Yhtiötiedote 10.3.2020

Gofore Oyj: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.2.-29.2.2020: Suotuisa kehitys jatkui

GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2020 KLO 9.00

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.2.29.2.2020: Suotuisa kehitys jatkui

Goforen liikevaihto oli helmikuussa 2020 5,9 milj. euroa (2019: 5,3 milj. euroa). Kauden lopussa Gofore-konsernin palveluksessa oli yhteensä 578 henkilöä (2019: 538 henkilöä).

Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi kehitystä:

”Helmikuussa jatkoimme tammikuussa nähtyä suotuisaa kehitystä. Huomioiden tammikuun lopussa tapahtunut kertaluontoinen henkilöstömäärän väheneminen (Ison-Britannian liiketoiminnan lopettaminen), olemme onnistuneet kasvattamaan kapasiteettia sekä oman henkilöstön että alihankinnan saralla.

Erityisen innoissani olen kehityksestä ICT-hankintakonsultoinnin palveluissa. Asemamme näissä digitalisaation kannalta tärkeissä palveluissa on vahva. Konsernimme on solminut uusia sopimuksia Helsingin seudun liikenteen HSL:n (arviolta 0,5 miljoonaa euroa sopimuskaudella) ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n (hankinnan volyymi noin 0,3 miljoonaa euroa per vuosi, sopimuskausi kaksi vuotta optiovuosi mukaan laskien) kanssa. Vaikuttamalla siihen miten julkisella sektorilla kilpailutetaan digitalisaatioon liittyviä palveluita, olemme edistämässä ketterämmän kehittämisen kulttuurin laajempaa ymmärrystä ja käyttöönottoa.

Koronavirus on luonnollisesti aiheuttanut epävarmuutta toimintaympäristössämme. Goforen kohdalla konkreettiset vaikutukset ovat toistaiseksi kohdistuneet toimintaamme Italiassa. Asiantuntijamme ovat asiakkaamme ohjeita seuraten siirtyneet tekemään etätyötä. Tällä on vaikutusta liiketoimintamme kehittymiseen Italiassa (liikevaihto noin 1,6 miljoonaa euroa vuonna 2019). Seuraamme tilannetta ja pyrimme auttamaan asiakkaitamme myös tässä hankalassa tilanteessa”.

Liiketoimintakatsauksissaan Gofore julkaisee kuukausiliikevaihdon lisäksi edellisen vuoden vastaavan ajanjakson toteutuneen liikevaihdon. Katsauksissa on myös yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista ja vertailtavuutta eri kausien välillä helpottavia tunnuslukuja. Mukana ovat Full Time Equivalent (FTE) -kokonaiskapasiteettia kuvaavat luvut ja alihankinnan FTE-luvut. Lisäksi yhtiö julkaisee maaliskuuta ja syyskuuta koskevissa liiketoimintakatsauksissaan päättyneen vuosineljänneksen osalta konsernin EBITA-liikevoiton ja EBITA-liikevoittoprosentin ja näiden tunnuslukujen vertailuarvot edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. 

Luvut ovat tilintarkastamattomia.  

Taulukkomuotoinen esitys täydentyy vuoden edetessä. 

Kuukausi  
(2020) 
Liikevaihto, 
milj. euroa 
(liikevaihto 
2019)1
Henkilöstö- 
määrä2  
Työpäivien 
lukumäärä 
Suomessa  
Kokonais- 
kapasiteetti, 
FTE3
Alihankinta,
FTE4
Helmikuu 5,9 (5,3) 578 20 539 68
Tammikuu  6,1 (5,2) 587 21 548 60

1 Liikevaihto, milj. euroa (liikevaihto vuonna 2019) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.
2 Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.
3 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön
kokonaismäärään.
4 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.

Lisätietoja:
Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 540 2280
mikael.nylund@gofore.com

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210

Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa lähes 600 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 64,1 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalla. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös