Yhtiötiedote 13.10.2020

Gofore Oyj: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–30.9.2020: Liikevaihto ennätystasolle syyskuussa – Kolmannen vuosineljänneksen kannattavuus parani selvästi viime vuodesta

GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 13.10.2020 KLO 9.00

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–30.9.2020: Liikevaihto ennätystasolle syyskuussa – Kolmannen vuosineljänneksen kannattavuus parani selvästi viime vuodesta

Goforen liikevaihto oli 8,3 miljoonaa euroa (2019: 5,9 miljoonaa euroa) syyskuussa 2020. Kauden lopussa Gofore-konsernin palveluksessa oli yhteensä 716 henkilöä (578 henkilöä). Qentinel Finland Oy:n luvut on raportoitu osana Gofore-konsernia 1.9.2020 alkaen.

Yhtiön kolmannen vuosineljänneksen (1.7.–30.9.2020) liikevaihto oli 16,3 miljoonaa euroa (13,3 miljoonaa euroa), jossa oli kasvua 22,1 prosenttia. Konsernin oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja (oikaistu EBITA) oli vuosineljänneksellä 1,8 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa), joka vastaa 11,3 prosenttia liikevaihdosta (9,2 prosenttia). Konsernin liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli vuosineljänneksellä 1,8 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa), joka vastaa 11,3 prosenttia liikevaihdosta (9,2 prosenttia). EBITA kasvoi 49,2 prosenttia viime vuodesta.

Konsernin tammi–syyskuun (1.1.–30.9.2020) liikevaihto oli 53,7 miljoonaa euroa (46,8 miljoonaa euroa), jossa oli kasvua 14,7 prosenttia. Konsernin oikaistu EBITA oli ajanjaksolla 7,6 miljoonaa euroa (6,2 miljoonaa euroa), joka vastaa 14,2 prosenttia liikevaihdosta (13,3 prosenttia). Oikaisuun vaikuttavat erät koostuivat Ison-Britannian liiketoiminnan alasajoon liittyvistä kuluista, jotka olivat yhteensä 0,7 miljoonaa euroa. Konsernin EBITA oli 6,9 miljoonaa euroa (6,2 miljoonaa euroa), joka vastaa 12,9 prosenttia liikevaihdosta (13,3 prosenttia).

Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi:

”Syyskuun liikevaihtomme nousi ennätyslukemiin ja pääsimme ensimmäistä kertaa yli 8 miljoonan euron, mikä oli yli 40 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Osaltaan tähän vaikutti Qentinel Finlandin osto, joka raportoitiin ensi kertaa osana Gofore-konsernia.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi runsaat 20 prosenttia vuoden takaisesta. Samaan aikaan kannattavuutemme kehittyi positiivisesti, ja vuosineljänneksen EBITA oli miltei 50 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Syksy on siis käynnistynyt kaikkiaan hyvin. Tämä siitä huolimatta, että COVID-19 -tilanne syvensi normaalia liiketoimintojemme kesälomien aikaista epäjatkuvuuskohtaa ja toipuminen siitä on vielä osin kesken.

Kesän jälkeen olemme saaneet uusia kiinnostavia asiakashankkeita. Eläketurvakeskuksen kanssa solmitusta sopimuksesta tiedotimme syyskuussa, samoin Traficomin projektipäällikköpalvelujen sopimuksesta, joka jatkaa pitkäaikaista yhteistyötämme heidän kanssaan.

Ohjelmistokehityspalvelumme ovat laajentuneet erityisesti Helsingin kaupungin hankkeissa, joissa olemme syyskuussa kasvattaneet tiimejä varhaiskasvatuksen ASTI-hankkeissa ja katutyömaiden haittojen vähentämiseen tähtäävässä uudessa Haitaton 2.0-sovelluksessa. Kumpikin kertoo tarinaa siitä, miten digitaaliset ratkaisut liittyvät kaikkeen kaupungin kehittämiseen.

Pilviteknologiaan liittyvä laadukas ja laaja asiantuntemuksemme siivitti meidät syyskuussa voittoon Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin järjestämässä pilviasiantuntija- ja pilviarkkitehdin palvelujen kilpailutuksessa. Yhteistyömme Valtorin kanssa jatkuu seuraavat kaksi vuotta (ja yksi mahdollinen optiovuosi). Sopimus kattaa jatkossa Valtorin ja kaikkien valtionhallinnon organisaatioiden pilviasiantuntijapalvelut (Amazon Web Services (AWS) ja Microsoft Azure). Hankinnan arvioitu arvo on noin 2,5–3 miljoonaa euroa.

