Tampereen kaupunki

Pilviympäristön käyttö kasvattaa toimintavarmuutta ja helpottaa käyttöönottoa

Kuluttajien odotukset digitaalisia palveluita kohtaan kasvavat jatkuvasti, mikä asettaa paineita kunnille ja kaupungeille. Gofore toteutti Tampereen kaupungille Espoon eVaka-järjestelmään pohjautuvan palvelun, joka tuo varhaiskasvatuksen asioinnin yhteen paikkaan. Avoimeen lähdekoodiin perustuva järjestelmä poistaa päällekkäistä kehitystyötä ja elää kaupungin ja kaupunkilaisten muuttuvien tarpeiden mukaan.

AWS tarjoaa toimintavarman ja helposti käyttöönotettava infran tukemaan kuntakohtaisten tarpeiden ratkaisemista

Kuluttajien odotukset digitaalisia palveluita kohtaan kasvavat jatkuvasti, mikä asettaa paineita kunnille ja kaupungeille. Gofore toteutti Tampereen kaupungille Espoon eVaka-järjestelmään pohjautuvan palvelun, joka tuo varhaiskasvatuksen asioinnin yhteen paikkaan. Avoimeen lähdekoodiin perustuva järjestelmä poistaa päällekkäistä kehitystyötä ja elää kaupungin ja kaupunkilaisten muuttuvien tarpeiden mukaan.

Siitä huolimatta, että eVaka-kehityksessä hyödynnetään olemassa olevaa teknologiaa, ei järjestelmää voi käyttää eri kaupungeissa yksi yhteen. Goforen tehtävä oli sovittaa Espoon ratkaisun ydin Tampereen toimintaympäristöön. Ennen kehitystyötä selvitettiin muun muassa olemassa olevien järjestelmien heikkoudet ja vahvuudet sekä käyttäjien tarpeet.

”Tärkeintä on asiakaskokemuksen kehittäminen sekä hallinnon käyttäjien että huoltajien näkökulmasta. Goforesta on ollut tässä suuri apu”, kertoo Tampereen kaupungin tietohallintopäällikkö Arto Kahila.

Tampereella eVaka korvaa aiemmin käytössä olleet Effica- ja Päikky-palvelut. Evaka ratkaisu on skaalautuva ja perustuu avoimeen lähdekodiin, mikä mahdollistaa kustannustehokkaat kuntakohtaiset kustomoinnit. Ratkaisua rakennetaan yhteistyössä kolmen muun kaupungin kanssa. Kaikilla kaupungeilla on käytössä sama sovellus, mutta oma AWS-pilviympäristö.

EVaka mahdollistaa:

 • Varhaiskasvatuspaikan ja tulevaisuudessa esiopetuksen sijoituspaikan hakemisen
 • Lasten hoitoaikojen ilmoittamisen
 • Työntekijöiden työajan kirjaamisen
 • Viestinnän päiväkodin ja huoltajien välillä
 • Reaaliaikaisen talouden seurannan varhaiskasvatusjohtajille vaka-yksiköiden käyttö- ja täyttöasteiden avulla
 • Toiminnan raportoinnin
 • Laskutuksen ja palvelusetelien käsittelyn
 • Integraation opetushallituksen Varda- sekä tulevaisuudessa Koski-rajapintoihin

Tärkeintä on asiakaskokemuksen kehittäminen sekä hallinnon käyttäjien että huoltajien näkökulmasta. Goforesta on ollut tässä suuri apu.

Arto Kahila, tietohallintopäällikkö, Tampereen kaupunki

Ratkaisuarkkitehtuuri

eVaka-sovelluksen taustajärjestelmissä tärkeimmät osuudet ovat tietokanta sekä mikropalveluista koostuva arkkitehtuuri. AWS Relational Database Service (AWS RDS) oli selkeä valinta relaatiotietokannaksi, koska ei ollut syytä tai halua ylläpitää itse tietokantaa. Mikropalveluarkkitehtuuriin käyttöönottoon taas AWS Elastic Container Service on ollut luonnollinen ja itsestään skaalautuvat vaihtoehto.

Teknologia-alustan valinnan päättää asiakas, mutta asiantuntijoita tietysti kuunnellaan selvitysvaiheessa. TreVaka-sovelluksen alustavalintoja tehdessä valmiit ja suorat riippuvuudet AWS:ään eVakassa olivat sähköpostin lähetys ja AWS S3:n käyttäminen. Valmiin arkkitehtuuriratkaisun käyttöönotto on ollut yksinkertaisempaa ja vahvistanut kaupunkien välistä yhteistyötä palvelun käyttöönotossa, kuntakohtaisessa kehityksessä ja ylläpitämisessä.

 • Pilven infrastruktuurin pystytyksen automaatio erilaisiin ympäristöihin, kuten testi-, staging- ja tuotantoympäristöihin, rakennettiin Terraformilla.
 • AWS RDS (Relational Database Service), AWS ECS (Elastic Container Service), AWS ALB (Application Load Balancer) ja Route53 mahdollistavat skaalautuvan ja toimintavarman web-palveluratkaisun.
 • Elasticissa on tallessa välimuisti autentikaatio-tokeneille sekä cache väestötietojärjestelmän rajapintaan.
 • S3 Bucket on käytössä tiedostojen säilyttämiseen ja tarjoamiseen asiakkaalle.
 • AWS SNS (Simple Notification Service):ä käytetään logien valvontaan, mikä mahdollistaa reaaliaikaiset ilmoitukset sähköpostiin.
 • Logeja kerätään Cloudwatchiin.
 • Continuous Improvement -ratkaisuksi valittiin CircleCI, joka mahdollistaa sovellusartifaktien rakentamisen automaattisesti sekä asentamisen eri ajoympäristöihin.
 • Datadog on käytössä AWS:n suorituskyvyn valvontaan, josta hälytykset tulevat kehittäjien Slackiin.

Tampereen sovitusta on tehty noin kahden vuoden ajan. Järjestelmän käyttöönotto aloitettiin testiympäristön rakentamisesta. Kuntakohtaisia muutoksia ja parannuksia on tehty ketterän ja iteratiivisen kehitysmallin mukaisesti tämän jälkeen. Tuotannossa järjestelmä otettiin käyttöön huhtikuun alussa 2022 Tampereella. AWS on tarjonnut toimintavarman ja helposti käyttöönotettavan sekä kuntakohtaisesti toistettavan infran tukemaan varsinaisia sovelluksen ja kuntakohtaisten ongelmien ratkaisemista.

Inspiroidu pilven mahdollisuuksista

Pilviteknologiat eivät ole vain teknologioiden hyödyntämistä vaan askel kohti kokonaisvaltaista digitaalista palveluympäristöä.

Onnistu pilvisiirtymässä -opas

Kyvykkyydet

Näillä taidoilla ja osaamisella työ toteutettiin

 • Cloud

Ota yhteyttä!

Ville Suvanto

Digitaalinen yhteiskunta

ville.suvanto@gofore.com

040 765 6158

Takaisin ylös