Sosiaali- ja terveydenhuollon historiallinen muutos – Sote

Kokemuksemme sote-uudistuksen valmisteluvaiheen tuesta on käytettävissäsi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon historiallinen muutos – Sote

Kokemuksemme sote-uudistuksen valmisteluvaiheen tuesta on käytettävissäsi.

Käynnissä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus edellyttää kunnilta, sairaanhoitopiireiltä ja hyvinvointialueilta turvallista ja katkotonta palveluiden tarjoamista muutoksesta huolimatta. Hyvinvointialueiden tulee kyetä käynnistämään toimintansa tehokkaasti ja kuntien irrottamaan siirtyvät palvelut hallitusti.

Suuressa muutoksessa uudistetaan palvelukokonaisuuksia, yhdistetään teknologioita sekä rakennetaan kokonaan uusia organisaatioita, toimintatapoja ja työkulttuureita. Tämä tarkoittaa monenlaisten yhtäaikaisten hankkeiden sekä muutoksen johtamista, sote-arkkitehtuurien ja teknologioiden suunnittelua sekä eri kokoisten hankintojen läpiviemistä.

Kokonaisvaltainen kokemuksemme sote-uudistuksen valmisteluvaiheen tuesta on käytettävissäsi:

1. Hanke- ja projekti­johtamisen tuki

Hanke- ja projektijohtaminen vaatii taitoa hallita isoja ja monimutkaisia kokonaisuuksia, taitoa osallistaa ja viestiä suunnitelmista ja etenemisestä sekä ymmärrystä hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden kulttuurista, työntekijöiden arjesta sekä järjestelmistä.

Case Asti-hanke

Kaupunkien tehtävänä on tarjota laadukkaita ja sujuvia palveluita. Digitalisaatiolla on suuri rooli, jotta niiden taso vastaa asukkaiden tarpeita.

Lue asiakastarina

2. Sote-arkki­tehtuuri ja toimi­ala­riip­pu­maton arkki­teh­tuuri

Sote-muutoksessa arkkitehtuurissa on aivan erityisellä tavalla otettava huomioon ihmisten yksityisyyteen ja tietoturvaan liittyvät asiat. Unohtamatta tietenkään järjestelmiä käyttävien henkilöiden jokapäiväisen työn sujuvuutta.

Case KEHA

Työn alla todellinen työelämän match-making -palvelu, jonka mahdollistaa eri lähteistä toisiinsa yhdistettävä data sekä erilaiset tekoälyratkaisut.

Lue asiakastarina

3. Muutos­johtamisen tuki

Nyt on erityinen tilaisuus rakentaa uudet organisaatiot ihmislähtöisesti, niin asiakkaat kuin työntekijä huomioon ottaen.

Case Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Palvelukartan kuvaaminen loi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle kokonaiskuvan kuntayhtymän palveluiden nykytilasta.

Lue asiakastarina

4. Hankintojen tuki

Hankinnat ovat keskeinen osa julkisen palvelun toimintaa. Hyvin tehty hankinta säästää kustannuksia ja resursseja vuosikymmeniksi eteenpäin.

Blogiteksti: Hankintakonsultti ymmärtää asiakasta ja hankintalakia

Teemme valmisjärjestelmien sekä IT-asiantuntijapalveluiden hankintaa, ja myös paljon esimerkiksi perustietotekniikkaan ja kapasiteettipalveluihin liittyviä kilpailutuksia.

Lue blogiteksti

Konsepti hyvinvointialueille

Olemme luoneet hyvinvointialueen ICT-ympäristön perustamisen pääkonseptin, joka pohjautuu hyvinvointialueen kokoamisen neljään päävaiheeseen sekä vaiheistuksen läpi kulkeviin perustamisen teemoihin.

1. Valmistelu ja suunnittelu
2. ICT-palvelujen pystyttäminen, transitio
3. ICT-palvelun vakiinnuttaminen
4. ICT-palvelujen optimointi

Konseptimme sisältää täsmälliset palvelut ja niitä tukevat työkalut kaikkiin hyvinvointialueen käynnistämisen vaiheisiin.

Konsepti kunnille

Kuntien ja sairaanhoitopiirien tulee samanaikaisesti pystyä tehokkaasti tuottamaan nykyisten tehtäviensä mukaiset palvelut ja kokoamaan ja pystyttämään laajemman hyvinvointialueen palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi

Kunnan ICT-palvelujen irrottaminen uudistuvalle sotelle

Konseptimme pohjautuu hyvinvointialueen palvelujen ja resurssien irrottamisen kolmeen päävaiheeseen sekä vaiheistuksen läpi kulkeviin ICT-ratkaisujen irrottamisen teemoihin. Käytössämme on valmiita malleja ja työkaluja ICT-irrottamisen tukeen, jolloin muutoksen läpiviennin tehokkuus ja laatu kasvaa.

1. Valmistelu ja suunnittelu
2. ICT-ratkaisujen ja henkilöstön siirtäminen hyvinvointialueille
3. Tietohallinnon toimintamallin optimointi

Uudistuksen keskiössä on aina ihminen.

Sote-muutoksen läpiviennin starttipaketti

Sote-uudistuksessa tavoitellut hyödyt eivät toteudu ennen kuin ihmiset alkavat toimia uudella tavalla ja oppivat pois vanhoista toiminta­tavoistaan.

Starttipakettimme avulla luot kestävän ja konkreettisen pohjan onnistuneelle muutokselle.

Tutustu starttipakettiin

Asiantuntijamme ovat apunasi sote projektissasi.

stefan-baggstrom-gofore

Stefan Baggström

Business Lead, Welfare