Neuvonantopalveluissa olemme mukana hallitusohjelmaa toteuttavassa Digitalisaation edistämisen ohjelmassa. Valtiovarainministeriön kilpailuttamassa digiohjelmassa mukana olo tarkoittaa, että olemme osaltamme toteuttamassa yhteiskunnallisesti merkittäviä kunnianhimoisia digitalisaatioprojekteja ja tekemässä tärkeää työtä suomalaisten ihmisten ja yritysten arjen sujuvoittamiseksi.

Laadunvarmistuksessa onnistuimme Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kilpailutuksessa, joka koski Oracle ERP -testiautomaatiota. Hankinnan arvioitu arvo on seuraavalle neljälle vuodelle noin 1,1 miljoonaa euroa.

Julkistimme lokakuun alussa uuden brändimme, jonka Pioneering an ethical digital world -lupaus kertoo sitoumuksestamme tehdä töitä inhimillisen ja kestävällä pohjalla olevan digitaalisen tulevaisuuden puolesta. Vastedes vastuullisuus ja vaikuttaminen näkyy entistä vahvemmin Goforen viestinnässä.”

Liiketoimintakatsauksissaan Gofore julkaisee kuukausiliikevaihdon lisäksi viime vuoden vastaavan ajanjakson toteutuneen liikevaihdon. Katsauksissa on myös yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista ja vertailtavuutta eri kausien välillä helpottavia tunnuslukuja. Mukana ovat Full Time Equivalent (FTE) -kokonaiskapasiteettia kuvaavat luvut ja alihankinnan FTE-luvut. Lisäksi yhtiö julkaisee maaliskuuta ja syyskuuta koskevissa liiketoimintakatsauksissaan päättyneen vuosineljänneksen konsernin oikaistun liikevoiton ennen liikearvopoistoja (oikaistu EBITA), oikaistun EBITA-liikevoittoprosentin ja näiden vertailuluvut viime vuoden vastaavalta ajanjaksolta.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Taulukkomuotoinen esitys täydentyy vuoden edetessä.

Kuukausi
(2020)
Liikevaihto,
milj. euroa
(liikevaihto
2019)1
Henkilöstö-
määrä2
Työpäivien
lukumäärä
Suomessa
Kokonais-
kapasiteetti,
FTE3
Alihankinta,
FTE4
Syyskuu 8,3 (5,9) 716 22 666 107
Elokuu 5,6 (5,3) 612 21 579 64
Heinäkuu 2,4 (2,2) 609 23 569 33
Kesäkuu 6,1 (5,1) 610 21 579 71
Toukokuu 6,0 (6,2) 606 19 572 75
Huhtikuu 6,4 (5,5) 596 20 559 80
Maaliskuu 6,8 (6,1) 585 22 549 73
Helmikuu 5,9 (5,3) 578 20 539 68
Tammikuu 6,1 (5,2) 587 21 548 60

1 Liikevaihto, milj. euroa (liikevaihto vuonna 2019) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.
2 Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.
3 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään.
4 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.

Kehitys vuosineljänneksittäin:

Konserni (konsolidoitu) Q1/2020 Q2/2020 Q3/2020 Q4/2020
Liikevaihto, milj. euroa 18,8 18,6 16,3
EBITA, milj. euroa, oikaistu 3,3 2,5 1,8
EBITA-%, oikaistu 17,3 % 13,8 % 11,3 %
Konserni (konsolidoitu) Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Q4/2019
Liikevaihto, milj. euroa 16,7 16,8 13,3 17,3
EBITA, milj. euroa, oikaistu 2,9 2,1 1,2 1,8
EBITA-%, oikaistu 17,2 % 12,6 % 9,2 % 10,5 %
Kasvu-% Q1/2020 Q2/2020 Q3/2020 Q4/2020
Liikevaihto, kasvu, % 12,8 % 10,6 % 22,1 %
EBITA, oikaistu, kasvu, % 13,9 % 20,8 % 49,2 %

EBITA on liikevoitto ennen liikearvopoistoja. Oikaistulla EBITA:lla tarkoitetaan EBITA:a, josta on oikaistu tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat olennaiset erät. Katsauskaudella 1.1.–30.9.2020 tällaisia eriä olivat Ison-Britannian tytäryhtiön liiketoiminnan lakkauttamiseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset ja varaukset, yhteensä 0,7 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 540 2280
mikael.nylund@gofore.com

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210

Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Yhdessä asiakkaidemme kanssa rakennamme digitaalista, eettistä maailmaa. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä yli 700 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 64,1 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalla. Lisätietoja osoitteessa www.gofore.fi.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös