Vantaan vuokra-asunnot / VAV-konserni

Strategian kirkastus sai tavoitteet näkymään arjessa

Vantaalla vuokra-asuntoja rakennuttava, omistava ja hallinnoiva VAV-konserni halusi strategiaa kirkastamalla sitouttaa sidosryhmiään ja selkeyttää toimintaa ohjaavia tavoitteitaan. Uusi strategia huomioi muuttuneen toimintaympäristön ja lähti heti etenemään käytäntöön. 

 

HAASTE

Onnistuneeseen muutokseen tarvitaan yhteinen suunta 

VAV on Vantaan kaupungin omistama vuokratalokonserni, joka muodostuu emoyhtiöstä ja kolmesta tytäryhtiöstä. Yhteisen strategian avulla yhtiöiden toimintaa ohjataan johtotasolta asiakaskokemukseen asti.

Aiempaa strategiaa kevyesti päivittämällä oli pärjätty jo pitkään, mutta lopulta tuli tarve isommalle strategiauudistukselle. Asumisen ja rakentamisen toimintaympäristön murrosten lisäksi myös konsernissa oli tapahtunut merkittäviä muutoksia.

”Uusi toimitusjohtajamme Mirka Saarholma oli hiljattain aloittanut ja näimme strategiaprosessissa hyvän paikan koko konsernin johtoryhmän yhteenhitsautumiselle. Meille oli myös tärkeää päästä omistajaohjauksen kanssa samalle viivalle tavoitteistamme ja tarkoituksestamme”, VAV-konsernin va. toimitusjohtaja Lasse Käck sanoo.

VAV etsi kumppania, jolla olisi selkeä ja tuore lähestymiskulma strategiaprosessin vetämiseen. Strategiatyössä haluttiin huomioida muuttunut toimintaympäristö ja osallistaa useita eri sidosryhmiä. Erityisesti henkilökunta ja asiakaskokemus haluttiin uudessa strategiassa huomioida aiempaa paremmin.

Uusi toimitusjohtajamme Mirka Saarholma oli hiljattain aloittanut ja näimme strategiaprosessissa hyvän paikan koko konsernin johtoryhmän yhteenhitsautumiselle. Meille oli myös tärkeää päästä omistajaohjauksen kanssa samalle viivalle tavoitteistamme ja tarkoituksestamme.

Lasse Käck, va. toimitusjohtaja, VAV-konserni

LÄHESTYMISTAPAMME

Yhteinen strategia syntyy osallistaen 

VAV-konserni valitsi Goforen strategiansa uudistamiseen kilpailutuksen jälkeen. Strategiatyö aloitettiin suunnitelman tarkentamisella johtoryhmän ja uuden toimitusjohtajan kanssa. Samalla kerättiin taustamateriaalia muun muassa henkilöstö- ja asukaskyselyillä sekä toimintaympäristöanalyyseillä.

”Kaikki lähti siitä, että halusimme luoda ymmärrystä toimintaympäristöstä eri näkökulmien avulla. Sen jälkeen lähdimme miettimään, mitä VAV haluaa olla tulevaisuudessa”, strategiaprosessista vastannut Goforen strategiakonsultti Eemeli Hemmi kertoo.

Työn keskiössä oli luottavaisen ilmapiirin luominen sekä ajatusten ja materiaalin avoin yhteiskehittäminen. Hemmi ja VAV:in toimitusjohtaja Saarholma työskentelivät strategian parissa lähes työparin kaltaisessa roolissa, jossa Goforen puolelta tarjottiin jatkuvaa sparrausta.

Työtä rytmittivät johtoryhmän strategiasessiot, joissa keskusteltiin strategian elementeistä, kuten arvoista, visiosta ja tavoitteista. Gofore osallisti henkilöstöä, omistajatahoa ja hallitusta strategiatyöhön työpajoissa, joissa testattiin ja hiottiin johtoryhmän kanssa tuotettua materiaalia.

Strategiatyö oli hyvin suunniteltu prosessi, jonka Goforen Hemmi veti läpi johdonmukaisesti ja määrätietoisesti. Häneltä tuli sopivasti haastamista ja hän sanoitti ajatuksemme oikein. Johtoryhmämme on vilpittömän yksimielinen siitä, että strategiatyö oli onnistunut ja sille asetetut tavoitteet täyttyivät.

Lasse Käck, va. toimitusjohtaja, VAV-konserni

TULOS

Helposti omaksuttava strategia näkyy asiakkaille asti 

Viittä vaille valmis strategia esiteltiin sidosryhmille strategiaseminaarissa, alle neljän kuukauden kuluttua työn aloituksesta. Viimeisten viilausten jälkeen VAV:illa oli käsissään strategiadokumentin lisäksi toimintasuunnitelman pohjaksi laaditut mittarit ja toimenpiteet.

Uusi, kaikki yhtiöt kattava strategia on ilahduttavasti otettu kiinteäksi osaksi jokapäiväistä tekemistä, mikä onkin paras mittari strategiatyön onnistumiselle.

”Hallituksen kokouksissa esitettävät toimitusjohtajan katsaukset noudattavat strategian mukaisia elementtejä. Myös toimintasuunnitelman tavoitteet ja mittarit pohjautuvat vahvasti strategiaan. Se ohjaa kiinnittämään huomioita oikeisiin asioihin. Kun kaikki tietävät miksi ja keitä varten olemme olemassa, näkyy se parempana asiakaskokemuksena, kuten meillä on mittareiden mukaan käynyt”, Käck sanoo.

Strategiatyön imu oli niin suuri, että strategian uudistamisena alkanut yhteistyö tuotti ensin strategian kuvittamisen ja lopulta koko brändin päivityksen. Käck näkee onnistuneen brändin päivityksen merkkinä siitä, että uusi strategia on ymmärrettävä, konkreettinen ja helppo viedä käytäntöön.

”Strategiatyö oli hyvin suunniteltu prosessi, jonka Goforen Hemmi veti läpi johdonmukaisesti ja määrätietoisesti. Häneltä tuli sopivasti haastamista ja hän sanoitti ajatuksemme oikein. Johtoryhmämme on vilpittömän yksimielinen siitä, että strategiatyö oli onnistunut ja sille asetetut tavoitteet täyttyivät.”

Projektin kohokohdat

Tavoite

Vuokratalokonserni VAV:issa ja sen toimintaympäristössä oli tapahtunut merkittäviä muutoksia, minkä vuoksi konsernin strategia kaipasi isompaa uudistamista. Strategiatyössä haluttiin sparrata toimitusjohtajaa ja johtoryhmää, osallistaa useita eri sidosryhmiä ja huomioida aiempaa paremmin henkilökunta ja asiakaskokemus. 

Ratkaisu

Goforen strategiakonsultti räätälöi ja vaiheisti VAV:in tarpeisiin sopivan neljän kuukauden strategiaprosessin, joka alkoi monipuolisella taustamateriaalin keräämisellä. Strategian sisältö pohjautui laadukkaasti valmisteltuihin ja fasilitoituihin johtoryhmän työstösessioihin, joiden tuotoksia käytiin läpi ja validoitiin sidosryhmiä osallistaneissa työpajoissa. 

Lopputulos

VAV sai kattavan strategiadokumentin, joka sisältää kaikki strategian pääelementit sekä toimintasuunnitelman pohjaksi laaditut mittarit ja toimenpiteet. Uusi strategia ohjaa työntekijöitä keskittymään oikeisiin asioihin, mikä näkyy parantuneena asiakaskokemuksena. Onnistunut strategiatyö ja strategian kuvittaminen johti lopulta koko brändin päivitykseen. 

Numeroiden valossa

  • 9 Johtoryhmän työpajaa
  • 7 Kyselyä
  • 5 Työpajaa työntekijöiden ja sidosryhmien kanssa
  • 1 Strategiaseminaari
  • 4 Kk startista uudistettuun strategiaan

ASIANTUNTEMUS

Hankkeessa hyödynnetyt taidot ja osaaminen

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Ville Suvanto

Digitaalinen yhteiskunta

ville.suvanto@gofore.com

040 765 6158

Takaisin ylös