Aimo Park -cloud

Pilvinatiivien pysäköintisovellusten edelläkävijä

Aimo Park, aiemmin Q-park, on Pohjoismaiden johtava pysäköintialan yritys. Aimo Park syntyi kun Japanilainen Sumitomo Corporation osti Q-Parkin Ruotsin, Norjan ja Suomen pysäkointitoiminnot.

Pilvinatiivien pysäköintisovellusten edelläkävijä

Aimo Park, aiemmin Q-park, on Pohjoismaiden johtava pysäköintialan yritys. Aimo Park syntyi kun Japanilainen Sumitomo Corporation osti Q-Parkin Ruotsin, Norjan ja Suomen pysäkointitoiminnot.

Aimo Parkin missio on tehdä ihmisten arjesta hieman helpompaa. Mission perusteella syntyi ajatus yrityksen uutta identiteettiä täydentävästä järjestelmäkokonaisuudesta ja infrastruktuurista, jotka palvelevat uutta organisaatiota ja tukevat kasvua. Nämä toteutettiin tilaustyönä.

Haaste

Entinen pilvi-infrastruktuuri oli rakennettu tarpeen vaatiessa sitä mukaa, kun uusia palveluita julkaistiin ja vanhojen käyttöaste kasvoi. AWS-pilvipalvelut ja niiden tarjoamat työkalut olivat jo käytössä, mutta epästandardin arkkitehtuurin takia palveluiden valvonta ei ollut ollenkaan intuitiivista, horisontaalinen skaalaus ei usein ollut mahdollista ja ongelmien vianselvitys vei paljon aikaa.

Jotta toistuvia tehtäviä ei tarvitsisi suorittaa manuaalisesti, Elastic Beanstalkkia oli käytetty keventämään kehitystiimin työtaakkaa. Ratkaisu oli osoittautunut onnistuneeksi, mutta kun kehitystiimi kasvoi ja palveluiden käyttö lisääntyi, Elastic Beanstalk ei sellaisenaan enää ollut tarpeeksi kattava tai skaalautuva työkalu.

Vaikka Aimo Parkin infrastruktuurilla oli jo vankka perusta AWS:ssä, palveluiden kasvavan suosion ja kehitystiimin kasvun takia tarvittiin uudenlainen ratkaisu, joka mahdollistaisi infrastruktuurin läpinäkyvämmän ja yksityiskohtaisemman hallinnan.

Ratkaisu

Jo alussa tehtiin päätös yhdessä Aimo Parkin kanssa, että paras tapa edetä olisi rakentaa uusi infrastruktuuri alhaalta ylöspäin ja siirtää sitten käynnissä olevat palvelut yksi kerrallaan uudelle alustalle.

Tavoitteeksi asetettiin palveluiden kontitus ja sitä myötä siirtyminen kohti mikropalvelumallia. Tämä saavutettiin yhdessä Aimo Parkin kehittäjien kanssa ja sovellusten elinkaaren läpinäkyvyys varmistettiin DevOps-kehittämisen ja ketterän ohjelmistokehityksen menetelmien avulla.

Infrastruktuuriuudistuksen tärkeimmät painopisteet olivat:
• Tilirakenne
• Identiteetin ja pääsynhallinta
• Infrastruktuurin automatisointi
• Kontitus
• Infrastruktuurin monitorointi
• Keskitetty lokienhallinta
• CI/CD ja julkaisut

Uusi AWS-tilirakenne luotiin palvelujen ja ympäristöjen eristys huomioiden. Sovellusten työkuormat jaettiin kehitys-, testaus- ja tuotantoympäristöihin, ja ne pidettiin erillään identiteetin ja pääsynhallintaympäristöstä. Tällä eristyspainotteisella infrastruktuurimallilla vältettiin tarpeettomat riippuvuudet.

Pilvi-infrastruktuuri rakennettiin yksinomaan noudattaen Infrastructure-as-Code -periaatteita ja käyttäen hyväksi Terraformia. Tuloksena oli erittäin itsedokumentoiva koodi, jossa infrastruktuurin muutokset toteutetaan CI/CD-putken kautta ja manuaalisen työn tarve saatiin minimoitua. GitLab-palvelua käytettiin sekä infrastruktuurin että sovellusten julkaisuputkissa.

Konttien orkestrointialustaksi valittiin Kubernetes ja tarkemmin sanottuna EKS. Useat eri työkalut, kuten Kustomize ja Keel valjastettiin myös käyttöön julkaisuprosessien avuksi. Ingress-ohjaimeksi valittiin Traefik ja käyttöön otettiin myös Kuberneteksen tarjoama autoscaler. Lisäksi aikaansaatu järjestelmä integroitui useisiin AWS-työkaluihin, joiden avulla mahdollistettiin palvelujen saatavuus ja resurssien skaalautuvuus. Tuloksena on korkeasti automatisoitu sekä kestävä alusta, jonka päällä sovellukset voivat pyöriä.

Perusteellisen arvioinnin jälkeen keskitetyksi valvonta- ja lokienhallintaratkaisuksi valittiin Datadog. Se vastasi asetettuja vaatimuksia, jotka olivat mahdollisimman vähäinen ylläpitotarve sekä metriikoiden ja lokien yhtenäinen sijainti. Näiden lisäksi otettiin käyttöön hälytykset, jotka integroitiin sisäiseen viestintäalustaan, jotta vianselvitys helpottuisi ja vasteajat olisivat nopeampia.

Näiden suuren mittakaavan korjausten lisäksi toteutettiin monia muita pienempiä parannuksia, joilla lisättiin tehokkuutta ja parannettiin turvallisuutta sekä luotettavuutta. Pieni turvallisuuteen myönteisesti vaikuttava muutos oli sovelluksien salaisuuksien siirto koodista AWS Parameter Storeen.

Tulokset

Uusi pilvi-infrastruktuuri saatiin rakennettua suunnitelmien mukaisesti ja Aimo Parkin palvelut siirrettiin pyörimään sen päällä. Kaikki vuoden 2019 lopulla asetetut tavoitteet saavutettiin siis onnistuneesti. Projekti jatkuu infrastruktuurin ja sovelluksien jatkokehityksellä.

Gofore rakensi Aimo Parkille toimintavarman ja erittäin pitkälle skaalautuvan, käytettävyydeltään erinomaisen pilvi-infrastruktuurikokonaisuuden, joka on myös kustannustehokas eikä edellytä resurssien ennakkosuunnittelua tai laajoja etukäteen tehtäviä investointeja.

Aimo Parkin kehittäjät voivat nyt ottaa sovelluksien koko elinkaaren haltuun uusien julkaisu- ja valvontatyökalujen ansiosta. Kehittäjien manuaalisen työn määrä on minimoitu. Käytössä on itsekorjautuva ja automaattisesti skaalautuva sovellusinfrastruktuuri, joka vähentää merkittävästi häiriöaikaa, jota liikennepiikit ja palveluiden ylikuormittuminen ennen aiheuttivat.

Tuloksena on pilvi-infrastruktuuri, joka tarjoaa kehittäjille ja päättäjille ketterän ja luotettavan perustan tukemaan Aimo Parkin tulevaa kasvua ja yrityksen mission toteuttamista: ihmisten arjen helpottamista yksi pysäköintipaikka kerrallaan.

Olemme erittäin tyytyväisiä Goforen panokseen aina varhaisesta UX-suunnittelusta – toteutukseen ja tuotantoon vientiin asti sekä ylläpitoon. Aimo Park tähtää erittäin korkealle digitaalisaatiossa ja meidän tavoite on olla suunnannäyttäjä alallamme myös tässä. Uskomme, että saavutamme tämän yhdessä Goforen kanssa.

Marko Tapaninaho, Head of Developement and Operations, Aimo Park

Pilven hyödyt Aimo Parkille

Sovellusten elinkaaren läpinäkyvyys

Mahdollistaa kehittäjille koodin täyden omistajuuden

Pilvinatiivi alusta

Kehitetty tukemaan palvelulähtöistä arkkitehtuuria sekä mikropalveluita

Itsestään korjaantuva arkkitehtuuri

Skaalautuu automaattisesti kysynnän kasvun mukana

Kyvykkyydet

Näillä taidoilla ja osaamisella työ toteutettiin

  • Cloud
  • Arkkitehtuurikonsultointi
  • Ohjelman- ja projektinhallinta
  • Web-kehitys
  • Mobiilikehitys
  • Järjestelmäkehitys ja integraatio
  • Kyberturvallisuus

Pilvi­palvelu mahdol­listaa resurs­sien kohdista­misen tuot­tavaan kehityk­seen

Pilvipalvelut ovat tulleet jäädäkseen. Uusia valmisohjelmistoja ei kehitetä käytännössä enää lainkaan asiakkaan itse asennettavaksi.

Pilvipalveluiden avulla saavutat myös laajoja hyötyjä niin työn tehokkuudessa ja ketteryydessä kuin työntekijöiden hyvinvoinnissa. Kerromme mielellämme aiheesta lisää.

Aloita matkasi pilveen

Ota yhteyttä!

Ari Hirvonen

Älykäs teollisuus

ari.hirvonen@gofore.com

040 5662133

Takaisin ylös