Nes­te Oil Pro­ducts

Muu­to­so­saa­mi­sen ke­hit­tä­mi­nen tu­kee Nes­teen Por­voon öl­jy­ja­los­ta­mon uu­dis­tu­mis­ta

Neste Oyj tarjoaa korkealuokkaisia öljytuotteita ja siihen liittyviä palveluja maantiekuljetuksiin, ilmailu- ja merialalle sekä muoviteollisuudelle. Neste on vuosien saatossa kehittynyt paikallisesta öljynjalostajasta yhdeksi maailman johtavista uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen tarjoajista.

two men and a woman standing and talking

HAASTE

Muutososaaminen on tärkeä osa organisaation muutoskyvykkyyttä

Neste on strategiassaan sitoutunut ottamaan vastuuta ja sopeutumaan maailman muutoksiin. Suomessa Nesteen tavoitteena on kehittää Porvoon jalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä, sekä tavoittaa hiilineutraalin tuotannon taso vuonna 2035. Varmistaakseen muutosten toteutumisen menestyksekkäästi ja inhimillisesti kestävällä tavalla, Nesteen öljytuotantosegmentti (Oil Products) on tunnistanut tarpeen parantaa organisaation muutoskyvykkyyttä.

Jatkuvassa muutoksessa organisaation vahva muutoskyvykkyys voi olla todellinen kilpailuvaltti. Neste on käynyt läpi useita muutoksia paikallisesta öljynjalostajasta kohti uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen globaalia johtajaa, ja muutosvauhti tulee lähivuosina vain kasvamaan. Silloin on tärkeää varmistaa, että johdolla on näkyvyys yritystason muutosportfolioon, selkeät priorisointitavat, sekä johdonmukaiset menetelmät, joiden avulla varmistetaan muutoshankkeiden tehokas toteutus ja tavoitteiden saavuttaminen.

Nesteen öljytuotantosegmentissä päätettiin huolehtia, että johdolla, asiantuntijoilla ja esihenkilöillä on vahva ihmislähtöisen muutosjohtamisen osaaminen sekä yhteinen kieli puhua muutoksista yrityksen sisällä. Johtoryhmien jäseniä, esihenkilöitä ja asiantuntijoita on valmennettu tätä tavoitetta kohti Gofore-konserniin kuuluvan CCEAn avulla syksystä 2021 lähtien.

”Meille valmennukset ovat olleet todella hyödyllisiä ja ne tukevat muutosjohtamisen osaamisen kehittämistä hyvin. Meillä on iso transformaatio menossa, ja olemme strategisella tasolla todenneet, että ihmislähtöisesti toteutetut muutokset tukevat tätä transformaatiota. Valmennuksia hyödyntämällä päästään myös aitoon dialogiin transformaatioon liittyviä hankkeita edistävien henkilöiden kanssa”, sanoo Martina Breitenstein-Toivonen, joka vastaa öljytuotantosegmentin muutosjohtamisen kehittämisestä (Head of Learning and Development).

MEIDÄN LÄHESTYMISTAPAMME

Kehityshankkeissa ihmispuolella on merkitystä

Kehityshankkeilla on niin kutsuttu ihmispuoli, jossa ihmisiä tuetaan muutosten läpi johdonmukaisesti ja tarpeita kuunnellen ja tunnistaen. Hankkeiden tavoitteet voidaan saavuttaa vasta silloin, kun tarpeeksi iso joukko yksilöitä alkaa ajatella ja toimia uudella tavalla, luoda uusia rutiineja ja oppia vanhoista tavoista pois, pysyvästi.

Muutosjohtamisen valmennukset ovat parantaneet öljytuotantosegmentin esihenkilöiden ja asiantuntijoiden muutososaamista ja lisänneet sisäistä keskustelua ihmiskeskeisestä lähestymistavasta. Sen lisäksi, että avainhenkilöiden osaaminen kasvaa, tukea on saatu myös yrityksen tapaan viedä läpi isoja kehityshankkeita johdonmukaisesti ja ihmisten tarpeita unohtamatta. Hankkeiden vetäjät oivaltavat paremmin, minkälaista tukea heidän pitää antaa esihenkilöille, jotta esihenkilöt pystyvät edistämään muutosten käytäntöön vientiä omissa tiimeissään. Konkreettiset muutosjohtamisen mallit, työkalut ja prosessit ovat nyt käytössä yrityksen jokaisessa isommassa hankkeessa.

