Sisäpiiritieto 18.10.2022

Gofore Oyj: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.–30.9.2022: Goforen orgaaninen kasvu 32 %, syyskuussa liikevaihtoennätys – Työntekijäkokemus parantunut merkittävästi

Gofore Oyj
18.10.2022 klo 9.00
Sisäpiiritietoa

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.–30.9.2022: Goforen orgaaninen kasvu 32 %, syyskuussa liikevaihtoennätys Työntekijäkokemus parantunut merkittävästi

Heinä-syyskuu 2022

 • Liikevaihto kasvoi 47 % ja oli 31,7 (21,6) miljoonaa euroa. Erityisen merkittävää oli liikevaihdon orgaaninen kasvu, 32 %.
 • Yksityisen sektorin asiakkaiden liikevaihto kasvoi erinomaiset 67 %, julkisen sektorin asiakkaiden liikevaihdon kasvu oli 35 %. Ulkomailta tuleva liikevaihto kasvoi 98 %.
 • Syyskuun liikevaihto, 14,8 (10,4) miljoonaa euroa, oli ennätyksellisen korkea.
 • Oikaistu EBITA kasvoi 38 % ja oli 3,7 (2,7) miljoonaa euroa. Kannattavuus heikkeni kasvupanostuksista johtuen vertailukaudesta ja oli 11,8 % (12,5 %).
 • Henkilöstömäärä kasvoi yhteensä 1 126 (814) henkilöön ja kokonaiskapasiteetti oli 1 243 (876) henkilöä.
 • Syyskuussa mitattu työntekijäkokemus parantunut merkittävästi helmikuusta lähtien; henkilöstön nettosuositteluarvo nousi 30 pisteestä 43:ään.

Tammi-syyskuu 2022

 • Liikevaihto kasvoi 42 % ja oli 104,2 (73,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdon orgaaninen kasvu, 27 %, on kiihtynyt vuoden mittaan.
 • Yksityisen sektorin asiakkaiden liikevaihdon kasvu oli 60 %, julkisen sektorin asiakkaiden liikevaihdon kasvu 32 %. Ulkomailta tuleva liikevaihto kasvoi 63 %.
 • Oikaistu EBITA kasvoi 50 % ja oli 14,5 (9,6) miljoonaa euroa. Kannattavuus parani hieman vertailukaudesta ja oli 13,9 % (13,2 %).
 • Henkilöstömäärä kasvoi tammi-syyskuussa yhteensä 274 henkilöllä, kasvua 32 % vuoden 2021 lopusta. Rekrytoitujen määrä, 318 henkilöä, kasvanut 106 % vuoden 2021 tammi-syyskuusta.
 • Tammikuussa hankitun Devecton liiketoiminta on kehittynyt odotetusti.

Katsauskauden jälkeen ei ollut merkittäviä tapahtumia.

Liiketoimintakatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja löytyy myös Goforen IR-sivuilta osoitteesta https://gofore.com/sijoita/. Katsaus sisältää mm. markkinakatsauksen, laajan avainlukutaulukon sekä tuloslaskelman ja taseen.
Tämä katsaus ei ole IAS34:n mukainen osavuosikatsaus ja luvut ovat tilintarkastamattomia.

Avainluvut

Konserni, MEUR 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021
Liikevaihto 31,7 21,6 104,2 73,3 104,5
Liikevaihdon orgaaninen kasvu, % 32 % 13 % 27 % 10 % 13 %
Oikaistu EBITA 3,7 2,7 14,5 9,6 14,6
Oikaistu EBITA, % 11,8 % 12,5 % 13,9 % 13,2 % 14,0 %
EBITA 3,8 2,7 13,9 9,5 14,5
Liiketulos (EBIT) 2,9 2,1 11,3 7,8 12,2
Osakekohtainen tulos (EPS)* 0,14 0,11 0,54 0,38 0,61
Työntekijöiden lukumäärä kauden lopussa 1 126 814 1 126 814 852
Kokonaiskapasiteetti; oma ja alihankittu henkilöstö (FTE) kauden lopussa 1 243 876 1 243 876 926

* Osakekohtainen tulos on sama laimennettuna ja laimentamattomana.

Devecto Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 3.1.2022 lähtien. 
CCEA Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.3.2021 lähtien.  

Orgaaninen kasvu määräytyy vertaamalla vuosineljänneksen konsernituloslaskelman mukaista liikevaihtoa edellisen tilikauden vastaavan vuosineljänneksen liikevaihtoon. Kasvu lasketaan vertailukelpoisella konsernirakenteella siten, että lasketaan raportointihetken konsernirakenteella ns. pro forma -liikevaihto vertailukaudelle. Pro forma -liikevaihdossa on mukana yritysostojen ja divestointien vaikutus ja se on tilintarkastamaton.

Toimitusjohtaja Mikael Nylund:

“Goforen orgaaninen kasvu jatkui heinä-syyskuussa hyvänä. Maailmantilanteen epävarmuus ei ainakaan vielä näy arjessamme tai asiakaskysynnässämme, ja asiakkaat jatkavat ja aloittavat digitalisaatiohankkeita pienestä varovaisuudesta huolimatta. Epävarmuudesta on tainnut viime vuosina tulla uusi normaali, jossa yksilöiden ja yhteisöjen sitkeys korostuu ja vahvistuu.

