Viron ulkoministeriö

Haastava projekti valmistui nopeasti ketterässä yhteistyössä

Tiiviin yhteistyön ja ketterien työtapojen ansiosta TEPP-alustan ensimmäinen versio julkaistiin vain puoli vuotta projektin kick-offin jälkeen.

Haastava projekti valmistui nopeasti ketterässä yhteistyössä

Tiiviin yhteistyön ja ketterien työtapojen ansiosta TEPP-alustan ensimmäinen versio julkaistiin vain puoli vuotta projektin kick-offin jälkeen.

Viron ulkoministeriön tilaama Team Europe Partnerships Portal (TEPP) on verkostoitumisalusta, jonka avulla kumppanimaat voivat kehittää yhdessä innovatiivisia työkaluja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen, köyhyyden vähentämiseen ja epätasa-arvoon puuttumiseen samalla rakentaen inklusiivisia ja kestäviä yhteiskuntia.

Alustan tavoitteena on rakentaa siltaa Team Europen ja kumppanimaiden välille ja luoda näin hedelmällisiä kumppanuuksia.

– Portaalin alkuperäinen tarkoitus oli tarjota kumppanimaille nopeaa tukea COVID-pandemiasta palautumiseen. TEPP on innovatiivinen ja helppokäyttöinen alusta, joka symbolisoi Team Europen yhtenäisyyttä, Viron ulkoministeriön pääsihteeri Jonatan Vseviov kertoo.

Euroopan komission INTPA.D-elimen kestävän kehityksen käytäntöjen ja koordinoinnin päällikkö Félix Fernandez-Shaw toteaa TEPP-alustan olevan erinomainen esimerkki siitä, kuinka jäsenvaltiot voivat tarjota oivalluksiaan ja kekseliäitä ratkaisujaan koko Euroopan unionin käyttöön.

TEPP syntyi neljän kehityskumppanin yhteistyönä: mukana olivat vetovastuussa olleen Goforen lisäksi Trinidad Wiseman, Aktors ja Kodality. Projekti vaati Goforelta kokonaisvaltaista osaamista: projektinhallintaa, liiketoiminta-analyysia ja tuotearkkitehtuuria, ohjelmistokehitystä, käyttöliittymä- ja -kokemussuunnittelua, laadunvarmistusta ja ohjelmistotestausta.

Tiivistä yhteistyötä etäyhteyksin

TEPP-projektissa oli kaksi merkittävää haastetta: erittäin tiivis aikataulu ja suuri projektitiimi, joka ei ollut työskennellyt yhdessä koskaan aiemmin. Tiimi työskenteli ja kommunikoi etäyhteyksin – Goforen asiantuntijat sijaitsivat Virossa ja Suomessa, Euroopan komission DG INTPA -tuoteomistaja puolestaan Brysselissä.

Etäisyyksistä huolimatta projektitiimi teki tiivistä yhteistyötä niin asiakkaan kuin eri sidosryhmien ja kumppanienkin kanssa. Haastava hanke saatettiin maaliin nopeassa aikataulussa agile-kehityskäytäntöjen avulla – alusta oli valmis käyttäjätesteihin vain kolme kuukautta kick-offin jälkeen.

– Projektiryhmä järjestäytyi hyvin nopeasti ja aloitti työskentelyn suunnittelu- ja kehitysympäristöissä läheisessä yhteistyössä Viron ulkoministeriön ja sidosryhmien kanssa. Design-tiimiltä meni vain kaksi viikkoa ensimmäisen onnistuneen prototyypin luomiseen, Goforen projektipäällikkö Sari Karumo kertoo.

Palkitseva lopputulos syntyi avoimen viestinnän avulla

Kehitystyön lisäksi Gofore valmensi ja perehdytti koko projektitiimiä agile-työtapojen saloihin. Agile-kokousrakenteiden ja projektinhallintatyökalujen käytöstä sovittiin heti projektin aluksi, ja ne kantoivat onnistuneesti läpi projektin vain pienin muokkauksin.

Projektissa kiinnitettiin erityistä huomiota tiedon jakamiseen ja avoimeen vuorovaikutukseen tiimin ja sidosryhmien välillä, minkä ansiosta hanke oli palkitseva kokemus kaikille osapuolille.

– Vaativan aikataulun, uuden liiketoiminta-alueen nopean omaksumisen ja ensimmäistä kertaa yhdessä työskennelleen tiimin huomioiden TEPP-projektin loistava lopputulos osoittaa, että mikä tahansa on mahdollista, kun asenne on oikea ja yhteistyö tiivistä, Goforen Sari Karumo pohtii.

Viron ulkoministeriön projektipäällikkö Katrin Rohtla kertoo tiimin tehneen loistavaa työtä ja saavuttaneen paljon.

– Näin laajan tavoitteen saavuttaminen annetussa ajassa vaati tiimiltä erinomaisia yhteistyö- ja viestintäkykyjä. Lisäksi muutosjohtamisella oli merkittävä vaikutus tiimin nopeaan mukautumiseen ja jatkuvaan oppimiseen, Rothla kehuu.

Näin laajan tavoitteen saavuttaminen annetussa ajassa vaati tiimiltä erinomaisia yhteistyö- ja viestintäkykyjä.

Katrin Rohtla, Projektipäällikkö, Viron ulkoministeriö

Projektin kohokohdat

Tavoite

Team Europe halusi luoda yhteistyöalustan, jonka avulla yksityisen ja julkisen sektorin sekä rahoitusjärjestöjen asiantuntemus tuodaan yhteen.

Lähestymistapa ja työ

Gofore johti neljän kehitystahon kumppanuutta ja hyödynsi ketteriä työtapoja TEPP-projektin läpiviennissä.

Lopputulos

Nopealla aikataululla kehitetty alusta saatiin MVP-asteelle kolmessa kuukaudessa.

Kyvykkyydet

Näillä taidoilla ja osaamisella työ toteutettiin

  • Ohjelman- ja projektinhallinta
  • Arkkitehtuurikonsultointi
  • Järjestelmäkehitys ja integraatio
  • Käyttökokemussuunnittelu
  • Ohjelmistotestaus ja Laadunvarmistus

Ota yhteyttä!

Ville Suvanto

Digitaalinen yhteiskunta

ville.suvanto@gofore.com

040 765 6158

Takaisin ylös