HUS

Muu­to­so­saa­mi­sen ke­hit­tä­mi­nen tu­ke­e osas­ton­sih­tee­ri­työn uu­dis­tu­mis­ta

HUS on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija, jonka 27 000 huippuammattilaista hoitaa vuosittain lähes 700 000 potilasta. HUS-osastonsihteeripalvelut tuottavat laadukasta ja asiantuntevaa sihteeripalvelua osana potilaan hoitoketjua erikoissairaanhoidon toiminnoissa koko HUS-alueella.

Suuret muutokset vaativat uutta osaamista

Osastonsihteeripalveluiden tavoitteet ovat korkealla vaikuttavuuden takaamiseksi potilaan hoitoketjussa ja tarkoitus on kehittää osaamista tuleville vuosille osana jatkuvaan muutokseen valmistautumista. Viime vuosien suuria muutoksia ovat olleet mm. Apotin käyttöönotto ja pandemia. Samalla on siirrytty kohti itseohjautuvaa ja yhteisöllistä organisaatiota fokuksessa vahvemmin asiakkaat.

”Suuria, jo horisontissa näkyviä muutoksia ovat osastonsihteerien työn digitalisoitumiseen liittyvät muutokset ja toiminnan automatisoinnin lisääntyminen. Halusimme varmistaa, että osastonsihteereillämme, heidän esihenkilöillään ja palvelusuunnittelijoilla on hyvät eväät kohdata ja johtaa tulevia muutoksia”, Johanna Pakarinen HUS Osastonsihteeripalveluista sanoo.

”HUS on edelläkävijä siinä, että he ovat huomanneet, että digitaalinen transformaatio ei ole vain järjestelmiä, sovelluksia ja uudenlaisia palveluita. Se on vasta transformaation tekninen puoli. Se, kuinka käyttäjät omaksuvat uuden digitaalisemman tai automatisoidumman tavan tehdä työtä ja pystyvät sopeutumaan jatkuvaan muutokseen, ratkaisee onnistumisen. Muuten kehittämiseen satsatut eurot ja aika menevät hukkaan”, Goforen muutospalveluiden johtava konsultti Auli Packalén sanoo.

Oivalluksia & tukea osastonsihteereille, esihenkilöille ja palvelusuunnittelijoille

HUSin tavoitteena oli kehittää osastonsihteeripalveluiden esihenkilöiden sekä palvelusuunnittelijoiden osaamista tulevien muutosten johtamiseen sekä osastonsihteerien kyvykkyyttä kohdata tulevia muutoksia – ja näin auttaa organisaatiota yhteisesti saavuttamaan muutoksilla tavoitellut hyödyt. Osastonsihteerien valmennuksen tavoitteena oli auttaa heitä omaksumaan jatkuvia omia työtä koskevia muutoksia ja säilyttämään toimintakyvyn muutosten keskellä.

Goforen muutosasiantuntijat suunnittelivat ja toteuttivat vuoden 2022 aikana HUS-osastonsihteeripalveluiden esihenkilöille ja palvelusuunnittelijoille sekä osastonsihteereille muutososaamisen valmennuskokonaisuuden.

Esihenkilöiden ja palvelusuunnittelijoiden valmennus toteutettiin vuorovaikutteisena kehittymispolkuna, joka koostui useasta työpajasta. Työpajojen välissä osallistujat sovelsivat oivalluksiaan käytäntöön ja sparrasivat toisiaan ryhmissä. Työn luonteesta johtuen osastonsihteerien osaamisen kehittäminen toteutettiin koko päivän valmennuksina, joissa tärkeässä roolissa oli pienryhmätyöskentelyä.

Esihenkilöiden muutosjohtamisen oppimispolku oli selkeä ja helposti seurattava. Tehtävät ja sparrausryhmien tapaamiset lisäsivät ymmärrystä odotettua paremmin.

Muutoskoulutuksen osallistuja, HUS-osastonsihteeripalvelut

”Työhistoriani parhaimpia päiviä”

Johanna Pakarinen kertoo, että HUS Osastonsihteeripalvelut oli erittäin tyytyväinen palveluun. Hän nostaa esille osallistujien oivallukset sekä sen, että esihenkilöiden valmennuspolun osallistujista suurin osa oli tehnyt polun lopuksi People-Driven Change Leader -sertifioinnin.

Esihenkilöiden muutosjohtamisen polun osallistujien palaute oli kiittävää.

“Esihenkilöiden muutosjohtamisen oppimispolku oli selkeä ja helposti seurattava. Tehtävät ja sparrausryhmien tapaamiset lisäsivät ymmärrystä odotettua paremmin”, eräs osallistuja kertoo.

Myös osastonsihteerien kokemus koulutuspäivästä oli erinomainen.

“Yli 11 vuoden työhistorian aikana parhaimpia päiviä”, eräs osallistujista totesi.

“On erittäin hyvä, että annetaan työkaluja muutoksen käsittelyyn, koska se on uusi normi. Kaikki kehittyy ja muuttuu koko ajan. Ja meidän on opittava muuttumaan mukana.”

Kyvykkyydet

Näillä taidoilla ja osaamisella työ toteutettiin

  • Muutosjohtaminen
  • Muutoskyvykkyyden kehittäminen

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Ville Suvanto

Digitaalinen yhteiskunta

ville.suvanto@gofore.com

040 765 6158

Takaisin ylös