KELA

Ketterä tekeminen vie Kelaa kohti yhteisiä tavoitteita

Gofore auttoi Kelan palvelutoimialaa tukevaa IT-toimintaa hyödyntämään ketteriä menetelmiä. Työtapojen muuttaminen teki työpäivistä selkeämpiä ja päätöksenteosta laadukkaampaa.

Kansaneläkelaitos eli Kela hoitaa Suomessa asuvien ja monien ulkomailla asuvien suomalaisten sosiaaliturvaa eri elämäntilanteissa. Noin 8 000 työntekijän organisaatiossa lanseerattiin vuonna 2019 ketterän tekemisen työskentelymalli.

Työrauhaa ketterillä menetelmillä

Kelan etuusjärjestelmiä kehittävissä tiimeissä haluttiin panostaa ketterän toimintamallin vahvistamiseen. Töitä kyllä tehtiin kolmen kuukauden suunnittelujaksoissa ja niihin sisältyvissä sprinttisykleissä, mutta ketterän työskentelymallin työtavat ja hyödyt jäivät monelle arvoitukseksi. Tiimeissä oli hankala ymmärtää, mitä oli tarkoitus tehdä ja miksi.

– Tavoitteenamme oli tiimien työrauhan edistäminen ja jaksosuunnittelun tarkentaminen. Halusimme, että tulossa olevat työt ovat paremmin tiedossa, ja sivusta tulevien työpyyntöjen määrä on mahdollisimman pieni, Kelan suunnittelupäällikkö Helena Lääperi sanoo.

Ketterien menetelmien edistämisellä tavoiteltiin lisäksi tekemisen yhtenäistämistä, tiimien välisten riippuvuuksien tunnistamista, läpinäkyvyyden lisäämistä sekä vertailukelpoisemman datan tuottamista päätöksenteon tueksi.

Yhtenäiset työtavat lähtevät perusteista

Goforen Agile Coachit olivat tiiviisti mukana Kelan toiminnassa ja laativat askelmerkit ketterän työmallin kehittämiselle. Noin vuoden kestänyt toimeksianto aloitettiin perusteista.

– Huomasimme, että Kelan jaksosuunnittelusta oli olemassa erilaisia tulkintoja eri tiimeissä. Yhtenäistimme ketterää tekemistä määrittelemällä yhteiset työtavat, roolit ja vastuut. Samalla aloimme kerätä päätöksenteon pohjalle enemmän dataa Confluencen ja Jiran avulla, Goforen Agile Coach Emilia Majuri sanoo.

Muutoksia pilotoitiin ensin pienemmälle joukolle. Iterointikierrosten kautta tiimeille löydettiin parhaiten sopivat työtavat, minkä jälkeen koko palvelutoimialaa alettiin viedä yhtenäiseen jaksosuunnittelumalliin.

– Yksi näkyvimmistä kehityskohteista oli suunnittelupäivien toteutus. Yhteistä etukäteissuunnittelua lisäämällä pääsemme nyt jo suunnittelupäivillä kiinni konkretiaan. Jokaisella tiimiläisellä on tiedossa, mitä seuraavalla kolmen kuukauden mittaisella suunnittelujaksolla on tavoitteena tehdä, Lääperi kertoo.

Goforelaisten kanssa on tosi mukava tehdä töitä. He ovat osanneet huomioida tiimiemme tarpeet ja tarjota juuri meitä eniten hyödyttäviä ratkaisuja

Helena Lääperi, suunnittelupäällikkö, KELA

Parempi arki ja parempaa päätöksentekoa

Tekemisen yhtenäistäminen on tuottanut toivottua läpinäkyvyyttä ja tarkempaa tietoa siitä, mitä tiimeissä tehdään – ja mitä pitäisi tehdä. Töitä tehdään nyt aiempaa enemmän yhdessä ja yhteisten tavoitteiden eteen.

Tiimeissä muutos näkyy sujuvampana arkena, selkeämpinä tavoitteina ja helpommin hallittavana työjonona. Johdolla on käytössään laadukkaampaa dataa, joka auttaa tekemään parempia päätöksiä töiden priorisoinnista ja suunnittelusta.

Lääperi iloitsee, että työtapoihin tehdyt muutokset ovat jääneet aidosti osaksi kelalaisten arkea. Kiitosta saavat myös Goforen Agile Coachien työtavat ja aktiivinen osallistuminen tiimien arkeen.

– Goforelaisten kanssa on tosi mukava tehdä töitä. He ovat osanneet huomioida tiimiemme tarpeet ja tarjota juuri meitä eniten hyödyttäviä ratkaisuja, Lääperi sanoo.

Projektin kohokohdat

Tavoite

Kelan palvelutoimialaa tukevalle IT-toiminnalle haluttiin luoda ketterien menetelmien avulla sujuvampia ja ennakoitavampia työpäiviä, läpinäkyvyyttä sekä parempaa päätöksentekoa.

Lähestymistapa ja työ

Goforen Agile Coachit auttoivat ketterien menetelmien perusteiden sisäistämisessä ja toimeenpanossa. Tiimeille määritettiin yhteiset työtavat, roolit ja vastuut.

Lopputulos

Palvelutoimialan työntekijöiden arki on sujuvampaa, tavoitteet selkeämmät ja työjonon hallinta helpompaa. Johto pystyy tekemään laadukkaamman datan pohjalta perustellumpia ja parempia päätöksiä.

Projekti numeroina

  • 40 tiimiä kehitti ketteriä toimintatapojaan
  • 4 suunnittelupäivää vuodessa
  • 3 Goforen Agile Coachia mukana kehityksessä

Kyvykkyydet

Näillä taidoilla ja osaamisella työ toteutettiin

  • Agile-valmennus
  • Työtapojen, roolien ja vastuiden määrittely
  • Jaksosuunnittelumallin luonti

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Ville Suvanto

Digitaalinen yhteiskunta

ville.suvanto@gofore.com

040 765 6158

Takaisin ylös