Kokonaisvaltaisia pilviratkaisuja

Pilviteknologiat eivät ole vain teknologioiden hyödyntämistä vaan askel kohti kokonaisvaltaista digitaalista palveluympäristöä.

Kohti turvallisia, skaalautuvia ja kustannustehokkaita digitaalisia ratkaisuja

Pilvipalvelut ovat tulleet jäädäkseen eikä uusia valmisohjelmistoja kehitetä käytännössä enää lainkaan asiakkaan itse asennettavaksi. Työn tehokkuuden ja ketteryyden parantamisessa pilviteknologialla on suuri rooli.

Pilvi mahdollistaa:

 • Avoimen ja ketterän yrityskulttuurin ja sitä kautta tyytyväisemmät kehittäjät
 • Resurssien kohdistamisen liikevaihtoa tuottavien palveluiden kehittämiseen
 • Uusien teknologioiden helpon käyttöönoton
 • Palveluiden ja ohjelmistojen joustavan kehityksen sekä jatkuvan julkaisurytmin
 • Jatkuvan laadunvarmistuksen ja käsityötä vähentävän testiautomaation, jotka parantavat asiakastyytyväisyyttä
 • Liiketoiminnan suunnittelun pidemmälle aikavälille, kun toiminta on helposti skaalattavaa

Lataa Onnistu pilvisiirtymässä -opas

NÄIN ALOITAT

1. Pilvistrategia varmistaa turvallisen ja hallittavan kehityksen

Pilvistrategian avulla ohjaat pilviteknologian käyttöönottoa liiketoiminta edellä. Selkeä strategia ohjaa pilveen siirtymistä pilvivision näyttämään suuntaan.

Hyvän pilvistrategian tunnusmerkit:

 • Tunnistaa liiketoiminnan tavoitteet sekä toimintaympäristön muutokset​
 • Huomioi henkilöstön osaamisen ja auttaa kehittymään pilviaikakaudelle
 • Huomioi ne asiat, joihin pilviteknologiasta on hyötyä, mutta myös ne, joiden kanssa voidaan jatkaa kuten ennenkin​
 • Tunnistaa askeleet, joiden avulla tehokas pilvisiirtymä mahdollistetaan​
 • Tarkastelee IT-palvelutuotannon nykytilaa ja auttaa tunnistamaan potentiaalin pilvisiirtymälle​

SUUNNITELMA VALMIS, MITÄ SEURAAVAKSI?

2. Pilviperustan määrittely ja laajennus

Kuten perustushankkeissa myös julkipilven käyttöönotossa onnistunut lopputulos kohoaa hyvin valetun perustan päälle. Hyvä pilviperusta mahdollistaa nopean, turvallisen ja tuleviin tarpeisiin kasvavan ympäristön haluttuun pilveen. Se on standardisoitu ja sinun organisaatiosi määritysten mukainen ympäristö, jota voidaan hallita keskitetysti. Hallinta ei kuitenkaan estä sovellustiimien nopeaa ja itsenäistä toimintaa vaan mahdollistaa avoimen ja ketterän kulttuurin.​

Vankan pilviperustan hyödyt:

 • Läpinäkyvä ja ennakoitavissa oleva kustannusrakenne
 • Resurssit on konfiguroitu turvallisesti ja organisaation linjauksia noudattaen
 • Käyttäjienhallinta vastaa organisaation tarpeita
 • Uusiin käyttötapauksiin laajentaminen on helppoa

ONNISTUNUT MIGRAATIO

3. Toteuta muutos, uudista

Useat organisaation työkuormista on mahdollista pilveistää, mikä mahdollistaa kustannusten optimoinnin, resurssien skaalaamisen tarpeen mukaan ja sovellusten sekä työkuormien aiempaa paremman turvallisuuden. Tyypillisesti pohdinta pilvimigraation käynnistämisestä alkaa, kun olemassa olevat datakeskussopimukset ovat päättymässä, valmistajan tuki sovelluksille on loppumassa tai laitteisto vanhentumassa.

Onnistuneen migraation vaiheet:

 1. Nykytilan selvittäminen:
  Huolellinen määrittely auttaa valitsemaan oikean migraatiomenetelmän sekä asettamaan tavoitteet, varaamaan oikeat resurssit ja määrittelemään budjetin.
 2. Migraatiomenetelmän valinta ja siirron teko:
  Migraatiomenetelmä valitaan siirrettävän työkuorman ja pilvistrategiassa asetettujen tavoitteiden mukaan. Toteuttamistapa vaikuttaa sekä siirron kustannuksiin että siirtymästä saataviin hyötyihin.
 3. Julkaisu:
  Kun migraatio on tehty, työkuorma testataan, dokumentoidaan ja optimoidaan. Vasta sen jälkeen se on valmis julkaistavaksi.

KATSE TULEVAISUUTEEN

4. Skaalaa, ylläpidä ja paranna

Kun ensimmäiset migraatiot on tehty ja askel pilvipolulla alkaa olla vakaa, on hyvä hetki kääntää katse kohti tulevaa. Seuraava vaihe on ryhtyä pohtimaan sitä, miten pilviympäristöä skaalataan ja minkälaisia uusia palveluita pilvialustojen päälle voidaan rakentaa.

Tärkeää huomoitavaa myös tulevaisuudessa:

 • Pilven hallintamallin ja pilviperustan päivittämiseen varautuminen ja riittävä dokumentointi
 • Organisaation riittävä osaaminen uusien ratkaisujen käyttöönoton valvomisessa ja ohjaamisessa
 • Työmäärän kasvuun varautuminen ja tarvittavien resurssien hankkiminen pilviratkaisujen määrän kasvaessa

Miten onnistua pilvisiirtymässä?

Onnistu pilvisiirtymässä -opas sisältää askelmerkit onnistuneeseen muutokseen ICT-infran rakentamisesta ja ylläpidosta nopeaan ja turvalliseen palvelutuotantoon.

Lataa opas

Ota yhteyttä

Jussi Puustinen

Pilvi- ja jatkuvat palvelut

jussi.puustinen@gofore.com

040 674 4748

Takaisin ylös