Julkisen sektorin monet keväällä sovitut, merkittävät uudet sopimukset ovat alkaneet kantaa syksyllä hedelmää, ja yksityisen sektorin kysyntä on myös hyvää. Kerromme tässä katsauksessa tarkemmin uudesta sopimuksesta kansainvälisen, kehittyvien yhteiskuntien digitalisaatiota edistävän GovStack-allianssin kanssa sekä etenemisestämme Suomen uusien hyvinvointialueiden kanssa kohti niiden toiminnan virallista aloitusta vuoden 2023 alussa.

Devecto-yritysoston vahvistama Intelligent Industry -liiketoiminta eli älykkään teollisuuden, älykkäiden koneiden ja laitteiden parissa tekemämme digitalisaatiotyö etenee odotusten mukaisesti. Olemme vuoden mittaan löytäneet sekä siinä että kaikessa liiketoiminnassamme yhä enemmän tapoja tehdä yksiköiden välistä yhteistyötä ja ristiinmyyntiä.

Henkilöstömäärämme on kasvanut tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä jopa 274 osaajalla. Uusia goforelaisia on aloittanut heinä-syyskuussa edelleen hyvällä tahdilla, ja rekrytointinäkymämme ovat loppuvuodelle hyvät. Niitä tukee myös saamamme positiivinen huomio. Saimme katsauskaudella peräti kaksi eri tunnustusta siitä, että Gofore on poikkeuksellisen hyvä työpaikka, mikä on arvojemme perusta.

Suomalaiset yksityissijoittajat arvioivat 29.9. julkaistussa Luottamus&Maine -tutkimuksessa Goforen maineen työpaikkana parhaaksi tutkimuksen 81 yhtiöstä, ja yleismaineemmekin oli 10. paras kaikista yhtiöistä ja 5. paras keskisuurista yhtiöistä. Syyskuun alussa Insinööriliitto palkitsi Goforen Vuoden Insinöörityönantajana, ja valintaperusteisiin kuului mm. alkuvuonna julkistamamme oma työehtosopimus, joka on laadittu yhdessä henkilöstömme kanssa. Hyvä työnantajakuva ei synny ilman hyviä työelämätekoja!

Toimintaympäristömme on pysynyt edelleen suotuisana. Puolivuosikatsauksessa antamamme arviot toimintaympäristömme lyhyen aikavälin riskeistä ja epävarmuustekijöistä​ ja niiden suorista vaikutuksista Goforen näkymiin ovat muuttumattomat. Katsomme loppuvuoteen luottavaisina.”

Liiketoiminnan kehitys kuukausittain 2022

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kuukausi
(2022)
Liikevaihto,
milj. euroa (liikevaihto 2021) 1
Pro forma LTM liike-vaihto 2 Henkilöstömäärä
kauden lopussa 3
Työpäivien
lukumäärä
Suomessa
Kokonais
kapasiteetti,
FTE4
Alihankinta, FTE5
Tammikuu 10,8 (7,5) 118,5 993 (727) 20 (19) 917 (697) 147 (109)
Helmikuu 11,3 (8,1) 120,3 1 015 (736) 20 (20) 942 (698) 153 (111)
Maaliskuu 13,3 (9,7) 122,9 1 043 (792) 23 (23) 968 (735) 155 (118)
Huhtikuu 11,5 (8,5) 125,0 1 056 (791) 19 (20) 988 (743) 156 (112)
Toukokuu 13,1 (8,8) 128,3 1 068 (799) 21 (20) 1 004 (755) 163 (109)
Kesäkuu 12,5 (9,1) 130,8 1 074 (803) 21 (21) 1 015 (755) 162 (108)
Heinäkuu 4,1 (2,7) 131,8 1 062 (797) 21 (22) 1 004 (746) 78 (38)
Elokuu 12,9 (8,5) 135,2 1 086 (803) 23 (22) 1 016 (746) 156 (105)
Syyskuu 14,8 (10,4) 138,5 1 126 (814) 22 (22) 1 060 (757) 183 (119)

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. Devecto Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 3.1.2022 lähtien. 
1) Liikevaihto, miljoonaa euroa (liikevaihto vuonna 2021) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon. 
2) Yhtiön liiketoimintakatsauksissaan käyttämä viimeisen kahdentoista kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto kertoo katsaushetken konsernirakenteen mukaisen liikevaihdon. Pro-forma -liikevaihtoluvussa on mukana yritysostojen ja mahdollisten divestointien vaikutus. Pro-forma -liikevaihtoluku on tilintarkastamaton.
3) Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.
4) Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Goforen hankkimien yhtiöiden henkilöstön kapasiteetti on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen.
5) Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on huomioitu yhtiöiden hankintapäivästä alkaen.

Taloudellinen tiedottaminen

Goforen seuraava taloudellinen tiedotus on tilinpäätöstiedote vuodelta 2022. Gofore julkaisee myös kuukausittaiset liiketoimintakatsaukset loka- ja marraskuulta 2022. Vuoden 2023 taloudellisen tiedottamisen aikataulu julkaistaan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 540 2280
mikael.nylund@gofore.com

Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yli 1000 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 104,5 milj. euroa. Vuonna 2022 vietämme Goforen 20-vuotisjuhlavuotta. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

Liitteet

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös