Kemira

Työntekijät mukaan teknologiamuutokseen

Kemira on maailman johtavia kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kemiralla on toimintaa yli 60 maassa ja se toimittaa tuotteitaan yli 100 maahan.

Haaste

Toiminnanohjausohjelmiston päivitys on suuri muutos

Kemira käynnisti hankkeen päivittääkseen yli 10 vuotta globaalisti käytössä olleen toiminnanohjausohjelmistonsa moderniin pilvipalveluun perustuvaan teknologiaan ennen ohjelmiston tuen loppumista. Teknologiapäivityksen tavoitteena oli pystyä hyödyntämään modernia teknologiaa tehokkaasti prosessien sekä toimintojen kehittämisessä. Kemiran käyttämän SAP-toiminnanohjausohjelmiston loppukäyttäjiä on globaalisti yli 3000.

Kemira tunnisti toiminnanohjausohjelmiston päivityksen olevan ajallisesti pitkä transformaatio, jossa onnistuminen suunnitellussa aikataulussa haluttiin varmistaa hyötyjen saavuttamiseksi. Teknologiapainotteisessa hankkeessa haluttiin pitää ihmiset mukana, jonka tueksi tarvittiin apua sisäisessä viestinnässä ja muutoksen suunnittelussa sekä konkretisoinnissa loppukäyttäjien näkökulmasta.

Meidän ratkaisumme

Ihmislähtöinen ratkaisu rakentui muutossuunnitelmasta ja viestinnän tuesta

Goforen muutosjohtamisen asiantuntijat tukivat hanketta puolentoista vuoden ajan suunnittelusta käyttöönoton yli tuottamalla hankkeen muutos- ja viestintäsuunnitelman, materiaalikirjaston, infotilaisuuksien sekä intranetin sisältöjä yhdessä hankkeen avainhenkilöiden kanssa. Muutosjohtamisen asiantuntijat auttoivat Kemiraa ohjaamalla ja koordinoimalla muutos-, viestintä- ja koulutussuunnitelman etenemistä ja sparrasi hankkeen johtoa muutoksen johtamiseen liittyvissä teemoissa koko hankkeen ajan.

Muutossuunnitelman avulla varmistettiin ihmisten ymmärrys muutoksesta ja siitä, millä tavalla se koskee juuri heitä. Osana muutossuunnitelmaa määriteltiin sidosryhmäkohtaiset sisäisen viestinnän kanavat ja rakennettiin hankkeelle viestintäsuunnitelma varmistaen, että yksi- ja kahdensuuntainen viestinnän määrä on tasapainossa. Muutossuunnittelulla varmistettiin, että hankeroolien vastuut ovat muutoksen läpiviennin ja johtamisen kannalta selkeitä, ja että linjaorganisaatio saatiin osallistumaan muutoksen johtamiseen. Lisäksi tuettiin sitä, että kaikki aktiviteetit keskittyisivät vahvistamaan muutosymmärrystä läpi organisaation. Muutoksen etenemistä mitattiin Celkee Insight -työkalulla neljä kertaa, jonka tulosten pohjalta muutossuunnitelmaa muokattiin.

Kemiralle oli tärkeää, että osana muutoksen läpivientiä varmistettiin yhtenäinen ja läpinäkyvä muutostarina ja jatkuva sekä yhtenäinen viestintä suurelle määrälle sidosryhmiä. Tarpeeseen vastattiin muutosmateriaalikirjastolla, jota kuka tahansa organisaatiosta pystyi hyödyntämään hankkeesta viestimisessä. Kirjaston sisältöjä laajennettiin muutosmatkan edetessä ja ulkoisille sidosryhmille tehtiin omat viestisisällöt. Relevantilla, läpinäkyvällä ja oikea-aikaisella tiedon jakamisella haluttiin minimoida mahdolliset sekaannukset ja väärän tiedon leviäminen.

Muutosjohtaminen on ollut yksi kriittisimmistä tekijöistä, joka on ajanut suurikokoisen ja monimutkaisen projektimme menestystä. Hyvä muutosjohtamisen lähestymistapa on varmistanut tehokkaan ja vakuuttavan viestinnän, ja viesti on konkretisoitu niin, että kaikille on ollut selvää, mitä muutos tarkoittaa heille ja mitä organisaatio odottaa heiltä.

Hankejohtaja Meiqi Iso-Anttila

Lopputulos

Avain onnistumiseen löytyi osallistavassa viestinnästä

Kemira koki viestintäkonseptin arvokkaana ja helposti lähestyttävänä työkaluna niin rakenteellisesti kuin sisällöllisesti. Viestinnälle osittain omistettu resurssi toi hankkeelle lisäarvoa ja tuotetut sisällöt olivat kohdeyleisölle sopivia ja visuaalisesti näyttäviä.

Strukturoidun muutoksen läpiviennin lähestymistavan arvo nähtiin siinä, että pitkässä hankkeessa eteen tuleviin erilaisiin tilanteisiin pystyttiin reagoimaan nopeasti monikansallisessa organisaatiossa. Teknologiapainotteiseen hankkeeseen saatiin konkreettisia työkaluja ihmisten huomioimiseen ja organisaatio sekä johto osallistuivat laajasti muutoksesta viestimiseen hankkeen aikana. He kokivat pystyvänsä Goforen muutosjohtamisen asiantuntijoiden tuen avulla keskittymään oikeisiin asioihin matkan eri vaiheissa.

Ammattimainen tuki on tehnyt muutoksen johtamisesta tuskatonta, vaikka muutos on ollut todella suuri. Tuloksena organisaatiomme muutosajattelu on erilainen – ihmisemme ovat rohkeampia kohtaamaan ja omaksumaan muutoksia.

Hankejohtaja Meiqi Iso-Anttila

Kyvykkyydet

Näillä taidoilla ja osaamisella työ toteutettiin

  • Muutoksen läpivienti
  • Muutoksen mittaaminen

Ota yhteyttä!

Juha Lindfors

Muutosjohtamisen palvelut

juha.lindfors@gofore.com

+358505257575

Takaisin ylös