”Valmennukset eivät kehitä vain yksilöiden osaamista, vaan koko yrityksemme kykyä kehittää projektihallinnan toimintatapoja muutosjohtamisen näkökulmasta. Siksi nämä valmennukset ovat meille erityisen tärkeitä.”

Martina Breitenstein-Toivonen, Head of Learning and Development, Neste Oil Products

TULOS

Tärkeä oivallus on johtanut parempaan näkyvyyteen muutosten vaikutuksista

Muutosmatkalla tärkeää ei ole pelkästään hankkeiden vieminen menestyksekkäästi maaliin, vaan myös se, että se tapahtuu inhimillisesti kestävällä tavalla. Suunniteltujen muutosten määrässä on otettava huomioon ihmisten kapasiteetti käsitellä muutoksia arjessa. Johdolta vaaditaan ymmärrystä siitä, kuinka monta hanketta voidaan samanaikaisesti toteuttaa ja miten kunkin yksilön omaa muutosmatkaa voidaan helpottaa.

Konkreettisten tekojen takana on aito oivallus siitä, että kehittämiseen käytetyt resurssit menevät hukkaan, jos ihmiset eivät omaksu uusia tapoja tehdä työtä muuttuvassa ympäristössä. Martina Breitenstein-Toivonen ja Nesteen HR asiantuntija Miia Kettunen, kertovat:

”Meillä on tapahtunut ajatustavan muutos; sellainen tietynlainen sisäinen herääminen ihmisläheiseen muutokseen. On tullut laaja skaala uusia näkökulmia, siellä missä on aiemmin toimittu enemmän ”teknislähtöisenä organisaationa”. Olemme valmennusten myötä saaneet paljon hyviä oppeja, jotka ovat tavoittaneet organisaatiota laajemmin.”

Kohokohdat

Räätälöidyt valmennukset tuovat lisäarvoa

CCEA on suunnitellut ja toteuttanut jo 15 valmennusta eri Öljytuotteet-organisaation kohderyhmille, johdosta vuoromestareihin vuosien 2021–2023 aikana. Esihenkilöiden ja asiantuntijoiden muutosjohtamisen kehityspolun osallistujien palaute on ollut kiittävää ja lähes kaikki toista sataa osallistujaa suosittelevat valmennuspolkua kollegoilleen.

”Valmennusten räätälöinti on ollut meille todella tärkeää. Valmentajat ovat perehtyneet meidän haasteisiimme ja kipukohtiin ja ovat halunneet kehittää yhdessä meidän kanssamme seuraavia valmennuksia aina eteenpäin. Olen kiitollinen siitä, että meidän tarpeitamme on kuunneltu ja niihin on myös reagoitu.”, sanoo Martina Breitenstein-Toivonen.

”Nesteen öljytuotantosegmentti on edelläkävijä siinä, että he ovat selkeästi huomanneet, ettei transformaation onnistumisessa ole kyse ainoastaan muutoksista esim. rakenteissa, teknisissä prosesseissa ja järjestelmissä, vaan mitä suurimmassa määrin työntekijöiden asenteissa, motivaatiossa, osaamisessa ja kyvyssä sopeutua uusiin asioihin ja miten heitä muutoksessa pystytään tukemaan. Öljytuotantosegmentissä on lähdetty systemaattisesti, pitkäjänteisesti ja kattavasti kasvattamaan muutosjohtamisen osaamista läpi organisaation”, kertoo CCEAn johtava konsultti Katri Ranta.

Tärkeät luvut

  • 15 Toteutettua valmennusta
  • 2 Yhteistyön kesto vuosissa
  • n. 200 Tyytyväistä osallistujaa

ASIANTUNTEMUS

Projektissa käytetyt kyvyt ja pätevyydet

  • Muutoskyvykkyyden kehittäminen

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Juha Lindfors

Muutosjohtamisen palvelut

juha.lindfors@gofore.com

+358505257575

Takaisin ylös