Sisäpiiritieto 8.7.2021

Gofore Oyj: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–30.6.2021: Kasvu jatkui kesäkuussa, ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto kasvoi 38 prosenttia

GOFORE OYJ PÖRSSITIEDOTE SISÄPIIRITIETO 8.7.2021 KLO 10.30

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–30.6.2021: Kasvu jatkui kesäkuussa, ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto kasvoi 38 prosenttia

Gofore Oyj:n liikevaihto oli 9,1 miljoonaa euroa kesäkuussa 2021 (2020: 6,1 miljoonaa euroa). Kauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 803 henkilöä (610 henkilöä).

Vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi vuoden 2020 vastaavasta ajanjaksosta 38 prosenttia 51,7 miljoonaaneuroon (37,4 miljoonaa euroa). Toisen vuosineljänneksen (1.4.–30.6.2021) liikevaihto oli 26,4 miljoonaa euroa (18,6 miljoonaa euroa)ja kasvoi 43 prosenttia.

Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi:

”Gofore eteni kesäkuussa vahvasti. Hyvälle tasolle noussut laskutusasteemme ja virkeänä pysynyt asiakaskysyntä osaltaan kasvattivat liikevaihtoamme edellisvuoden kesäkuusta. Liikevaihto kasvoi 48 prosenttia edellisvuoden kesäkuusta ja oli 9,1 miljoonaa euroa.

Asiakasrintamalla merkittävin yksittäinen asiakasvoitto oli Oikeusrekisterikeskuksen ulosottojärjestelmän automatisointi. Autamme hyödyntämään edistynyttä data-analytiikkaa harmaan talouden toimijoiden piilottaman omaisuuden ja tulojen etsimisessä ja näin tehostamaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa. Puitesopimus sisältää option oikeushallinnon robotiikan, analytiikan ja tekoälyn asiantuntijapalveluista. Sopimuksen arvioitu kokonaisarvo on noin 1,5 miljoonaa euroa neljän vuoden sopimuskaudella (sopimuskausi 2+2 vuotta). Yhteistyö Oikeusrekisterikeskuksen kanssa on jatkunut vuodesta 2013.

Opetushallitus päätti heinäkuun alussa kieli- ja kääntäjätutkintoihin sekä oikeustulkkirekistereihin liittyvien palvelujen ylläpidon ja kehittämisen palveluhankinnasta. Kahdeksan vuoden sopimuskaudella yhteistyön ennakoitu arvo vuodessa on lähes 0,6 miljoonaa euroa. Palvelukokonaisuus tuotetaan yhdessä kumppanimme Cybercom Finlandin kanssa ja kummankin yhtiön osuus sopimukseen liittyvien palvelujen toimittamisesta tulee olemaan noin puolet. Sopimus astuu voimaan meneillään olevan kahden viikon valitusajan päätyttyä. Yhteistyömme Opetushallituksen kanssa on jatkunut jo 10 vuotta.

Eduskunnan kesäkuussa hyväksymä lakipaketti käynnisti sosiaali- ja terveyshuollon uudistuksen Suomessa. Heinäkuun alussa perustetut hyvinvointialueet ottavat vastaan uudet lakisääteiset tehtävänsä jo vuoden 2023 alusta. Toiminnan laadun ja tehokkuuden kannalta keskeisten IT-ratkaisujen toteuttaminen on erittäin keskeisessä asemassa uusien organisaatioiden valmistautuessa toiminnan aloitukseen. Goforen yli 200 neuvonantopalvelujen kokenutta konsulttia tarjoavat juuri oikeanlaista apua organisaation ja IT-ratkaisujen toteuttamiseen. Alkuvaiheessa korostuvat erityisesti IT-ympäristön suunnittelu, hanke- ja projektinhallinta, hankintojen asiantuntemus sekä muutoksen ihmislähtöinen johtaminen. Odotammekin sote-uudistuksen vahvistavan palveluidemme kysyntää loppuvuotta kohti, kun alueiden perustaminen etenee.

Onnistunut kesäkuu päätti toisen vuosineljänneksemme. Päättyneen vuosineljänneksen liikevaihtomme oli 26,4 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella liikevaihtoa kertyi 18,6 miljoonaa euroa. Koko puolivuosikauden liikevaihtomme kasvoi 38 prosenttia 51,7 miljoonaan euroon. Tähän kasvuun voimme olla tyytyväisiä ja hyvillä mielin jäädä kesälomille”.

Liiketoimintakatsauksissaan Gofore julkaisee kuukausikohtaisen henkilöstömäärän ja kuukausiliikevaihdon vertailutietoineen. Katsaukset sisältävät myös muita tunnuslukuja ja tunnuslukujen vertailun eri kausien välillä, mikä helpottaa yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista. Mukana ovat Full Time Equivalent (FTE) -kokonaiskapasiteettia kuvaavat luvut ja alihankinnan FTE-luvut. Lisäksi yhtiö julkaisee maaliskuun ja syyskuun liiketoimintakatsauksissaan konsernin EBITA:n, oikaistun EBITA:n ja oikaistun EBITA-%:n päättyneeltä vuosineljännekseltä sekä näiden vertailuluvut viime vuoden vastaavalta ajanjaksolta.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Taulukkomuotoinen esitys täydentyy vuoden edetessä.

Kuukausi
(2021)
Liikevaihto,
milj. euroa
Henkilöstömäärä
kauden lopussa
Työpäivien
lukumäärä
Suomessa
Kokonais-
kapasiteetti,
FTE1
Alihankinta, FTE2
Kesäkuu 9,1 (6,1) 803 21 (21) 755 108
Toukokuu 8,8 (6,0) 799 20 (19) 755 109
Huhtikuu 8,5 (6,4) 791 20 (20) 743 112
Maaliskuu 9,7 (6,8) 790 23 (22) 735 118
Helmikuu 8,1 (5,9) 736 20 (20) 689 111
Tammikuu 7,5 (6,1) 727 19 (21) 679 109

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. CCEA Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.3.2021 lähtien.

1 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään.
2 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.

Lisätietoja:
Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 540 2280
mikael.nylund@gofore.com

Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yli 800 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 78 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös