Kehitä ja uudista sote-palveluita

Hyvinvointialueilla on käynnissä monenlaisia projekteja, joissa voitaisiin hyödyntää toisten sote-alueiden kokemuksia ja parhaita oppeja niin johtamisesta, toiminnan muutoksesta kuin ICT-kehityksestä.

 

A family on a walk on sunny street

Hyvinvointialueet ratkovat nyt monenlaisia haasteita

Uudet hyvinvointialueorganisaatiot työskentelevät päivittäisten palvelutehtävien lisäksi monenlaisten uudistukseen liittyvien haasteiden parissa:

  • Henkilökunnan hyvinvointi ja jaksaminen on turvattava
  • Kilpailutukset tulee toteuttaa laadukkaasti ja ajallaan
  • Digitaaliseen kehitykseen liittyvä visio ja arkkitehtuuri kaipaa vielä konkretisointia ja tiekarttaa
  • Alalle ehdottoman tärkeät tietoturva-asiat on varmistettava luotettavasti
  • Uusien tietojärjestelmien opettelu lisää henkilöstön paineita
  • Kansalaisten odotukset uusia palveluita ja järjestelmiä kohtaan ovat korkealla ja sekä odotusten selvittäminen että niiden toteuttaminen vaativat erityistä osaamista

Parhaat oppimme useilta hyvinvointialueilta, kansallisista kehityshankkeista sekä sosiaali- ja terveysalalta ovat käytettävissänne

Olemme tukemassa yli kymmentä hyvinvointialuetta ympäri Suomea. Goforella on yli 100 sote-ICT:n asiantuntijaa ja lisäksi mm. muutosjohtamisen & asiakaskeskeisen kehittämisen asiantuntijoita. Olemme olleet mukana tukemassa sote-uudistuksen valmistelua ja toteutusta yli 100 projektissa.

Hanke- ja projektijohtamisen tuki

Hanke- ja projektijohtaminen vaatii taitoa hallita isoja ja monimutkaisia kokonaisuuksia, taitoa osallistaa ja viestiä suunnitelmista ja etenemisestä sekä ymmärrystä hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden kulttuurista, työntekijöiden arjesta sekä järjestelmistä.

Onnistuneessa hankkeessa on tyytyväiset työntekijät, mutta ajallaan valmistuneessa ja tavoitteisiin päässeessä hankkeessa on myös tuotettu jotain mikä jatkossa helpottaa työn tekemistä, säästää kustannuksissa ja parantaa palveluiden laatua.

Asiakkaamme ovat kääntyneet puoleemme esimerkiksi näissä teemoissa: projektien ja hankkeiden hallinta, projektitoimiston perustaminen, hallintamallit, prosessien nyky- ja tavoitetilan selvitykset

Tietoturva ja sote-arkkitehtuuri

Sote-muutoksessa arkkitehtuurissa on aivan erityisellä tavalla otettava huomioon ihmisten yksityisyyteen ja tietoturvaan liittyvät asiat. Unohtamatta tietenkään järjestelmiä käyttävien henkilöiden jokapäiväisen työn sujuvuutta.

Sosiaali- ja terveysalan tietoturvariskit ovat yhteiskunnan kalleimpia riskejä, joita ei ole varaa ottaa. Moderni tekninen arkkitehtuuri ja tietoturvan korkea laatu takaavat sekä mielenrauhaa että kestävän pohjan tämän hetkiselle ja myös tulevaisuuden palveluille.

Asiakkaamme ovat kääntyneet puoleemme esimerkiksi näissä teemoissa: kokonaisarkkitehtuuri, arkkitehtuurien hallinta, kyberturvallisuus, integraatiot

Muutosjohtamisen tuki

Muutos on mukana sote-muutoksen jokaisella tasolla ja jokaisessa vaiheessa, pienimmästä projektista suurimpaan hankkeeseen. Mikäli ihmisiä ei saada toimimaan uusien mallien mukaisesti tai käyttämään uusia työvälineitä ja järjestelmiä, on muutokseen satsattu aika ja raha mennyt heitetty hukkaan.

Ihmislähtöisen, sekä työntekijää että asiakasta osallistavan ja kuuntelevan muutoksen johtamisen avulla onnistuminen on moninkertaisesti todennäköisempää.

Asiakkaamme ovat kääntyneet puoleemme esimerkiksi näissä teemoissa: muutoksen suunnittelu ja mittaaminen, muutosjohtaminen, muutoksen hallinta

Hankintojen tuki

Hankinnat ovat keskeinen osa julkisen palvelun toimintaa ja yksi julkisessa keskustelussa yleisimmin näkyviä aiheita. Erityisesti epäonnistuessaan.

Hyvin tehty hankinta säästää kustannuksia ja resursseja vuosikymmeniksi eteenpäin.

Asiakkaamme ovat kääntyneet puoleemme esimerkiksi näissä teemoissa: asiakas- ja potilastietojärjestelmien kilpailutukset ja käyttöönoton tuki, sopimusasiat

Konsepti hyvinvointialueille

Olemme luoneet hyvinvointialueiden toiminnan vakiinnuttamisen ja optimoinnin kokonaiskonseptin, joka pohjautuu oppeihimme useilla hyvinvointialueilla sekä laaja-alaiseen kokemukseemme monilta toimialoilta.

Konseptimme sisältää täsmälliset palvelut ja niitä tukevat työkalut ICT-palveluiden vakiinnuttamiseen ja optimointiin.

 

Konsepti kunnille

Uudistuneiden kuntien tulee kyetä optimoimaan toimintansa, tietohallinnonsa ja palvelunsa suhteessa uuteen rooliinsa.

Konseptimme sisältää täsmälliset palvelut ja niitä tukevat työkalut kuntien ICT-palveluiden optimointiin sekä hyvinvointialueille siirtyvien palveluiden irroitukseen. 

Muutoksen läpiviennin starttipaketti hyvinvointialueille

Uudistuksen keskiössä on aina ihminen!

Sote-uudistuksessa tavoitellut hyödyt eivät toteudu ennen kuin ihmiset alkavat toimia uudella tavalla ja oppivat pois vanhoista toiminta­tavoistaan. Starttipakettimme avulla luot kestävän ja konkreettisen pohjan onnistuneelle muutokselle.

KLIKKAA TÄSTÄ ONNISTUNEESEEN MUUTOKSEEN

Ota yhteyttä

Ville Suvanto

Digitaalinen yhteiskunta

ville.suvanto@gofore.com

040 765 6158

Takaisin ylös