Case Verohallinto

Toimintavarma verotus luo luottamusta

Case Verohallinto

Toimintavarma verotus luo luottamusta

Qentinel Finland on osa Gofore groupia.

Verohallinnon tietojärjestelmät ovat kokeneet valtavia muutoksia parin viime vuosikymmenen aikana. Vuoden 2018 alussa kehitys- ja tietohallintojohtajana aloittanut Jarkko Levasma on nähnyt koko tämän vuosituhannen ajan kiihtyvän tahdin ja kasvavien projektien lisääntyneet vaatimukset sovelluskehitykselle. Erityisesti yksi projekti on ollut yli muiden.”Verotuksen valmisohjelmistohanke Valmis on ollut viime vuosien ehdottomasti suurin hanke. Valmis-hankkeen osana on myös syntynyt kansalaisten ja yritysten käyttöön OmaVero-palvelu”, Levasma sanoo.

Asiantuntemusta jättihankkeen testaukseen

Jo Valmis-hankkeen alkumetreillä Verohallinnossa havaittiin, että siinä on valtava määrä sekä järjestelmän koosta että erilaisista rajapinnoista johtuvia testaustarpeita. Referenssejä ja kokemuksia haettiin kollegoilta vastaavista isoista ERP-hankkeista. Näiden perusteella tultiin johtopäätökseen, että testiautomaatio on yksi tärkeimmistä keinoista vastata Valmis-hankkeen testivaatimuksiin. ”Ymmärsimme varhain, ettei tämänkokoisen hankkeen regressiotestausta voida tehdä kokonaan henkilötyönä”, Levasma sanoo.

Kilpailutuksen jälkeen, vuonna 2015, testiautomaatiokumppaniksi valittiin Tietokarhu ja Qentinel Finland. Syytkin olivat selkeät. ”Qentinel Finlandista saimme hankkeeseen tarvittavan asiantuntemuksen ja Tietokarhusta työvoiman sekä verotuksen tuntemuksen. Qentineliltä löytyi poikkeuksellisen laajaan ja jatkuvan muutoksen kohteena olevaan järjestelmäkokonaisuuteen sopiva ratkaisu. Erityisesti ratkaisun muunneltavuus ja ylläpidettävyys verotuksen muuttuessa oli meille tärkeä asia.”

Yhteistyö jatkui Tietokarhun kanssa syksyyn 2019 ja sen jälkeen Verohallinto teki uuden kuuden vuoden sopimuksen suoraan Qentinel Finlandin kanssa.

Jos verotus ei toimisi…

Verohallinnolle jatkuvuuden varmistus merkitsee ennen kaikkea järjestelmien toimintavarmuutta. Se on yksi Verohallinnon strategian muuttumattomia kulmakiviä, joka huomioidaan kaikessa tekemisessä.

Ilman testiautomaatiota ja sen tuottamaa tietojärjestelmien parempaa laatua eivät verotuksen sovellukset sekä niiden päällä kansalaisille ja yrityksille tuotetut palvelut toimisi sillä varmuudella, johon olemme tottuneet. Epävarma toiminta voisi johtaa esimerkiksi veronpalautusten maksatusten myöhästymiseen, jolloin yritykset joutuisivat suuriin ongelmiin. Tällainen voisi horjuttaa koko yhteiskunnan vakautta.

Verotukseen liittyvien järjestelmien laatu merkitsee verotuksen toimintavarmuutta ja luotettavaa toimintaa. Kun kansalainen ja yritys voi luottaa verotuksen toiminnan perusteisiin ja häiriöttömään toimintaan, helpottaa se myös verojen maksua. Tämä näkyy myös siinä, että suomalaiset ovat huomattavasti tunnollisempia veronmaksajia kuin esimerkiksi yhdysvaltalaiset.

Rohkeat kokeilut osana laadunvarmistusta

Laadunvarmistus ja jatkuvuuden varmistaminen liittyy Verohallinnon palvelukehityksen kaikkiin vaiheisiin. Se lähtee palveluiden suunnittelusta.

”Kokeilemme jo varhain, mitä mahdollisia ongelmia voi tulla vastaan. Fail fast -toimintatavalla luomme toimintavarmuutta ja luotettavuutta palveluiden takana oleviin järjestelmiimme. Se on uinut nopeasti kulttuuriimme sisälle, koska se on ollut meille aidosti hyödyllinen tapa toimia.”

Verojärjestelmien arkkitehtuurien suunnittelun perustana on toimintavarmuuden turvaaminen ja järjestelmien pitkä elinkaari. Ne tehdään kestämään vuosia ja jopa vuosikymmeniä.

