Yhtiötiedote 9.4.2020

Gofore Oyj: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.3.-31.3.2020: Liikevaihto ennätystasolle maaliskuussa – hyvä kannattavuus ensimmäisellä neljänneksellä

GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 9.4.2020 KLO 15.30

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.3.31.3.2020: Liikevaihto ennätystasolle maaliskuussa – hyvä kannattavuus ensimmäisellä neljänneksellä

Goforen liikevaihto oli 6,8 milj. euroa (2019: 6,1 milj. euroa) maaliskuussa 2020. Kauden lopussa Gofore-konsernin palveluksessa oli yhteensä 585 henkilöä (544 henkilöä).

Yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen (1.1.–31.3.2020) liikevaihto oli 18,8 milj. euroa ja kasvoi 12,8 prosenttia (16,7 milj. euroa). Konsernin vertailukelpoinen oikaistu EBITA-liikevoitto (EBITA-liikevoitto, josta on oikaistu kertaluontoisten erien vaikutukset) oli neljänneksellä 3,3 milj. euroa vastaten 17,3 prosenttia liikevaihdosta (2,9 milj. euroa vastaten 17,2 prosenttia liikevaihdosta).

Konsernin raportoitu EBITA-liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) oli neljänneksellä 2,5 milj. euroa vastaten 13,5 prosenttia liikevaihdosta (2,9 milj. euroa vastaten 17,2 prosenttia liikevaihdosta). Liikevoittoa pienensivät kertaluonteiset Ison-Britannian liiketoiminnasta luopumiseen liittyvät kustannukset ja niistä tehdyt varaukset.

Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi kehitystä:

“Koronavirusepidemian puhkeamisen jälkeen fokuksemme on ollut työntekijöidemme ja sidosryhmiemme turvallisuudesta ja terveydestä huolehtimisessa sekä liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamisessa. Maaliskuu oli meille ja koko maailmalle aivan poikkeuksellinen. Goforen asiakkaat ja henkilökunta ovat osoittaneet hämmästyttävää kykyä mukautua täysin uusiin olosuhteisiin. Asiakasprojektimme siirtyivät nopeasti 100 % hajautettuun etätyöskentelymalliin, kuten myös kaikki muutkin yhtiömme toiminnot. Olen valtavan ylpeä kriisin esiin tuomasta jaetusta kriisitilannetietoisuudesta ja yhteisestä halusta onnistua kriisin selättämisessä.

Poikkeusolosuhteista huolimatta Gofore pystyi maaliskuussa ennätysliikevaihtoon. Sen myötä koko ensimmäinen vuosineljännes asettui tasolle, johon voimme olla tyytyväisiä. Neljännekselle osui koronakriisin lisäksi Ison-Britannian tytäryhtiön liiketoiminnasta luopuminen. Tästä johtuvilla kertaluontoisilla kuluilla oikaistu EBITA-liikevoitto (3,3 milj. euroa) antoi myös aihetta tyytyväisyyteen, ja suhteellinen kannattavuus ylitti hieman viime vuoden ensimmäisen neljänneksen erinomaisen tason (2020: 17,3 prosenttia, 2019: 17,2 prosenttia).

Akuutin, mutta erinomaisesti onnistuneen etätyömuutoksen lisäksi maaliskuun positiivisia uutisia oli pitkäaikaisen yhteistyömme jatkuminen Opetushallituksen kanssa. Kilpailutuksen voiton myötä Opintopolku-palvelukokonaisuuden jatkokehitys ja ylläpito jatkuu pitkälle tulevaisuuteen. Maaliskuun alussa Gofore valittiin Suomessa vuoden työnantajabrändiksi, mikä oli hieno tunnustus yrityskulttuurillemme.

