Kuntarahoitus

Muutososaamisesta strateginen kompetenssi koko organisaatiolle

Kuntarahoitus on Suomen kolmanneksi suurin luottolaitos, jonka työ näkyy kaikkien suomalaisten arjessa. Kuntarahoituksen tarjoamilla ratkaisuilla rahoitetaan mm. julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja. Kuntarahoitus auttaa asiakkaitaan tekemään talouden ja ympäristön kannalta kestäviä investointipäätöksiä rahoitusratkaisuja tarjoamalla.

Organisaatiouudistus on hyvä kohta kehittää muutososaamista

Vuonna 2021 Kuntarahoitus oli uudistanut toimintamalliaan kokonaisvaltaisesti sekä toteuttanut vuoden alusta organisaatiouudistuksen tukemaan uudistumista. Uudistuminen kosketti laajasti koko Kuntarahoituksen toimintaa: yrityskulttuuria, toiminnan johtamista, päätöksentekoa, prosesseja, kehittämistä sekä hankintoja. Uudistumisen tavoitteena oli luoda edellytyksiä asiakas- ja työntekijäkokemuksen parantamiseen, toiminnan sujuvoittamiseen, laadun parantamiseen sekä tehokkuuteen.

”Tunnistimme, että uudistuminen on jatkuvaa ja siksi meidän on pystyttävä nostamaan organisaatiomme muutoskyvykkyyttä eri ryhmien muutososaamista kehittämällä”, Kuntarahoituksen Kehitys- ja HR-palveluista vastaava johtaja Minna Piitulainen kertoo.

Kuntarahoitus valitsi muutoskyvykkyyden kehittämisen kumppaniksi Goforen, joka loppuvuoden 2021 aikana suunnitteli ja toteutti muutosjohtamisen sparrauspolun johtoryhmälle, muutosjohtamisen kehittymispolun esihenkilöille sekä muutoksentekijöiden kehittymispolun projekteissa toimiville. Lisäksi koko henkilöstölle suunniteltiin ja toteutettiin uusien työelämätaitojen valmennuspolku keväällä 2022.

”Kuntarahoitus on erinomainen esimerkki organisaatiosta, joka on paitsi tunnistanut muutososaamisen strategiseksi kompetenssiksi, myös lähtenyt systemaattisesti kehittämään kaikkien organisaation ryhmien osaamista valmennuspolkujen avulla”, sanoo Auli Packalén, Goforen muutospalveluiden johtava konsultti.

Muutoksen ihmispuoli kolahti

Johdon, esihenkilöiden, projekteissa toimivien sekä koko henkilöstön valmennuspolkujen tavoitteena oli varmistaa, että jokaisella muutoksen avainhenkilöillä on käytännönläheiset valmiudet johtaa ja viedä läpi muutoksen ihmispuolta, ei vain hanketta tai projektia. Lisäksi haluttiin kasvattaa ymmärrystä eri ryhmien rooleista muutoksista ja vahvistaa vuorovaikutusta ryhmien välillä.

Työelämätaitojen valmennuspolulla kehitettiin henkilöstön itsensä johtamisten taitoja ja kykyä omaksua muutoksia sekä annettiin esihenkilöille tukea näistä aiheista keskusteluun omissa yksiköissä.

“Parasta oli ehdottomasti ihmisläheinen lähestymistapa. Oli aihe tai teema mikä tahansa, niin sitä katsotaan aina ihmisen näkökulmasta. Asioista on tieteellistä faktaa, mutta aina mennään käytäntöön. Monesti nämä asiat jäävät vähän sinne yläpilveen, mutta tässä ne oli sidottu arkeen”, sanoo HR:n Kehityspäällikkö Tiina Lammi.

Yhteistyö oli tosi sujuvaa, meitä kuunneltiin ja kokonaisuus oli onnistunut. Tämä on onnistunein valmennuskokemus, jossa olen ollut mukana.

Kehitys- ja HR-palveluista vastaava johtaja Minna Piitulainen, Kuntarahoitus

”Onnistunein valmennuskokemus”

Minna Piitulaisen mukaan panostus muutososaamisen kehittämiseen kannatti, ja valmennusyhteistyö CCEAn kanssa jatkuu.

”Yhteistyö oli tosi sujuvaa, meitä kuunneltiin ja kokonaisuus oli onnistunut. Tämä on onnistunein valmennuskokemus, jossa olen ollut mukana”, Minna Piitulainen toteaa.

 

Kyvykkyydet

Näillä taidoilla ja osaamisella työ toteutettiin

  • Muutosjohtaminen
  • Muutoskyvykkyyden kehittäminen

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Ville Suvanto

Digitaalinen yhteiskunta

ville.suvanto@gofore.com

040 765 6158

Takaisin ylös