SOK ITD

Osallistavalla toimintamallin muutoksella ketteryyttä tiimeihin

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan IT- ja digikehityksessä työskentelee noin 500 asiantuntijaa, joiden työ prosessien ja digitaalisten työvälineiden parissa vaikuttaa S-ryhmän asiakkaiden kokemusten lisäksi yli 40 000 työntekijän työntekijäkokemukseen.

Haaste & tavoite

Siirtyminen autonomisiin toiminnallisiin tiimeihin

SOK ITD halusi panostaa ketterien toimintatapojen ja osaamisten vahvistamiseen. Yksi askel tällä matkalla oli siirtyminen autonomisiin toiminnallisiin tiimeihin, joissa yhdistyivät kehittäminen, ylläpito ja liiketoimintaosaaminen.

Tavoitteena oli rakentaa moniosaavia tiimejä, jotka pystyvät nappaamaan nopeasti kiinni asiakas- ja liiketoimintatarpeista, etenemään ideasta toteutukseen ja jatkuvasti parantamaan ratkaisuja kerätyn datan pohjalta. Näin voidaan tarjota sekä asiakkaille että työntekijöille yhä vauhdikkaammin ratkaisuja ja palveluita – sekä opitaan jatkuvasti kokemuksista.

Muutoksen ytimessä oli ohjata toimintaa yhdessä määriteltyjen liiketoiminnallisten tavoitteiden kautta. Samalla haluttiin purkaa johtamisen hierarkkisuutta ja luoda tiimeille edellytykset ottaa itse entistä vahvempaa omistajuutta ratkaisujen rakentamisessa.

Teknologia-ammattilaisemme pääsevät itse ratkaisemaan asiakas- ja liiketoimintahaasteita, joilla vaikutetaan miljoonien suomalaisten arjen sujumiseen.

Ville Kinnunen, CIO, SOK

Meidän ratkaisumme

Konkreettinen ja osallistava muutos

Autoimme sanoittamaan ja konkretisoimaan muutostarinan ja seuraavat askeleet niin, että mahdollisimman moni pääsi heti alusta asti mukaan SOK ITD:n muutokseen. Autoimme myös toiminnallisten tiimien rakentamisessa ja roolien kirkastamisessa.

Laadimme yhdessä suunnitelman keskeisimmistä muutosaktiviteeteista ja muutosta tukevasta viestinnästä, ja toteutimme näitä noin reilun vuoden ajan yhdessä SOK ITD:n johdon ja asiantuntijoiden kanssa.

Lopputulos

Uusi toimintamalli tuo avoimuutta ja läpinäkyvyyttä tiimeihin

Lähes kaikki SOK ITD:ssä ovat mukana ketteröitymisen seuraavalla askelmalla. Monilla tiimeillä on jo useampia ketterän toimintamallin kehityssyklejä takanaan ja kokemuksia toimintamallista jaetaan säännöllisesti. Syklimäisyys on tiimien mukaan vienyt priorisointikeskustelua avoimempaan suuntaan, ja tekemisen pilkkominen on helpottanut työkuorman jakamisessa.

Tiimeissä on hyvä ilmapiiri ja kehitettävistä asioista uskalletaan keskustella. Tiedon jakaminen ja tekemisen läpinäkyvyys tiimien sisällä on myös parantunut. Tekemällä työtä uuden toimintamallin mukaisesti myös liiketoimintamittareissa on jo näkynyt positiivisia vaikutuksia. Työ ja oppiminen jatkuvat edelleen yhdessä kehittäen –  kaikki on kutsuttu mukaan muutosmatkalle.

Ratkaisut oli valittu juuri meidän tarpeisiimme. Yhteistyö oli tuloksellista ja tekemistä kehitettiin jatkuvasti osana päivittäistä työtä.

Samu Huhtio, Team Lead, Planning & Governance, SOK

Kyvykkyydet

Näillä taidoilla ja osaamisella työ toteutettiin

  • Muutoksen läpivienti

Ota yhteyttä!

Juha Lindfors

Muutosjohtamisen palvelut

juha.lindfors@gofore.com

+358505257575

Takaisin ylös