VOITH

Erityinen sovellus pienten vesivoimaloiden tehokkaampaan hallintaan

Voith on johtava vesivoimaloiden täyden valikoiman toimittaja. Goforen kehityskumppanina se on lanseerannut mobiilisovelluksen, jonka avulla voimalaa voidaan ohjata optimoidusti mistä tahansa. Ratkaisu on nimeltään Hydro Pocket.

HAASTE

Kuinka poimia ja esittää reaaliaikaista, toimivaa dataa yhdellä, erityyppisiä vesivoimaloita palvelevalla ratkaisulla

”Mitä et voi mitata, sitä et voi ohjata” periaate pätee myös digitalisointiin. Nykyisin sovelluksia on lähes kaikkia käyttötarkoituksia varten, mutta pienille vesivoimaloille tarkoitettu sovellus puuttuu. Pienemmille vesivoimaloille ei suurten voimaloiden tavoin ole räätälöityjä ratkaisuja prosessien valvontaan, analysointiin ja optimointiin. Pienet voimalat ovat usein täysin automatisoituja, ja niitä käytetään ilman lisähenkilöstöä.

Erityyppisiä vesivoimaloita palvelevan ratkaisun kehittäminen osoittautui hankalaksi, sillä jokainen voimala on omanlaisensa. Esimerkiksi venttiilien, pumppujen antureiden ja muiden yksiköiden määrä on jokaisessa voimalassa eri.

Voith tarvitsikin älykkään, mukautuvan ratkaisun, jonka asiakkaat voisivat ottaa käyttöön ilman merkittäviä investointeja.

Maailmanlaajuisesti vesivoimalla voidaan tuottaa enemmän sähköä kuin millään muulla uusiutuvan energian lähteellä. Verkko pysyy vakaana erityisesti pienten voimaloiden ansiosta, ja tällaisilla voimaloilla voi olla tärkeä rooli, kun syrjäseuduille toimitetaan energiaa kustannustehokkaasti ja keskeytymättömästi. Kannattaa siis tehostaa niiden toimintaa!

MEIDÄN RATKAISUMME

Asiakkaiden tarpeisiin perustuva tutkimus- ja kehitystyö

Alusta alkaen Hydro Pocketia on kehitetty maailman eri kolkista peräisin olevien asiakkaiden tarpeiden perusteella. Voithin sisäisen tuotepäällikön johtama tiimi pyrki löytämään yhtäläisyyksiä erityyppisten vesivoimaloiden välillä. Voimaloilla on paljon yhteisiä elementtejä, kuten turbiini, vaihteisto ja generaattori.

Hydro Pocketin kehittäminen onnistui Voithin käyttökokemussuunnittelijoiden pilottiasiakkaiden kanssa tekemien monipuolisten haastattelujen ansiosta. Olemassa olevia Voithin työkaluja testattiin tietojen visualisoinnin puutteiden havaitsemiseksi. Tulokset luovutettiin sitten Goforen kehittäjille, jotka yhdessä koko tiimin kanssa arvioivat kaikki vaatimukset ja rakensivat sovelluksen opitun pohjalta.

Käyttökokemussuunnittelu kulki koko ajan rinta rinnan sovelluskehityksen kanssa. Näin kaikki tiesivät koko ajan, missä mennään. Lisäksi alustaa muokataan jatkuvasti, jotta se pysyisi ajan tasalla. Uusia ominaisuuksia julkaistaan kuukauden tai kahden välein.

Gofore-kehittäjät ovat aina muutaman askeleen edellä: he eivät keskity ainoastaan siihen, minkä on toimittava nyt, vaan myös siihen, miten tuote täyttää sille asetetut vaatimukset vielä kahden vuoden kuluttuakin.

GUSTAVO ARANTES, GLOBAALI TUOTEPÄÄLLIKKÖ, VOITH

LOPPUTULOS

Reaaliaikaiset koontinäytöt parannetuilla KPI-mittareilla optimaalista työnkulkua varten

Hydro Pocketia voi käyttää kaikentyyppisten pienvesivoimaloiden kanssa esimerkiksi älypuhelimella tai pöytäkoneella. Sovellus ryhmittelee ja suodattaa tiedot Voithin työkaluja hyödyntäen ja näyttää siten kaiken, mitä voimalassa tapahtuu.

Pienten vesivoimaloiden operaattorit hahmottavat sen avulla reaaliaikaisesti ja vaivattomasti voimalan tilan ja eri tapahtumien väliset yhteydet. Huoltotyöt on helpompi suorittaa ja toimintahäiriöiden tai odottamattomien seisokkien syiden selvittäminen on tehokkaampaa. Myös tulovirtoja voi seurata KPI-mittareiden avulla.

Hydro Pocket kokoaa kaikki tiedot yhteen paikkaan: se seuraa vedenkulutusta, hiilidioksidipäästöjen säästöjä ja paljon muuta. Lisäksi sisältö voidaan personoida ilman IT-asiantuntijoiden apua.

16 vesivoimalaa viidestä maasta on jo yhdistetty Hydro Pocketiin vuoden 2021 elokuun kehitysvaiheesta alkaen.

Numeroiden valossa

 • 12 projektitiimin koko
 • 7 eri osaamisaluetta
 • 16 kehityskuukautta
 • 2 voitettua palkintoa
 • 16 yhdistettyä laitosta

KESKEISET POIMINNAT

Uusi palvelu pienten vesivoimaloiden digitaalista muutosta varten

Voith ja Gofore loivat visuaalisesti ja toiminnallisesti erinomaisen Hydro Pocket sovelluksen käyttäjäkeskeisen ja ketterän kehitysprosessin avulla. Ratkaisu auttaa merkittävällä tavalla pienempiä vesivoimaloita digitaalisessa muutoksessa tarjoamalla reaaliaikaista ja toimivaa dataa. Samalla se lisää uuden kerroksen digitaalisia palveluita Voithin vesivoimaydinliiketoimintaan, joka koostuu raskaista koneista, turbiineista ja muista vesivoimalalaitteista. Tämä lisäys digitaalisiin palveluihin optimoi arvovirtoja.

Voithin ja Goforen välinen yhteistyö alkoi jo vuonna 2017.

OSAAMINEN

Hankkeessa hyödynnetyt taidot ja osaaminen

 • Käyttöliittymäsuunnittelu
 • Pilvipalvelut
 • Järjestelmän integrointi
 • Ohjelmistojen testaus ja laadunvarmistus
 • Scrum ja Shape Up
 • Rajat ylittävä tiimityö
 • Digitaalisen muutoksen neuvonta

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Ari Hirvonen

Älykäs teollisuus

ari.hirvonen@gofore.com

040 5662133

Takaisin ylös