Vaikka koronakriisi jatkuu, niin voimme olla iloisia siitä, että teemme merkityksellistä työtä asiakkaillemme ja tekemämme projektit koetaan niin tärkeiksi, että asiakkaat ovat päättäneet niitä jatkaa kriisistä huolimatta. Uskon vahvasti, että digitaaliset palvelut ja infrastruktuuri ovat keskeisessä roolissa yhteiskunnan toimintavarmuuden varmistamisessa. Olen ylpeä, että saamme olla mukana tämän kehityksen etulinjassa.

Goforen selviytyminen koronakriisissä on jatkossakin johtamisemme fokus. Seuraamme jatkuvasti toiminnan kehittymistä seuraavista näkökulmista:

  • Etätyön tehokkuus. Panostamme siihen, että etätyössäkin tuotamme asiakkaillemme vähintään saman arvon kuin normaaliolosuhteissa.
  • Goforelaisten terveys ja jaksaminen. Arki on muuttunut monella hyvin paljon. Tästä syystä seuraamme mahdollisia sairastumisia erityisen tarkkaan ja huolehdimme henkilöstömme jaksamisesta.
  • Asiakaskysynnän kehitys. Toistaiseksi välittömät vaikutukset ovat olleet rajallisia ja kehitystyö asiakkaiden kanssa on jatkunut. Asiakkaamme käynnistävät edelleen kehityshankkeita ja toteuttavat suuriakin kilpailutuksia. Moni kehityshanke myös selkeästi lykkääntyy.

Koko yhteiskunta ja myös liike-elämä elävät nyt epävarmuuden aikaa. Goforekaan ei ole koronan vaikutuksille immuuni, vaan asiakkaidemme taloudellinen kehitys luultavasti heijastuu liiketoimintaamme ja etenkin markkinan kehittymiseen. Tulemme jatkossakin raportoimaan tilanteen kehittymisestä kuukausittain.”

Liiketoimintakatsauksissaan Gofore julkaisee kuukausiliikevaihdon lisäksi edellisen vuoden vastaavan ajanjakson toteutuneen liikevaihdon. Katsauksissa on myös yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista ja vertailtavuutta eri kausien välillä helpottavia tunnuslukuja. Mukana ovat Full Time Equivalent (FTE) -kokonaiskapasiteettia kuvaavat luvut ja alihankinnan FTE-luvut. Lisäksi yhtiö julkaisee maaliskuuta ja syyskuuta koskevissa liiketoimintakatsauksissaan päättyneen vuosineljänneksen osalta konsernin EBITA-liikevoiton ja EBITA-liikevoittoprosentin ja näiden tunnuslukujen vertailuarvot edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Taulukkomuotoinen esitys täydentyy vuoden edetessä.

Kuukausi
(2020)
Liikevaihto,
milj. euroa
(liikevaihto
2019)1
Henkilöstö-
määrä2
Työpäivien
lukumäärä
Suomessa
Kokonais-
kapasiteetti,
FTE3
Alihankinta,
FTE4
Maaliskuu 6,8 (6,1) 585 22 549 73

Helmikuu

5,9 (5,3)

578

20

539

68

Tammikuu 6,1 (5,2) 587 21 548 60


1
Liikevaihto, milj. euroa (liikevaihto vuonna 2019) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.
2 Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.
3 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön
kokonaismäärään.
4 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.

Lisätietoja sopimuksesta Opetushallituksen kanssa 19.3.2020 julkaistusta yhtiötiedotteesta:
https://www.globenewswire.com/news-archive/2003149/11081/fi/Gofore-Oyj-Opetushallitus-valitsi-Opintopolku-palvelukokonaisuuden-yll%c3%a4pit%c3%a4j%c3%a4ksi-Goforen-ja-Cybercom-Finlandin.html/timezone/W.%20Europe%20Standard%20Time?dateformat=dd+MMMM+yyyy+HH%3amm%3ass

Lisätietoja:
Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 540 2280
mikael.nylund@gofore.com

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210

Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä lähes 600 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 64,1 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalla. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös