasteita, mutta sitä huomattavasti enemmän se on luonut mahdollisuuksia aina jatkuvasta tuotantoonviennistä nopeaan palveluiden horisontaaliseen ja vertikaaliseen skaalaukseen.
Uudet www.fonecta.fi ja m.fonecta.fi palvelut voidaan päivittää täysin katkottomasti uusiin versioihin ilman manuaalisia työvaiheita. Infrastruktuurin automatisointityökalu Chef, sekä Amazonin palveluiden rajapinnat mahdollistavat täysin automatisoidun päivitysprosessin, joka voidaan käynnistää jatkuvan integraation palvelimilta. Jotta jatkuvaan tuotantoonvientiin on mahdollista päästä, täytyy testauksen automatisointi ja kehitysprosessin hallinta olla korkealla tasolla.
Uusissa palveluissa pyritään käyttämään koko Amazonin pilvipalvelutarjontaa, jos vain mahdollista. Amazonin tietokannat, levypalvelimet, edustavälimuistit, kuormantasaajat ja virtuaalipalvelimet ovat osa koko kehitysprosessia ja toimivat kehittäjille hyvin läpinäkyvästi. Fonectasta voidaan puhua pilvi-infrastruktuurin hyödyntämisen edelläkävijänä, ainakin Suomessa.
Gofore on ollut mukana toteuttamassa jatkuvaa integraatiota ja tuotantoonvientiä sekä Fonecta.fi-palveluita.

Tapio Rautonen

Tapio Rautonen <a href="https://twitter.com/trautonen">@trautonen</a> is software architect at Gofore and his job is to help businesses to win. He has years of experience building software for different cloud platforms with various technologies and programming languages. Tapio is regular guest lecturer at Tampere University of Technology teaching courses like Service-oriented systems and Software Architectures. He spends his limited spare time contributing to the open source software community and experimenting with new technologies and tools.

Linkedin profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.