Maksimoi muutos­investointien tuotto

Muutos­johtaminen

2020-luvulla pärjäävät vain ne yritykset, jotka pystyvät johtamaan ja viemään läpi muutoksia jatkuvasti.

Asiakkaamme tietävät, mitä pitää saada muuttumaan. Me teemme muutoksen käytännössä ja todennamme onnistumisen. Olemme ihmislähtöisen muutoksen asiantuntijoita, joilla on poikkeuksellinen kyky saada ihmiset tekemään työnsä ja ajattelemaan uudella tavalla. Me viemme muutokset sinnikkäästi läpi, vaikka yksi ihminen kerrallaan. Näin maksimoimme asiakkaidemme muutosinvestoinnin tuoton.

Yli 10 vuodessa olemme vieneet läpi ​satoja muutoksia asiakasorganisaatioissamme, kuten liiketoiminnan tai palveluiden ​digitalisointia sekä organisaation tai ​toimintamallin muutoksia, ja mitanneet niiden etenemistä ja onnistumista.

Muutosjohtamisen palvelumme

Muutoksen läpivienti

Hahmotamme muutoksen konkreettisena kokonaisuutena. Erotamme tärkeimmät tekijät ja teemme tarvittavat toimenpiteet käytännön tasolla. Priorisoimme jatkuvasti ja keskitymme tiukasti siihen, mikä on kyseisellä hetkellä oleellista.

Muutoskyvykkyyden kehittäminen

Tarjoamme vaikuttavat oppimispolut muutoksen tekijöiden, ylimmän johdon ja lähijohtajien muutoskyvykkyyden kehittämiseen sekä sadoissa muutoshankkeissa hiotut käytännönläheiset työkalut muutosten läpivientiin.

Muutosportfolion johtaminen

Estämme muutosähkyn ja varmistamme riittävät resurssit. Koordinoimme, optimoimme ja priorisoimme käynnissä olevien muutoshankkeiden kokonaisuutta, jotta strategiset tavoitteet saavutetaan.

Muutoksen mittaaminen

Mittaamme ihmisten kokemaa muutosta, ihmisten toiminnan muuttumista sekä muutoksella saavutettuja vaikutuksia ja hyötyjä. Ainutlaatuinen kokemusmittarimme nojaa käyttäytymistieteelliseen tutkimukseen.

Muutokseen ei ole oikotietä

Karu fakta on, että onnistuneeseen muutokseen ei ole oikotietä. Ei ole taikasauvaa, pikametodia tai digitemppua, joka tekisi muutoksesta totta. Muutos vaatii aina hartiavoimin tehtävää työtä, jotta me ihmiset haluamme luopua vanhasta ja alamme tehdä asiat pysyvästi uudella tavalla. People-driven change eli ihmislähtöinen muutos kiteyttää tapamme ajatella ja tehdä työtä joka ikisessä muutoksessa, jota olemme läpiviemässä, kuten myös muutosportfolion johtamisessa ja organisaatioiden muutoskyvykkyyden kehittämisessä. Se kiteyttää laajan ja syvällisen käytännön kokemuksemme siitä, mikä muutosten onnistumisessa on olennaista.

Ota yhteyttä – Aloitetaan yhteistyö jo tänään.

Takaisin ylös