Tiedote

Gofore Oyj: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.9.–30.9.2019: Liikevaihto kasvoi 24 prosenttia

Gofore Oyj: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.9.–30.9.2019: Liikevaihto kasvoi 24 prosenttia

GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 11.10.2019 KLO 15.10

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.9.–30.9.2019: Liikevaihto kasvoi 24 prosenttia
  
Goforen liikevaihto oli katsauskauden 1.9.–30.9.2019 aikana 5,9 milj. euroa (2018: 4,7 milj. euroa). Kauden lopussa Gofore-konsernin palveluksessa oli yhteensä 578 henkilöä. 

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen (1.7.–30.9.2019) liikevaihto oli 13,3 milj. euroa ja kasvoi 16 prosenttia (2018: 11,5 milj. euroa). Konsernin EBITA-liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) oli neljänneksellä 1,2 milj. euroa vastaten 9,2 prosenttia liikevaihdosta (2018: 1,5 milj. euroa vastaten 13,3 prosenttia liikevaihdosta).

Konsernin tammi-syyskuun (1.1.–30.9.2019) liikevaihto oli 46,8 milj. euroa ja kasvoi 29 prosenttia (2018: 36,2 milj. euroa). Konsernin EBITA-liikevoitto oli 6,2 milj. euroa vastaten 13,3 prosenttia liikevaihdosta (2018: 4,7 milj. euroa vastaten 14,8 prosenttia liikevaihdosta).

Toimitusjohtaja Timur Kärki kommentoi kehitystä:

“Asiakaskysyntä piristyi syksyn aikana selvästi johtaen yhtiöllemme normaaliin tilanteeseen, jossa osaamisellemme on tarvetta enemmän kuin mitä meillä on kykyä palvella. Etenkin julkisella sektorilla aukeaa tällä hetkellä paljon uusia mahdollisuuksia, joihin olemme menestyksekkäästi pystyneet tarttumaan. Viimeisin iso kilpailutusvoitto oli viime viikolla, kun Helsingin kaupunki valitsi meidät kehittämään uutta asiointijärjestelmäänsä 2,5 milj. euron arvoisella sopimuksella.

Heinäkuu ja elokuu olivat kuitenkin odotettua hiljaisempia, kun asiakasprojektiemme aktivoitumisessa ja uusien käynnistymisessä oli viivettä. Odotuksia pienempään kasvuun ja kannattavuuteen vaikutti myös Ison-Britannian liiketoiminnan vaikeudet. Ison-Britannian maayhtiön liiketoiminta on kutistunut vuoden aikana selvästi. Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 660 000 euroa, toisen neljänneksen 404 000 euroa ja kolmannella neljänneksellä 121 000 euroa, liiketoiminnan ollessa selvästi tappiollista.

Syyskuussa toteutimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn. Asiakastyytyväisyytemme on ollut vuosien saatossa hyvää ja vakaata. Itseäni ilahduttaa, että kolmannes asiakkaistamme kokee, että palvelumme on parantunut viimeisen 12 kuukauden aikana. Yleisarvosana yhteistyöstä arvioitiin 8,5 arvoiseksi skaalalla 1-10. NPS (Net Promoter Score) -mittaus antoi lukemaksi 50, mitä voidaan pitää erittäin hyvänä toimialallamme.

Kasvanut asiakaskysyntä ja nykyisten asiakkaiden tyytyväisyys muodostavat hyvän pohjan tulevalle liiketoiminnan kehitykselle. Tätä tukevat myös syksyn onnistumiset rekrytoinnin saralla.”

Liiketoimintakatsauksissaan Gofore julkaisee kuukausiliikevaihdon lisäksi edellisen vuoden vastaavan ajanjakson toteutuneen liikevaihdon. Katsauksissa on myös yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista ja vertailtavuutta eri kausien välillä helpottavia tunnuslukuja. Mukana ovat Full Time Equivalent (FTE) -kokonaiskapasiteettia kuvaavat luvut ja alihankinnan FTE-luvut. Lisäksi yhtiö julkaisee maaliskuuta ja syyskuuta koskevissa liiketoimintakatsauksissaan päättyneen vuosineljänneksen osalta konsernin EBITA-liikevoiton ja EBITA-liikevoittoprosentin ja näiden tunnuslukujen vertailuarvot edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. 

Luvut ovat tilintarkastamattomia.  

Taulukkomuotoinen esitys täydentyy vuoden edetessä. 

Kuukausi 
 (2019) 
Liikevaihto, 
milj. euroa 
(liikevaihto 
2018) 
Henkilöstö- 
 määrä2 
Työpäivien 
lukumäärä 
Suomessa 
Kokonais- 
kapasiteetti, 
FTE3 
Alihankinta, FTE 
Syyskuu 5,9 (4,7) 578 21 532 55
Elokuu  5,3 (4,6)  562  22  521  56 
Heinäkuu  2,2 (2,2)  562  23  535  18 
Kesäkuu  5,1 (4,1)  559  19  525  59 
Toukokuu  6,2 (4,4)  558  21 (+ helatorstai)  515  60 
Huhtikuu  5,5 (4,0)  552  20  504  57 
Maaliskuu  6,1 (4,2)  544  21  500  66 
Helmikuu  5,3 (3,8)  538  20  487  61 
Tammikuu  5,2 (4,1)  504  22  469  52 

1 Liikevaihto, milj. euroa (liikevaihto vuonna 2018) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.  
2 Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä. Saksassa kesäkuussa 2019 konserniin hankitun Mangodesign -yhtiön henkilöstö on laskettu mukaan 1.7.2019 alkaen. 
3 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Silver Planet Oy:n henkilöstön kapasiteetti on huomioitu 15.2.2019 alkaen. 
4 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Silver Planet Oy:n käyttämä alihankinta on laskettu mukaan 15.2.2019 alkaen.

Lisätietoja: 
Timur Kärki, toimitusjohtaja, Gofore Oyj  
p. 040 828 5886  
 
    
Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210   
   
Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä lähes 580 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 50,6 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalla. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.