”Järjestelmissä on oltava selkeä, looginen ja modulaarinen rakenne, jolloin ne sopeutuvat myös ajan tuomiin muutoksiin. Sen lisäksi on tehtävä jatkuvasti töitä jatkuvuuden turvaamiseksi.”

”Tärkeintä on kuitenkin oivaltaa se, ettet koskaan pysty täysin varmistamaan järjestelmien toimivuutta. Kun näin on, on oltava jatkuvuussuunnitelma: mitä tehdään, kun jotain tapahtuu. Sellaisen suunnitelman huolellinen tekeminen ja toimenpiteiden harjoitteleminen ovat jatkuvuuden varmistamisen ydinasioita. On pystyttävä nopeasti ja määrätietoisesti selvittämään kaikki ongelmat, jotka ovat heikentäneet järjestelmän toiminnan jatkuvuutta.”

Kymmeniä tuhansia testiajoja

Qentinel Finlandin testausautomaatio ja laadunvarmistus kattavat Verohallinnossa sekä jatkuvan sovellushallinnan että uusien sovellusten kehittämisen. Automaation rooli kasvaa koko ajan suuremmaksi, kun sovelluksiin verotuksen muuttuessa tulee uusia piirteitä.
”Kun jotain muutetaan, joka harvoin on samassa paikassa kun edellinen muutos, pitää meillä olla automatisoitu testipatteri, jota ajamalla varmistamme, etteivät muutokset ole rikkoneet järjestelmää jossain toisaalla. Olemme ajaneet näitä testejä kymmeniä tuhansia kertoja ja näiden hyödyt kertautuvat, kun ajamme testejä vuodesta toiseen.”

Testiautomaatio säästää valtavan määrän ihmistyötä.
”Näin laajaa testausta ei voisi tehdä ilman automaatiota. Automaatiota voidaan pyörittää koko ajan ilman lisäkustannuksia. Se tuo valtavasti lisää laatua, kun kaikki muutokset voidaan testata heti, kun ne tehdään järjestelmään.”

Verotuksen muutokset ovat Verohallinnon arkea. Valmis-ohjelmistoon tehdään viikoittain muutoksia, joiden testit ajetaan samantien. Testit kertovat sen, ovatko tehdyt muutokset rikkoneet järjestelmän toimivuutta jossakin toisessa kohdassa. Jos ongelmia havaitaan, ne voidaan korjata heti.

Viiden vuoden yhteystyö Qentinel Finlandin kanssa on luonut Levasmalle vakaan uskon myös tuleviin yhteistyön vuosiin.

”Olen ollut alusta saakka tyytyväinen Qentinel Finlandin asiantuntemukseen testiautomaatiokumppaninamme. Heidän asiantuntijansa ovat tehneet hyvää ja innovatiivista työtä. He ovat kuunnelleet, mitä me tarvitsemme ja osanneet ratkaista ongelmia. Olen lämpimästi suositellut yhteistyötä Qentinel Finlandin kanssa muun muassa yhdysvaltalaisille kollegoilleni.”

Projektin kohokohdat

Check icon

Valmis-hankkeen testaus

Testauksen automatisointi Verohallinnon tuotekehityksessä on tuonut valtavasti etua ja säästänyt työtunteja.
Check icon

Luottamus järjestelmiin ja ohjelmistokehitykseen

Muutokset ja päivitykset voidaan testata välittömästi ilman manuaalisen testauksen vaatimia lisäkustannuksia.
Check icon

Toimintavarmuus

Jatkuvuuden varmistus merkitsee ennen kaikkea järjestelmien toimintavarmuutta

"Olen ollut alusta saakka tyytyväinen Qentinel Finlandin asiantuntemukseen testiautomaatiokumppaninamme. Heidän asiantuntijansa ovat tehneet hyvää ja innovatiivista työtä. He ovat kuunnelleet, mitä me tarvitsemme ja osanneet ratkaista ongelmia. Olen lämpimästi suositellut yhteistyötä Qentinelin kanssa muun muassa yhdysvaltalaisille kollegoilleni."

Jarkko Levasma

Kehitys- ja tietohallintojohtaja

Verohallinto

Kyvykkyydet projektissa

Mitkä kyvykkyytemme tuottivat arvoa tässä projektissa?

Vakuutuitko? Ole yhteydessä ja jutellaan lisää.

iris-alanen-gofore

Iris Alanen

Account Executive